Рада підтримала обмеження ставок за мікрокредитами

Верховна Рада ухвалила законопроект від Нацбанку №9422 про обмеження відсоткових ставок мікрокредитувальників.

Законопроектом пропонується:

  1. Зобов’язати кредитодавця передавати інформацію щодо всіх споживчих кредитів незалежно від суми кредиту хоча б до одного з бюро кредитних історій, включеного до Єдиного реєстру бюро кредитних історій, здійснювати оцінку кредитоспроможності споживача з урахуванням вимог, встановлених законодавством;
  2. Наділити Національний банк повноваженнями встановлювати додаткові вимоги до оцінки кредитоспроможності позичальника, застосовувати професійне судження при здійсненні нагляду у сфері споживчого кредитування, в тому числі контролю за дотриманням законодавства про рекламу фінансових послуг, а також встановлювати додаткові вимоги до складових розрахунку денної процентної ставки;
  3. Заборонити кредитодавцю та новому кредитору вимагати сплати будь- яких платежів, не зазначених у договорі про споживчий кредит та/або не врахованих в розрахунку денної процентної ставки, що вказана в договорі про споживчий кредит;
  4. Встановити вимоги обов’язкового зазначення у договорі про споживчий кредит інформації про денну процентну ставку (крім споживчих кредитів, виконання зобов’язань за якими забезпечено заставою/іпотекою або правом довірчої власності);
  5. Запровадити показник “денна процентна ставка за споживчим кредитом”, визначити порядок його розрахунку та встановити максимальний його розмір на рівні 1% у день від загального розміру кредиту;
  6. Вивести нормативно-правові акти Національного банку, спрямовані на виконання ним функції державного регулювання та нагляду на ринках небанківських фінансових послуг з-під сфери дії Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”;
  7. Заборонити встановлювати у договорі про споживчий кредит умову про продовження в односторонньому порядку строку користування кредитом (продовження строку користування кредитом має здійснюватися виключно шляхом укладення додаткового договору за домовленістю сторін).

Джерело