Щодо ведення Державного реєстру фінансових установ

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) інформує, що з наступного року ведення Державного реєстру фінансових установ законодавством віднесено до компетенції виключно Національного банку України.

Так, з 01 січня 2024 року набирає чинності Закон України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», і з цієї дати втрачає свою чинність Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

Важливо, що законодавством визначений новий перелік фінансових послуг та надано нове визначення поняттю «фінансова установа». Так, фінансовими установами є надавачі фінансових послуг на підставі відповідної ліцензії, виданої НБУ або НКЦПФР згідно з розподілом повноважень, встановленими Законом та проєктом рішенням Комісії від 29 вересня 2023 року № 1102.

Зокрема, проєктом передбачається:

  • ведення реєстру надавачів фінансових послуг здійснюється НКЦПФР в рамках ведення реєстрів, які визначені Законами України «Про державне регулювання ринків капіталів та організованих товарні ринки» та «Про ринки капіталів та організовані товарні ринки»;
  • припиняється ведення Комісією Державного реєстру фінансових установ;
  • вилучаються норми Порядку, які стосуються видачі НКЦПФР Свідоцтва про включення/виключення НПФ (недержавних пенсійних фондів) до Державного реєстру фінансових установ;
  • вилучаються норми Порядку, які стосуються надання НКЦПФР витягів з Державного реєстру фінансових установ за запитом учасників ринків капіталу;
  • прописується процедура надання Комісією адміністративної послуги з включення/виключення НПФ до/з реєстру НПФ з урахуванням норм Закону України «Про адміністративну процедуру».

З 01 січня 2024 року Свідоцтва про включення НПФ до Державного реєстру фінансових установ, які видавались Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України/ Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг/ Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку будуть вважатися анульованими.

Розроблений проєкт рішення Комісії «Про затвердження Змін до Порядку ведення реєстрів учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків» вносить зміни до Порядку ведення реєстрів учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, затвердженого рішенням Комісії від 26.08.2021 №700 (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.10.2021 за № 1385/37007). З документом можна ознайомитись на офіційному вебсайті за посиланням.

Джерело