Зміни до Податкового кодексу України щодо платіжних послуг

Закон України 12.01.2023 р. №2888ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо платіжних послуг».  Набирає чинності з 1 квітня 2023 року.

Серед новацій:

  • віднесення до поняття «дохід з джерелом їх походження з України» доходу надавачів платіжних послуг від здійснення діяльності на платіжному ринку і при цьому не вважаються доходами кошти, що отримуються надавачами платіжних послуг від користувачів платіжних послуг для здійснення платіжних операцій;
  • запровадження можливості сплати податків і зборів електронними грошима;
  • запровадження можливості здійснення розрахунків за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) з використанням електронних грошей платниками єдиного податку першої-третьої груп;
  • поширення вимоги щодо можливості відкриття і ведення рахунків клієнтам виключно за умови взяття таких клієнтів на облік у контролюючих органах;
  • поширення відповідальністі за порушення строку та порядку подання інформації про відкриття або закриття рахунків на небанківських надавачів платіжних послуг;
  • віднесення до операцій, що не є об’єктом оподаткування ПДВ, випуску та погашення електронних грошей, а також надання послуг, пов’язаних з виконанням платіжних операцій, що надаються надавачами платіжних послуг, операторами платіжних систем, розрахунково-касовим обслуговуванням.