Бізнес очікує зростання ділової активності протягом 12 місяців – опитування НБУ в IІI кварталі 2023 року

Бізнес в Україні, попри повномасштабну війну, очікує на зростання ділової активності в наступні 12 місяців. Це другий квартал поспіль, коли бізнес висловлює позитивні прогнози. На тлі стабільного функціонування енергосистеми респонденти прогнозують зростання обсягів виробництва товарів та послуг, а також розвитку власних підприємств. Одночасно продовжується поліпшення інфляційних та курсових очікувань.

Очікування бізнесу щодо макроекономічної ситуації в Україні

Бізнес другий квартал поспіль продовжує прогнозувати зростання обсягів виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців: баланс відповідей становив 9.8% порівняно з 17.3% у ІІ кварталі. Зростання очікують підприємства більшості напрямів і видів економічної діяльності, розмірів за кількістю працівників, а також більшості областей.

Тривало поліпшення інфляційних очікувань: у ІIІ кварталі 2023 року очікувана річна інфляція становила 14.8% порівняно з 15.7% у попередньому кварталі. Частка респондентів, які очікують інфляцію нижче 15.0%, зросла до 52.2% з 46.6% у попередньому опитуванні. На думку 83.7% респондентів, найвагомішим проінфляційним чинником залишаються воєнні дії. Очікується незначне посилення впливу курсового чинника (на 1.6 п. п. до 56.3%). Втретє поспіль найбільше порівняно з іншими очікується посилення впливу чинника “податкові зміни” (на 5.9 п. п. до 21.8%).

Очікування щодо рівня девальвації національної валюти продовжили послаблюватися: середнє значення обмінного курсу, на яке респонденти очікують через 12 місяців, становить 40.00 грн/дол. США (у попередньому кварталі – 40.43 грн/дол. США). Понад половина респондентів (56.5% порівняно з 44.3% у ІІ кварталі) очікують, що обмінний курс гривні в наступні 12 місяців не перевищить 40.00 грн/дол. США.

Поточний стан та очікування підприємств щодо власного розвитку

Попри позитивні тенденції, поточний фінансово економічний стан підприємств залишається слабким, а загальна оцінка – негативною: баланс відповідей становив “мінус” 5.8% порівняно з “мінус” 11.1% у ІІ кварталі.

Водночас бізнес зберіг позитивні оцінки очікуваного фінансово-економічного стану власних підприємств у наступні 12 місяців: баланс відповідей – 6.0% (у ІІ кварталі 2023 року – 9.6%). Поліпшення фінансово-економічного стану очікують підприємства переважної більшості видів економічної діяльності, найбільш оптимістичні у своїх оцінках підприємства будівництва та переробної промисловості – баланси відповідей 15.0% та 13.2% відповідно.

Учасники опитування продовжують очікувати збільшення обсягів реалізації продукції, в тому числі на зовнішньому ринку: баланси відповідей – 16.8% і 10.6% відповідно (у ІІ кварталі  –  14.5% та  10.9% відповідно). Зростання загальних обсягів реалізації продукції очікують респонденти всіх ВЕД, найбільше – торгівлі, переробної промисловості та сільського господарства (баланс відповідей 25.2%, 22.3% та 19.6% відповідно).

Другий квартал поспіль підприємства мають позитивні оцінки щодо зміни рівня інвестиційних видатків  на машини, обладнання та інвентар: баланс відповідей 8.8 % (у ІІ кварталі – 4.5%). Також респонденти продовжили послаблювати песимістичні оцінки щодо інвестиційних видатків на будівельні роботи: баланс відповідей “мінус” 2.2% (у ІІ кварталі – “мінус” 2.3%).

Підприємства, що залучають іноземні інвестиції, і надалі очікують збільшення їх обсягів у наступні 12 місяців: баланс відповідей – 7.1% (у ІІ кварталі – 15.3%).  Найвищі очікування мають підприємства енерго- та водопостачання, транспорту та зв’язку, а також будівництва (баланси відповідей 62.5%, 25.0% і 25.0% відповідно). Частка респондентів, які в наступні 12 місяців планують залучати іноземні інвестиції, дещо зросла і становить 24.2% порівняно з 23.1% у попередньому опитуванні.

Респонденти посилили негативні прогнози щодо зміни кількості працівників на своїх підприємствах у наступні 12 місяців: баланс відповідей – “мінус” 7.0% (у ІІ кварталі – “мінус” 3.8%). Лише респонденти підприємств торгівлі очікують збільшення кількості працівників.

Посилились очікування щодо зростання витрат на оплату праці одного найманого працівника: баланс відповідей – 47.2% порівняно з 44.6% у ІІ кварталі.

На тлі посилення очікувань підприємств щодо потреби в позикових коштах найближчим часом частка респондентів, які планують брати банківські кредити, зросла і становить 36.1% (у ІІ кварталі – 34.8%).

Серед підприємств, що планують залучати кредити, зросла частка тих, що надають перевагу кредитам у національній валюті – 82.0% (у ІІ кварталі – 79.2%).

Найсуттєвішою перешкодою для залучення нових кредитів залишаються зависокі ставки – 49.1% відповідей. Водночас посилився вплив фактору “надмірні вимоги до застави” – на 2.2 п. п. до 31.1%.

Частка компаній, що планують залучати кошти за кордоном, дещо зросла і становить 8.2% порівняно з 7.3% у попередньому кварталі. 

Джерело