Щодо порядку повідомлення про розбіжності стосовно відомостей про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності

29.12.2022 набрав чинності Закон України від 06.09.2022 № 2571-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення регулювання кінцевої бенефіціарної власності та структури власності юридичних осіб» (далі – Закон № 2571), яким внесено зміни, зокрема, до Закону України від 06.12.2019 № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон № 361).

Відповідно до положень пункту 81 частини другої статті 8 Закону № 361 суб’єкт первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ) зобов’язаний, зокрема, повідомляти в порядку, встановленому Міністерством юстиції України, держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) про виявлення розбіжностей між отриманими ним в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в ЄДР відомостями про КБВ та структуру власності клієнта (зокрема, про виявлення неповноти, неточностей чи помилок в інформації про КБВ або про структуру власності такого клієнта, що міститься в ЄДР) – протягом 10 робочих днів з дня виявлення розбіжностей.

Держатель ЄДР не пізніше десятого робочого дня місяця, наступного за місяцем, в якому йому передано інформацію про виявлені розбіжності, передає інформацію про такого СПФМ та виявлені ним розбіжності (включаючи копії матеріалів, переданих держателю ЄДР таким СПФМ) до Держфінмоніторингу у порядку, затвердженому Міністерством юстиції України та Міністерством фінансів України.

При цьому абзацом другим підпункту 3 пункту 7 розділу I Закону № 2571 передбачено виключення підпункту «г» пункту 8 частини другої статті 8 Закону № 361, відповідно до якої СПФМ зобов’язаний був повідомляти Держфінмоніторинг про розбіжності між відомостями про КБВ клієнта, які містяться в ЄДР, та інформацією про КБВ, отриманою СПФМ в результаті здійснення належної перевірки клієнта, – не пізніше десятого робочого дня місяця, наступного за місяцем, в якому були виявлені розбіжності. Тобто Законом № 2571 передбачено заміну суб’єкта, якому СПФМ має повідомляти про виявлення розбіжностей між отриманими ним в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в ЄДР відомостями про КБВ та структуру власності клієнта.

При цьому згідно з пунктом 1 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону № 2571 цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, крім абзацу другого підпункту 3 пункту 7 розділу I цього Закону, який набирає чинності з дня набрання чинності нормативноправовим актом, затвердженим Міністерством юстиції України та Мінфіном, яким встановлюється порядок передачі держателем ЄДР інформації про СПФМ, який виявив розбіжності, та виявлені ним розбіжності до Держфінмоніторингу.

Так, відповідно до вищезазначеної норми СПФМ перестає повідомляти до Держфінмоніторингу про розбіжності між відомостями про КБВ клієнта з дня набрання чинності порядком передачі держателем ЄДР інформації про СПФМ, який виявив розбіжності, та виявлені ним розбіжності до Держфінмоніторингу.

Пунктом 6 частини першої статті 1 Закону України від 15.05.2003 №755-ІV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон № 755) визначено, що держателем ЄДР є Міністерство юстиції України, яке вживає організаційних заходів, пов’язаних із забезпеченням функціонування ЄДР.

Згідно з пунктами 1, 2 частини другої статті 5 Закону № 755 формування державної політики у сфері державної реєстрації, нормативно-правове, методологічне та інформаційне забезпечення у цій сфері віднесено до повноважень Міністерства юстиції України. Положенням про Міністерство юстиції України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 № 228, визначено, що Мін’юст відповідно до покладених на нього завдань, зокрема, розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів.

Слід зазначити, що згідно з пунктом 2.5 Плану організації підготовки проектів актів та виконання інших завдань, необхідних для забезпечення реалізації Закону № 2571 (доручення Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля від 14.10.2022 № 26167/1/1-22) Мін’юст повинен встановити порядок повідомлення держателя ЄДР про виявлення розбіжностей між отриманими СПФМ в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в ЄДР відомостями про КБВ та структуру власності клієнта.

Відповідно до пункту 2.6 вказаного Плану Мін’юст є головним виконавцем щодо затвердження порядку передачі держателем ЄДР інформації про СПФМ, який виявив розбіжності, та виявлені ним розбіжності до Держфінмоніторингу. Наразі до Міністерства фінансів України не надходили від Мін’юсту вказані вище проекти нормативно-правових актів. У разі їх надходження Мінфін розгляне їх в установленому порядку.

Відповідно до оновлених положень статті 32 (пункт 61 частини п’ятої) Закону № 361 за неподання, несвоєчасне подання, порушення порядку подання або подання держателю ЄДР недостовірної інформації, передбаченої цим Законом, до СПФМ можуть бути застосовані штрафи у розмірі до 20 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Слід зазначити, що під час здійснення нагляду, за діяльністю СПФМ, зокрема, при застосуванні заходів впливу до СПФМ за порушення вимог Закону № 361, Міністерство фінансів України буде враховувати строк набрання чинності нормативно-правових актів, розроблених відповідно до норм Закону № 361, зокрема, набрання чинності порядку повідомлення держателя ЄДР про виявлення розбіжностей між отриманими СПФМ в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в ЄДР відомостями про КБВ та структуру власності клієнта.

Водночас зазначаємо, що листи Міністерства фінансів України не є нормативно-правовими актами, не встановлюють правових норм і мають лише інформаційний характер.

Джерело