Напрямки діяльності Всеукраїнської Асоціації ломбардів на 2008 рік.

NNНазва заходуТерміни виконання
Основні напрямки діяльності Асоціації відповідно мети створення Асоціації:
–       Сприяння подальшого розвитку інфраструктури ринку фінансових послуг, ефективної діяльності ломбардів, ломбардної галузі в цілому.-       Участь в розробці нормативно – правової бази, що стосується діяльності ломбардів. Сприяння вирішенню питань, що стосуються діяльності ломбардів у правовому полі.-       Захист прав та професійних інтересів компаній – учасників асоціації.-       Формування позитивного іміджу ломбардів на ринку фінансових послуг, в органах  власті, а також серед клієнтів – споживачів.Постійно, протягом року
Організаційна робота Асоціації.
1Проведення Загальних зборів Учасників ВАЛГрудень 2008
2Інформаційна та рекламна робота асоціації.Щоквартально
3Діяльність з залучення нових членів до асоціації.Щоквартально
4Співпраця з іншими Асоціаціями – об’єднаннями Постійно
Захист професійних інтересів учасників Асоціації.
1Участь у розробці та прийнятті проекту закону Про ломбарди та ломбардну діяльність.І півріччя 2008
2Участь в законодавчому процесі, в розробці та запровадженні нормативних актів, що стосуються професійної діяльності учасників ринку фінансових послуг.    Постійно, протягом року
3Участь в розробці змін та доповнень, пропозицій щодо доопрацювання нормативно – правових актів, що стосуються діяльності ломбардів.Друге півріччя 2008 року
4Співпраця з управліннями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг, Міністерства фінансів України, Державної податкової адміністрації України, Державного Комітету фінансового моніторингу, іншими органами, в рамках питань ведення ломбардної  діяльності.Постійно, протягом року
Професійна діяльність Асоціації.
1Напрацювання методичних рекомендацій щодо діяльності на ринку фінансових послуг, відповідно запитів членів асоціації.Постійно, на запити членів ВАЛ
2Надання консультацій членам асоціації по питанням застосування чинного законодавства, внутрішніх правил, стандартів, тощо.Постійно, на запити членів ВАЛ
3Допомога учасникам асоціації у складанні звітності до Держфінпослуг, Держфінмоніторингу.Щоквартально
Інформаційна діяльність Асоціації.
1Інформування учасників асоціації стосовно прийняття законодавчих актів, змін у нормативно – правовому полі, діяльності Асоціації та подій державних органів, що прямо або опосередковано відносяться до ломбардної діяльності.Постійно, протягом року
2Видання та розповсюдження серед учасників асоціації щомісячного інформаційного видання „Вісник Всеукраїнської асоціації ломбардів”.Щомісячно, протягом року
3Підтримка та постійне оновлення ВЕБ – сторінки Асоціації.Постійно, протягом року
Навчально – методична діяльність Асоціації.
1Проведення семінарів, нарад, практикумів, робочих зустріч, круглих столів з питань діяльності ринку фінансових послуг, ломбардної діяльностіПротягом року за окремим графіком
2Проведення семінару „Проблемні питання професійної діяльності ломбардних установ”за окремим графіком
3В разі прийняття проекту Податкового Кодексу проведення круглих столів з представниками Державної податкової адміністрації України по питанням оподаткування ломбардних операцій.за окремим графіком
4В разі прийняття проекту закону про ломбарди і ломбардн діяльність проведення семінарів – обговорень норм та положень закону та його виконанняза окремим графіком
5За умови прийняття змін до Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» проведення семінарів з питань застосування та виконання нових вимог діючого законодавстваза окремим графіком
6Участь фахівців ВАЛ у навчальних процесах по підготовці фахівців ломбардів.Постійно, за графіком проведення
7Взаємодія з навчальними закладами щодо навчання професійних учасників фінансового ринку.Постійно, протягом року
Впровадження заходів щодо повноважень СРО
1За умови отримання повноважень саморегулювання розробка внутрішніх правил та положень щодо виконання повноважень СРО та їх погодження з Держфінпослугза окремим графіком
2Представництво членів саморегулівної організації та захист професійних інтересів членів Асоціації.Постійно, протягом року
3Професійна підготовка та підвищення кваліфікації фахівців – членів АсоціаціїПостійно, протягом року
4За умови відповідного рішення Держфінпослуг здійснення попереднього аналізу документів, що мають подаватися для видачі / переоформлення Свідоцтва про внесення до Державного реєстру фінансових установ.Постійно, протягом року