Звіт Всеукраїнської Асоціації ломбардів 2008 р.

Всеукраїнська Асоціація ломбардів (ВАЛ) заснована у червні 2002 року.

Станом на кінець 2008 року ВАЛ об’єднує 107 ломбардів – учасників ринку фінансових послуг.  

ВАЛ є добровільною недержавною неурядовою некомерційною організацією, заснованою на засадах рівноправності й спільності інтересів своїх членів.

Головні цілі ВАЛ:

– Сприяння створенню і розвитку інфраструктури ринку фінансових послуг, ефективної діяльності ломбардів, ломбардної галузі в цілому.
– Участь в розробці нормативно – правової бази, що стосується діяльності ломбардів. Сприяння вирішенню питань, що стосуються діяльності ломбардів у правовому полі.
– Сприяння підвищенню кваліфікації і професіоналізму персоналу, що здійснює ломбардну діяльність на ринку фінансових послуг.
– Захист прав та професійних інтересів компаній – учасників асоціації. Формування позитивного іміджу ломбардів на ринку фінансових послуг, в органах  влади, а також серед клієнтів – споживачів.

Мета та напрямки діяльності Асоціації:

– Об’єднання учасників ломбардного бізнесу, узагальнення думки операторів ринку і донесення  її у конструктивному діалозі до регуляторів.
– Сприяння розвитку ломбардного бізнесу, створення позитивного іміджу ломбардної діяльності. Узагальнення найкращої професійної практики цього сегмента ринку.
– Забезпечення максимальної правової поінформованості своїх учасників.
– Відстоювання професійних інтересів своїх учасників у стосунках з державними органами, допомога у вирішенні спірних питань впровадження діяльності на ринку фінансових послуг.

Протягом  2008 року  статусу членства Асоціації  набули  13 компанії, поряд з цим,у зв`язку із не сплатою членських внесків та порушенням обов`язків членства, передбачених статутом Асоціації  з  членів Асоціації виключено  13 компаній.

Січень 2008

Всеукраїнська Асоціація ломбардів спільно з об’єднаннями кредитних союзів, направила звернення в Кабінет Міністрів України з пропозицією переглянути Постанову Кабінету Міністрів України  від 06.06.2007 N809, у відповідності до якого  касові ордери (прибуткові і видаткові) віднесено до категорії бланків документації суворого звітності. Як результат, за ініціативою Асоціації, дію Постанови Кабінету Міністрів України від 06.06.2007 N809 було скасовано.

Асоціація доводить до відома своїх учасників про розробку та оприлюднення Держфінмоніторингом України (наказ №232 від 25 грудня 2007р.) нових примірних правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу ломбардами для використання в роботі.

22 січня 2008 року Всеукраїнська Асоціація ломбардів взяла участь у роботі Узгоджувальної Ради по проекту закону про ломбарди і ломбардну діяльність. Головував на узгоджувальній раді перший заступник голови Держфінпослуг А.В. Литвин. В роботі узгоджувальної ради по проекту Закону „Про ломбарди і ломбардну діяльність” взяли участь Член Комісії  – Директор департаменту нагляду за фінансовими установами К.Г. Отченаш та представники державних органів, які висловили свої зауваження до проекту закону, а саме представники Міністерства економіки України та Міністерства юстиції України.  Учасниками узгоджувальної ради були детально обговорені, запропоновані у проекті статті щодо страхування майна, переданого у заставу; оцінки та переробки предметів закладу; окремі питання редакційного характеру. Зі свого боку зауважимо, що по принциповим для ломбардів питанням, учасники наради дійшли до згоди і зауваження були зняті, питання редакційні у більшості своїй були прийняті.

