Щодо перевірки інформації, наданої юрособою про кінцевого бенефіціара та структуру власності

Мін’юст наказом від 14.09.2023 р. № 3265/5 затвердив Порядок проведення перевірки інформації, наданої юридичною особою у поясненні та документах для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи.

Цей Порядок визначає процедуру проведення перевірки державним реєстратором юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – державний реєстратор) інформації, наданої юридичною особою у поясненні та документах для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (далі – КБВ) та/або структуру власності юридичної особи (далі – перевірка інформації про КБВ та/або структуру власності).

Державний реєстратор розпочинає перевірку інформації про КБВ та/або структуру власності протягом 10 робочих днів з дня отримання відповідних документів від юридичної особи, надісланих відповідно до Порядку надання юридичною особою пояснень та/або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи, а також порядку їх розгляду, затвердженого наказом Мінюсту від 14.06.2023 №2211/5.

Державний реєстратор має право вимагати від фізичних та юридичних осіб надання інформації (у тому числі пояснень), необхідної для встановлення КБВ, надання копій документів, вимагати доступу до приміщень юридичної особи, проведення огляду речей та документів за місцезнаходженням юридичної особи.

Перевірка інформації про КБВ та/або структуру власності здійснюється протягом 10 робочих днів після її початку. У разі виникнення у державного реєстратора необхідності отримання додаткової інформації строк проведення перевірки продовжується на період з дня надіслання державним реєстратором відповідної вимоги і до дня отримання ним запитуваної інформації.

Під час перевірки інформації про КБВ та/або структуру власності державний реєстратор перевіряє на наявність/відсутність у відомостях про КБВ та/або структуру власності, наданих юридичною особою, суперечностей з відомостями, надісланими Міністерством юстиції України відповідно до Порядку повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи, затвердженого наказом Мін’юсту від 12.07.2023 №2542/5, відомостями, наявними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр), а також отриманими ним у процесі здійснення такої перевірки.

Вимога державного реєстратора до юридичної або фізичної особи про надання додаткових пояснень та/або інформації (документів) (далі – вимога) надсилається в один з таких способів:

  • через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади;
  • на адресу електронної пошти, яка зазначена в Єдиному державному реєстрі;
  • рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення за місцезнаходженням (місцем проживання), зазначеним в Єдиному державному реєстрі.

Через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади або на адресу електронної пошти надсилається:

  • у разі створення документа в електронній формі – збережена у форматі .pdf візуальна форма електронного документа з нанесеними за допомогою QR-коду реквізитами;
  • у разі створення документа в паперовій формі – сканована копія паперового документа.

Електронний документ, який необхідно надіслати за місцезнаходженням (місцем проживання), надсилається у формі засвідченої паперової копії електронного документа.

Юридична особа зобов’язана всебічно сприяти державному реєстратору у встановленні достовірних даних про КБВ та/або структуру власності під час проведення перевірки, зокрема:

  • надавати запитувану інформацію та/або документи протягом 7 робочих днів з дня отримання вимоги;
  • забезпечити державному реєстратору доступ до приміщень юридичної особи, проведення ним огляду речей та документів.

У випадку надання на вимогу державного реєстратора неповної, суперечливої інформації або необхідності з’ясування додаткових обставин державний реєстратор має право звертатися до юридичної особи з відповідними додатковими вимогами.

Цей наказ набере чинності з 1 жовтня 2023 року, але не раніше дня його офіційного опублікування. Станом на 20.09.2023  не опублікований.

Джерело