Щодо змін до Правил організації статистичної звітності для НБУ

Національний банк України вніс зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, та Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду (далі – Правила № 140).

Унесення змін пов’язано з необхідністю приведення їх у відповідність до вимог постанови Правління Національного банку України від 11 травня 2023 року № 65 “Про затвердження Положення про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”

Крім того, змінами до Правил № 140 впроваджується вимога подання в умовах особливого періоду файлів: 

  • 2MX “Відомості про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”;
  • 4DX “Дані про кількість платіжних пристроїв, що належать банку, та платіжних пристроїв і пунктів надання фінансових послуг, що належать комерційним агентам з приймання готівки, що уклали агентські договори з банком, та обсяги прийнятої готівки за допомогою платіжних пристроїв і через пункти надання фінансових послуг”;
  • F0X “Дані про кількість платіжних пристроїв і пунктів надання фінансових послуг, що належать небанківському надавачу платіжних послуг, та обсяги прийнятих переказів за їх допомогою”.

Також змінюється періодичність та строк подання окремих файлів:

  • 4IX “Дані про дотримання пруденційних нормативів та розрахунок нормативів капіталу небанківських надавачів фінансових платіжних послуг” та 4JX “Дані щодо розрахунку нормативів кредитного ризику небанківських надавачів фінансових платіжних послуг” – змінено періодичність подання з декадної на місячну та строк подання;
  • 4LX “Дані про розрахунок нормативу короткострокової ліквідності небанківських надавачів фінансових платіжних послуг” – продовжено строк подання декадного файла, встановлено триваліший строк для підготовки та подання файла за третю декаду місяця.

Означені зміни затверджені постановою Правління Національного банку України від 29 червня 2023 року № 86 “Про внесення змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України”, яка набирає чинності 30 червня 2023 року.

Після набрання постановою чинності відповідні зміни будуть внесені до календаря подання звітності.

Звертаємо увагу, що зміна періодичності подання файлів 4IX та 4JX є тимчасовою та діятиме протягом шести місяців із дня набрання чинності змінами до Правил № 140.

Національний банк наголошує, що протягом зазначеного вище періоду надавачі платіжних послуг повинні забезпечити доналаштування своїх облікових систем для можливості подання файлів 4IX та 4JX на декадній основі.

Після закінчення шестимісячного строку відповідними змінами до Правил № 140 буде відновлено декадну періодичність подання вищезазначених файлів на постійній основі.

Джерело