23 січня 2008 року  Всеукраїнська Асоціація ломбардів звернулась з листом до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг з проханням повернутися до розгляду проблемних питань та переглянути окремі положення ведення фінансового моніторингу у ломбардах.  У  своєму  зверненні  Всеукраїнська Асоціація ломбардів просила повернутися до перегляду наступних питань: 1) щодо обов’язкового щорічного навчання відповідальних за ведення фінансового моніторингу, 2) щодо можливості одній особі бути відповідальним за ведення фінансового моніторингу на декількох відділеннях; 3) щодо ідентифікаційного номеру споживача фінансових послуг та інших.

 24 січня 2008 року співробітники Асоціації взяли участь у десятому засіданні міжвідомчої робочої групи Державного комітету фінансового моніторингу України по розгляду проблемних питань СПФМ – небанківських фінансових установ. На робочій групі розглядалися питання щодо необхідності внесення змін до „Вимог до організації фінансового моніторингу суб`єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом” (Наказ Держфінмоніторингу № 40 від 24 квітня 2003 року); щодо необхідності внесення змін у Розпорядження Державної комісії з врегулювання ринків фінансових послуг України № 55 від 16 вересня 2003 року та № 25 від 05.08.2003 року, стосовно навчання працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу, інші питання. За результатами робочої групи її учасники дійшли згоди щодо терміну навчання працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу, який становитиме 1 раз на 3 роки, замість 1 разу на рік. З боку спеціалістів Державного комітету фінансового моніторингу України було уточнено статус та компетенцію його регіональних відділень та специфіку їх взаємодії з небанківськими фінансовими установами та їх відокремленими підрозділами.

Асоціація інформує своїх учасників про зміни до Вимог до організації фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.

Лютий 2008

Асоціацією  проінформовано своїх учасників про внесення змін Вимог до організації фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму (Наказ Держфінмоніторингу від 24 квітня 2003 року N 40) а саме: змінами встановлено, що одна і та ж особа не може бути одночасно призначене відповідальним за ведення фінансового моніторингу в суб’єктові і у відособленому підрозділі суб’єкта, та інші.

01 лютого 2008 року Всеукраїнська Асоціація ломбардів направила відкрите звернення до Кабінету Міністрів України та Державного комітету фінансового моніторингу України з наголошенням на необхідності припинити процес постійного підвищення необґрунтованих та безглуздих вимог щодо ведення фінансового моніторингу в суб’єктах – учасниках фінансового ринку. Асоціація зауважила, що разом з  об’єднаннями учасників фінансового та фондового ринку неодноразово наполягалось на необхідності переглянути й пом’якшити вимоги по веденню фінансового моніторингу, зверталася увага на невиправдані фінансові витрати, неможливість і непотрібність збільшення кількості відповідальних працівників через відсутність і операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.

05 лютого 2008 року, Асоціація надсилає лист Державному комітету фінансового моніторингу  України з пропозицією винести на розгляд засідання тимчасової робочої групи з розгляду проблемних питань суб`єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ, запропоновані Асоціацією у листі зміни до Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” та до Наказу Держфінмоніторингу від 24.04.2003 року № 40. Запропоновані зміни стосуються відміни норми щодо неможливості призначення однієї і тієї ж самої особи працівником, відповідальним за ведення фінансового моніторингу суб`єкта і  відокремленого підрозділу суб`єкта.

7 лютого 2008 року Асоціація ломбардів звернулась до Міністерства юстиції України та Держкомпідприємництва з проханням не погоджувати зміни до Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», запропоновані Державним комітетом фінансового моніторингу України. У своєму зверненні Асоціація довела, що на багато чисельних засіданнях Міжвідомчої робочої групи, Громадської ради, що працюють при Державному комітеті фінансового моніторингу неодноразово проходили дискусії, аналізувалася ефективність заходів, які застосовуються для запобігання й протидії легалізації (відмивання) доходів і фінансування тероризму.

