Про Асоціацію

Всеукраїнська Асоціація Ломбардів (скорочена назва – ВАЛ) неприбуткове, некомерційне, добровільне об’єднання професійних учасників ринку фінансових послуг ломбардів та ломбардних установ. 

Члени Асоціації: Компанії – учасники ринку фінансових послуг – ломбардні установи. 

Цілі та напрямки діяльності Асоціації:
– Об’єднання учасників ломбардного бізнесу, узагальнення думки операторів ринку і донесення її у конструктивному діалозі до регуляторів 
– Пошук оптимально прийнятних для більшості учасників методів та напрямків діяльності розвитку бізнесу, створення прозорих та зрозумілих умов розвитку ломбардного бізнесу 
– Сприяння розвитку ломбардного бізнесу, створення позитивного іміджу ломбардної діяльності 
– Узагальнення найкращої професійної практики цього сегменту ринку 
– Забезпечення максимальної правової поінформованості учасників 
– Захист професійних інтересів своїх учасників у відносинах з державними органами 
– Отримання можливості брати участь у розробці нормативно – правової бази стосовно діяльності ломбардних установ 
– Допомога учасникам у вирішенні спірних питань між іншими гравцями ринку ломбардних послуг, а також між учасниками та їх клієнтами 
– Запобігання монополізації на ринку ломбардних послуг. 

Дійсний Учасник Асоціації
Дійсний учасник Асоціації має право голосу на Загальних зборах Асоціації; може бути обраний до органів управління Асоціації. 
Членський внесок Дійсного Учасника сплачується щомісячно після безкоштовного ознайомчого періоду протягом двох місяців. Розмір внеску визначається в індивідуальному порядку в залежності від потреб учасника Асоціації  в інформаційно-консультаційній підтримці із залученням фахівців ВАЛ.
За рахунок членських внесків Дійсний Учасник Асоціації отримує:
– Розширену інформаційну підтримку: вільне користування сайтом, отримання електронних розсилок – дайджестів новин ринку фінансових послуг, щомісячний інформаційний “Вісник ВАЛ”
– Методичні матеріали, консультації та рекомендації з питань впровадження професійної діяльності, юридичну допомогу. 
– Допомогу в складанні квартальної звітності ломбардів до Держфінпослуг 
– Допомогу в підготовці до сертифікації та проходження курсів підвищення кваліфікації. Право використання на пільгових умовах програми “Навчання фахівців ломбардів” 
– Допомогу в запровадженні внутрішнього фінансового моніторингу 
– Пільги на участь в семінарах, практикумах та навчальних програмах. 
Всі зазначені вище ресурси ВАЛ Дійсні Члени використовують безкоштовно протягом двох місяців ознайомчого періоду. Надалі членство та доступ до інформаційно-консультаційних ресурсів здійснюється на платній основі за рахунок членських внесків (за умови відсутності заборгованості по членських внесках).

Асоційований Учасник Асоціації – не ломбардна установа, зацікавленна у розвитку ломбардної діяльності. Має право дорадчого голосу та право участі у заходах Асоціації.

Чекаємо ваших звернень та пропозицій до офісу ВАЛ за адресою:
Україна, 01133, м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 32-Б, офіс 61
тел.: +38(073) 588-58-88, E-mail: association.lombard@gmail.com