Затверджено новий порядок інформування про бенефіціарів

Мін’юст затвердив новий порядок надання юрособою пояснень та/або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юрособи, а також порядок їх розгляду.

Міністерство юстиції України 14 червня видало наказ “Про затвердження Порядку надання юридичною особою пояснень та/або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи, а також порядку їх розгляду”.

Відповідно до нового порядку:

 • держреєстратор протягом 3-ох робочих днів з дати внесення до ЄДР відмітки про можливу недостовірність інформації про КБВ та/або структуру власності юрособи направляє їй вимогу щодо надання письмових пояснень стосовно виявленої можливої недостовірності інформації про КБВ та/або структуру власності юрособи, що міститься в ЄДР;
 • вимога держреєстратора до юрособи про надання пояснень має містити вихідну дату та номер, опис виявленої можливої недостовірності інформації про КБВ та/або структуру власності юридичної особи;
 • вимогу підписує держреєстратор та направляє за місцезнаходженням юрособи, вказаним у ЄДР, рекомендованим поштовим відправленням або поштовим відправленням з оголошеною цінністю з повідомленням про вручення;
 • протягом 10-ти робочих днів з дня отримання вимоги юрособа має надати держреєстратору пояснення та документи для підтвердження відомостей про КБВ та/або структуру власності юрособи;
 • підписує пояснення керівник юрособи або особа, уповноважена діяти від її імені.

Пояснення має містити:

 • достовірну інформацію про КБВ юридичної особи: ПІБ, дату народження, усі відомі країни громадянства (підданства), серію (за наявності) та номер документа (документів), що посвідчують особу та громадянство (підданство), зокрема, але не виключно, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності), місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), характер та міру (рівень, ступінь, частку) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу);
 • структуру власності юрособи за формою та змістом, визначеними згідно з законодавством;
 • у разі спростування можливої недостовірності інформації про КБВ та/або структуру власності юрособи, що міститься в Єдиному державному реєстрі, – вичерпне обгрунтування з посиланням на документи, що підтверджують відповідні факти;
 • у разі підтвердження недостовірності інформації про КБВ та/або структуру власності юрособи, що міститься в Єдиному державному реєстрі, – причини, через які відповідна інформація не була своєчасно оновлена;
 • перелік підтвердних документів, що додаються до пояснення для підтвердження інформації;
 • дату підписання пояснення.

Вимоги до підтвердних документів:

 • отримані з офіційних джерел;
 • чинність (дійсність) на момент їх подання;
 • мають усі необхідні ідентифікаційні дані;
 • підтвердний документ, який надається в копії, має бути засвідчений шляхом проставляння підпису на ньому керівником юрособи або особою, уповноваженою діяти від її імені (якщо законодавством не визначено інший спосіб засвідчення копії відповідного документа).

Крім того:

 • роз’яснення разом з підтвердними документами надаються або надсилаються юрособою держреєстратору у паперовій формі;
 • надсилання пояснень та підтвердних документів поштою здійснюється рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення;
 • отримана держреєстратором інформація обробляється з дотриманням вимог закону “Про захист персональних даних” та використовується з метою забезпечення дотримання та реалізації вимог законодавства України;
 • держреєстратор протягом 2-ох робочих днів після отримання від юрособи пояснень та підтвердних документів розглядає їх на предмет відсутності підчищень або дописок, закреслених слів та інших виправлень, не обумовлених в них, арифметичних помилок, тексту, заповненого олівцем, а також пошкоджень, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст:
 • у разі виявлення зазначених недоліків державний реєстратор не пізніше 3-ох робочих днів після отримання ним пояснень та підтвердних документів направляє юрособі лист про необхідність усунення таких недоліків;
 • юрособа має надати (надіслати) держреєстратору пояснення та/або підтвердні документи, в яких усунуто виявлені державним реєстратором недоліки, протягом 5-ти робочих днів після отримання нею відповідного листа.

Цей наказ набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного опублікування.

Джерело