8 лютого 2008 року Асоціація ломбардів підготувала та надала свої пропозиції до проекту Податкового кодексу України. Асоціація зауважила, що запропонована проектом Податкового кодексу України Розділ ІV «Податок на доходи фізичних осіб» стаття 13. «Порядок оподаткування операцій з продажу або обміну рухомого майна», якою передбачено, що «Оподатковуваним доходом вважається прибуток, тобто різниця між доходом від продажу такого майна та документально підтвердженими витратами на його придбання» є давно очікуваною і суб’єктами господарювання і громадянами України. Саме врахування витрат при продажу рухомого майна та, відповідно, сплата податку на дохід фізичної особи з прибутку, а не з загальної суми доходу, врегулюють гострі питання, які багато років постають між фіскальними органами з одного боку та громадянами України і суб’єктами господарювання – з іншого; знімуть багаторічне неприйняття та непорозуміння, яке відбувалося і багато разів вирішувалося у судах.

Також, Асоціація запропонувала декілька розширити статтю 13 Розділу ІV «Податок на доходи фізичних осіб» і викласти її у такій редакції: «13.1. Дохід платника податку від продажу (міни) об’єкта рухомого майна протягом звітного податкового року оподатковується за ставкою, визначеною у пункті 7.1 статті 7 цього розділу. Оподатковуваним доходом вважається прибуток, тобто різниця між доходом від продажу такого майна та документально підтвердженими витратами на його придбання. За відсутності підтвердження витрат з придбання такого майна об’єктом оподаткування є прибуток, тобто різниця між доходом від відчуження цього майна та звичайною ціною продажу такого майна. Дохід від продажу (міни) об’єкта рухомого майна визначається виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу (міни), але не нижче ніж оціночна вартість такого об’єкта.»

28 лютого 2008 року відбулось чергове засідання Правління ВАЛ. Відповідно питань, винесених на розгляд, Членами Правління прийняті рішення: щодо прийняття та виключення з членів ВАЛ, щодо виконання бюджету ВАЛ за 2007 рік, про внесення змін та доповнень до що регулюють діяльність ломбардів, щодо проведення Асоціацією семінару по питанням внесених змін та доповнень до нормативно – правових актів, що регулюють діяльність ломбардів.

Також, на Правлінні було прийняте рішення про розширення складу Правління Асоціації та залучення до роботи у Правлінні представників м. Харкова «Ломбард ТОВ “Дарс-2003” і Компанія» Кобзарева В.Г. та м. Донецька «Ломбард ДОНКРЕДИТ Гулян и К» Протасенко І.А. на правах залучених експертів. Наступним Загальним зборам ВАЛ запропонувати увести до членів Правління ВАЛ запропоновані  кандидатури.

Проаналізувавши результати подання ломбардами річної фінансової звітності та диференціювавши помилки, Асоціацією доведено до відома учасників про найбільш „типові”  помилки, що супроводжують складання фінансової звітності та повідомлено про  порядок їх усунення.

Березень 2008

В рамках курсу підвищення кваліфікації керівників та головних бухгалтерів ломбардів, за участю  представників Асоціації та представників  ломбардів України обговорено питання професійної діяльності ломбардів, зміст деяких нормативно – правові актів, що стосуються ломбардних установ, а також діяльність Асоціації ломбардів на ринку ломбардних послуг.

6 березня 2008 року Асоціація направила лист до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг щодо проекту змін до Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами, оприлюдненого 04.03.2008 року. В своєму листі Асоціація  назвала зазначений проект – давноочікуваним ломбардами – учасниками ринку фінансових послуг і бажаним для скорішого прийняття. Також зазначила, що запропоновані проектом зміни допоможуть вдосконалити окремі питання регулювання діяльності з надання фінансових послуг ломбардами та узгодити  норми Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами з нормами інших нормативно-правових актів Держфінпослуг.

