Консолідована фінансова звітність та розподіл прибутку НБУ за 2022 рік

Рада Національного банку України затвердила Консолідований звіт про управління та Консолідовану фінансову звітність Національного банку України за 2022 рік.

Станом на 31 грудня 2022 року валюта балансу НБУ становила 1 958,6 млрд грн (у 2021 році – 1 376,9 млрд грн).

Основні складові активів Національного банку станом на кінець 2022 року:

 • активи, які формують міжнародні резерви, найбільшу частку в яких складають:
  • цінні папери нерезидентів, обсяг яких становить 695,5 млрд грн;
  • кошти та депозити в іноземній валюті, обсяг яких – 241,5 млрд грн;
 • цінні папери України – 757 млрд грн;
 • кредити, надані банкам та іншим позичальниками – 40,8 млрд грн.

Основні зміни в активах НБУ у 2022 році зумовлені:

 • зменшенням на 8% обсягу міжнародних резервів – до 28,5 млрд дол. США на кінець 2022 року (з 30,9 млрд дол. США – на кінець 2021 року);
 • збільшенням удвічі обсягу цінних паперів України в портфелі Національного банку. Це пов’язано з придбанням у березні-грудні 2022 року ОВДП загальною номінальною вартістю 400 млрд грн, що було необхідно для підтримки безперервності бюджетних видатків в умовах повномасштабної збройної агресії росії;
 • зменшенням у 2,4 рази кредитного портфеля за рахунок погашення банками довгострокової заборгованості за працюючими кредитами.

Водночас зобов’язання Національного банку станом на 31 грудня 2022 року становлять 1 630 млрд грн, що складає 83% валюти балансу (пасивів).

Основні зміни в зобов’язаннях НБУ відбулися за статтями:

 • банкноти та монети в обігу, обсяг яких збільшився на 14% до 715 млрд грн;
 • депозитні сертифікати, що емітовані Національним банком України, обсяг яких збільшився у 2 рази та становить 457,5 млрд грн.

Як зазначається, збільшення розміру власного капіталу Національного банку у 2022 році майже удвічі – з 166,9 млрд грн до 328,2 млрд грн – відбулось за рахунок зростання резервів переоцінки, що зумовлене переважно зміною офіційного курсу гривні до іноземних валют.

Фінансовий результат Національного банку за 2022 рік склав 232,3 млрд грн. Основними складовими фінансового результату НБУ є:

 • процентний прибуток у сумі 63,2 млрд грн. Це у 2,2 рази більше, ніж у 2021 році, переважно, за рахунок зростання доходів за цінними паперами України (ОВДП);
 • позитивна переоцінка фінансових інструментів у розмірі 175,6 млрд грн, яка є наслідком зміни офіційного валютного курсу та їх справедливої вартості. Частина цієї переоцінки – 142 млрд грн – є нереалізованим (попереднім) результатом, який згідно з вимогами Закону України “Про Національний банк України” накопичується у вигляді резерву переоцінки в капіталі Національного банку до моменту реалізації відповідних фінансових активів.