Щодо зразків форм документів самостійної оцінки CRS

Міністерство фінансів України з метою забезпечення своєчасної реалізації всіх підготовчих етапів, необхідних для імплеменгтації в Україні міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки в податкових цілях (Common Standard on Reporting and Due Diligence for Financial Account Information (CRS)), розробило рекомендації для підзвітних фінансових установ щодо форми документа самостійної оцінки CRS для фізичних осіб, організацій та контролюючих осіб.

Вказані матеріали оприлюднені для ознайомлення на офіційному вебпорталі Міністерства фінансів України у рубриці «Головна/Діяльність/Міжнародні податкові відносини/ CRS (Загальний стандарт звітності)/Зразки форм документів самостійної оцінки/»

Зазначені зразки форм документів самостійної оцінки CRS можуть бути використані підзвітними фінансовими установами для збору інформації про власників рахунків, але вони не є обов’язковими та можуть бути адаптовані з урахуванням внутрішніх процедур фінансової установи.

Джерело