10 березня 2008 року Асоціація звернулась до Держфінпослуг з пропозицією взяти  участь у семінарі „Нормативно-правове регулювання діяльності ломбардів”. Також, Асоціація виразила прохання надати дозвіл на участь у семінарі провідних фахівців Держфінпослуг з метою освітлення новин у процедурі реєстрації ломбардів, заповнення реєстраційних карток, тощо.

21 березня 2008 року Асоціація направила лист-заяву Голові Комітету з питань податкової та митної політики Верховної ради України щодо участі у Круглому столі „Актуальні питання оподаткування фінансових установ та операцій з фінансовими активами. Сьогодення та перспективи”, який відбудеться 22 квітня 2008 року.

Асоціація доводить до відома  своїх учасників про оприлюднення Міністерством фінансів України проекту постанови кабінету Міністрів України «Про зміну додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. № 283», яким передбачено скасування дії постанови КМУ від 6 червня 2007 р. № 809 “Про доповнення додатка до постанови Кабінету Міністрів від квітня 1993 р. № 283” у відповідності до вимог якої прибуткові (видаткові) касові ордери віднесено до бланків суворої звітності.

Асоціацією отримано та проаналізовано Звіт Державного комітету з питань фінансового моніторингу України за 2007 рік, що  надісланий комітетом Асоціації в рамках плідної співпраці в сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.

Квітень 2008

10 квітня 2008 року Асоціація звернулась до Міністерства юстиції України, міністерства фінансів України, Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва та  Держфінпослуг   з проханням надати роз`яснення з питання отримання ломбардами  сертифіката суб`єкта оціночної діяльності при здійсненні оцінки майна, що приймається в якості предмета застави при укладанні ломбардом договорів фінансового кредиту та закладу майна до ломбарду. Необхідність у написанні зазначеного листа зумовлена збільшенням кількості перевірок ломбардів контролюючими органами на предмет наявності у приймальників (контролерів, оцінювачів) ломбардів сертифікатів суб`єктів оціночної діяльності. 

Асоціація звернулась до Фонду Державного майна України з листом щодо правомірності вимоги контролюючих органів отримувати оцінювачами ломбардів Сертифіката суб`єкта оціночної діяльності. В листі, Асоціація виразила свою незгоду з такою позицією контролюючих органів, надала вагомі обґрунтування  та попросила Фонд Держмайна роз`яснити зазначене питання.

17 квітня 2008 року після непростої роботи щодо ініціювання Всеукраїнською асоціацією ломбардів спільно з Всеукраїнською асоціацією кредитних спілок та з ОКС «Програма захисту вкладів» відміни додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. № 283, визнано такою, що втратила чинність, Постанову Кабінету Міністрів України від 6 червня 2007 р. № 809 (щодо виключення з переліку документів суворого обліку касових ордерів та доручень на видачу майна). Нагадаємо, що 17 січня 2008 року Всеукраїнська Асоціація ломбардів разом із Всеукраїнською  асоціаці єю кредитних спілок та ОКС «Програма захисту вкладів» звернулася до Кабінету Міністрів України з пропозицією врегулювати питання “суворих” касових ордерів. 10 квітня 2008 року на урядовому комітеті було затверджено проект Постанови Кабінету Міністрів України, що передбачає скасування віднесення прибуткових та видаткових касових ордерів до документів суворої звітності. 17 квітня 2008 року КМУ своєю постановою скасував віднесення прибуткових та видаткових касових ордерів до документів суворої звітності.

18 квітня 2008 року, Асоціація направила лист до Міністерства фінансів України, в якому висловила щиру подяку за сприяння в вирішенні питання щодо відміни норм  Постанови Кабінету Міністрів України від 6 червня 2007 р. № 809, якою касові ордери було віднесено до  документів суворої звітності. 

