Щодо розкриття інформації про небанківські фінустанови відповідно до міжнародних стандартів ЄС

Національний банк України готує до впровадження новий порядок розкриття інформації про небанківські фінансові установи. Цей порядок буде відповідати міжнародним стандартам та директивам Європейського Союзу. Відповідні зміни до правил складання та подання звітності наберуть чинності з січня 2024 року.

Нові правила розповсюджуватимуться на кредитні спілки, ломбарди, лізингодавців та страхові, фінансові і колекторські компанії. Вони передбачають оновлення окремих форм і показників звітів для подання до Національного банку. Зокрема:

  • для кредитних спілок передбачено подання оборотно-сальдової відомості та даних про договори / операції за кредитами і розміщеними та отриманими коштами, пайові внески членів кредитної спілки, структуру активів та зобов’язань за строками дотримання  фінансових нормативів, розподіл доходу / прибутку тощо;
  • для страхових компаній – даних про активи, статутний капітал та резерви, зобов’язання та забезпечення, субординований борг та позабалансові зобов’язання, рух грошових коштів, показники діяльності зі страхування, розрахунок платоспроможності, дебіторську та кредиторську заборгованість, страхові виплати та заявлені збитки, позики та кредити, значні правочини, кількість договорів та застрахованих, кількість працівників та посередників, коефіцієнти ефективності, операції перестрахування, набуття у власність нерухомого майна тощо;
  • для фінансових компаній, лізингодавців та ломбардів – даних про регуляторний баланс, позабалансові зобов’язання, дебіторську та кредиторську заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти, субординований борг, залучені кошти, структуру інвестицій, укладені договори за видом діяльності, великі ризики тощо.

Учасники ринку подаватимуть звіти за файлами з новими показниками з січня 2024 року. Водночас Національний банк не застосовуватиме заходів впливу за несвоєчасне подання файлів з показниками звітності та/або допущені помилки:

  • до страховиків, фінансових компаній, лізингодавців та ломбардів – під час складання звітності за I квартал 2024 року;
  • до кредитних спілок – щодо звітності зі звітними датами 01 лютого – 01 червня 2024 року за умови подання файлів у повному обсязі до 25 липня 2024 року.

Детальну інформацію про нові правила складання та подання звітності можна переглянути у презентації.

Джерело