Бізнес поліпшив прогнози активності: ділові очікування підприємств, I квартал 2023 року

Бізнес продовжив пом’якшувати негативні очікування як щодо власного розвитку, так і щодо динаміки обсягів виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців. Також поліпшилися оцінки щодо інфляції та курсові очікування.

Про це свідчать результати опитування керівників компаній, яке Національний банк провів у І кварталі 2023 року.

Так, Індекс ділових очікувань підприємств зріс до 91.2% порівняно з 83.5% у четвертому кварталі 2022 року. Зазначається, що поліпшення оцінок відбулося у підприємств практично всіх видів економічної діяльності, крім будівництва й торгівлі, а також за всіма складовими індексу.

Бізнес суттєво пом’якшив негативні очікування щодо динаміки обсягів виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців. Баланс відповідей становив “мінус” 16.7% порівняно з “мінус” 32.3% кварталом раніше.

До того ж у першому кварталі 2023 року очікувана бізнесом річна інфляція становила 20.7% порівняно з 23.3% в попередньому кварталі. Так, 46.8% опитаних підприємств вважають, що інфляція в наступні 12 місяців не перевищить 20%. Натомість частка тих, хто очікує інфляцію понад 30%, суттєво зменшилася – до 16.2%.

На думку 88.4% респондентів, найвагомішим проінфляційним чинником залишаються воєнні дії.

Натомість, відповідно до опитування, дещо послабився вплив курсового фактору та витрат на виробництво. Очікується незначне послаблення девальваційних процесів: середнє значення обмінного курсу, на яке респонденти очікують через 12 місяців, становить 42.18 грн/$1 (у попередньому кварталі – 42.59 грн/$1). Також 48.3% респондентів очікують, що обмінний курс національної валюти в наступні 12 місяців не перевищить 42 грн/$1.

Попри пом’якшення третій квартал поспіль оцінок респондентів, загальна оцінка залишається негативною: баланс відповідей становив “мінус” 16.9% порівняно з “мінус” 19.3% у ІV кварталі.

Уперше за рік респонденти очікують збільшення обсягів реалізації продукції, в тому числі на зовнішньому ринку: баланси відповідей – 2.8% і 2% відповідно (у ІV кварталі 2022 року – “мінус” 7.3% та “мінус” 6.3% відповідно). Зростання загальних обсягів реалізації продукції очікують респонденти більшості видів економічної діяльності, найбільше – переробної та добувної промисловості (баланс відповідей 12% та 11.1% відповідно).

Також респонденти продовжили послаблювати негативні очікування щодо інвестиційних видатків як на будівельні роботи, так і на машини, обладнання та інвентар: баланси відповідей – “мінус” 17,8% та “мінус” 10.3% відповідно (у ІV кварталі “мінус” 26,9% та “мінус” 16,6% відповідно).

Підприємства, що залучають іноземні інвестиції, другий квартал поспіль очікують збільшення їх обсягів у наступні 12 місяців: баланс відповідей – 11% (у ІV кварталі – 8.5%). Найвищі очікування мають підприємства будівництва, транспорту та зв’язку. Водночас частка респондентів, які в наступні 12 місяців планують залучати іноземні інвестиції, дещо знизилася і становить 21.3% порівняно з 22.8% у попередньому опитуванні.

Респонденти підприємств усіх видів діяльності все ще очікують зменшення кількості працівників, водночас третій квартал поспіль прогнозують нижчі темпи скорочення персоналу: баланс відповідей – “мінус” 16.4% (у ІV кварталі– “мінус” 20.1%)”.

Джерело