22 квітня 2008 року представники Асоціації взяли участь у Конференції «Актуальні питання оподаткування фінансових установ та операцій з фінансовими активами. Сьогодення та перспективи», що проводилася за ініціативою Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики та Кабінету Міністрів України. В конференції взяли участь народні депутати України, представники Кабінету Міністрів України, державних регуляторів фінансового та фондового ринків, Міністерства фінансів України, Державної податкової адміністрації України, Міжнародного валютного фонду, громадських об’єднань, фахівці та науковці. Головою Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики С.А. Терьохіним були висвітлені питання політики Уряду в сфері оподаткування фінансових установ та операцій з фінансовими активами; проблемні питання та питання, що потребують найскорішого вирішення. Пан Альошин В.Б. – Голова Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг звернув увагу учасників конференції на вплив фіскальної складової на стабільність діяльності фінансового ринку. При тому пан Альошин В.Б. зауважив, що завдяки певним преференціям та спеціальному законодавству було надано можливість забезпечення стабільного розвитку фінансових компаній та створення належного конкурентного середовища на ринку фінансових послуг.

В рамках обговорення питання «Розвиток фінансового сектору та податковий інструментарій. Погляд учасників ринку фінансових послуг та експертів» ставлення, думки та пропозиції Всеукраїнської Асоціації ломбардів висловила Виконавчий директор ВАЛ Волковська В.О. Так, В. Волковська надала пропозиції від Асоціації  з питань податкової політики ломбардів та зауважила: Предметом діяльності ломбарду є надання фінансових кредитів фізичним особам під заставу майна на певний строк і під відсоток. При здійсненні діяльності, у фінансових компаній, і слід зазначити не тільки ломбардів, але й кредитних спілок, банків тощо,  виникають питання, пов’язані з неповерненими фінансовими кредитами. Відповідно чинного законодавства (ст.589 Цивільного кодексу України; ст. 19, 20 Закону України «Про заставу») фінансові установи мають право звернути стягнення й задовольнити свої вимоги по неповерненому кредиті шляхом продажу заставленого майна. Але, уже кілька років при продажі такого майна виникають певні проблеми, пов’язані з питаннями оподатковування таких операцій.  За умови відсутності однакової державної політики склалася ситуація з неоднозначним регулюванням операцій оподатковування, з’явилася  можливість у певних випадках, досить вільно трактувати окремі норми й положення законодавства. Що привело, до вільного трактування в тому числі норм Закону України N 889 «Про податок з доходів фізичних осіб».

Пан Терьохін С.А. за підсумками виступу зауважив, що українське законодавство не поділяє прибуток і дохід фізичних осіб і все визнає одним терміном: «дохід фізичної особи». При тому, вже в рамках роботи секції Комітету «Оподаткування небанківських фінансових установ. Проблеми та перспективи» до цього питання учасники знов повернулись і, навіть, більш детально обговорили це з представниками Державної податкової адміністрації України.

За підсумками роботи Конференції пропозиції Всеукраїнської Асоціації ломбардів прийняті до Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики та донесені до Державної податкової адміністрації України.

Травень 2008

Асоціація проінформувала своїх учасників про внесення змін до Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами, затвердженого Розпорядженням Держфінпослуг №3981. Зміни стосувалися викладення термінів  “залучені кошти ломбарду” та “відокремлені підрозділи ломбарду” в новій редакції. Також, Асоціація повідомила учасникам, що змінами розширено перелік зобов`язань ломбарду для надання фінансових послуг: встановлено обов`язок формувати резервний фонд та страховий резерв  та визначено термін приведення у відповідність розміру власного капіталу ломбарду 200 тисяч грн. –  в строк до 1 червня 2009 року.

14 травня відбулося чергове засідання Правління Всеукраїнської асоціації ломбардів. Членами Правління, за результатами розгляду питань порядку денного були прийняті такі рішення стосовно  набуття членства Асоціації ломбардами: ПТ «Ломбард Волошкін О.А. та Волошкіна А.М.» (м. Нікополь); ПТ «Істок» Ломбард Гребеннікова та компанія» (м. Макіївка). Членами Правління також  розглянуто та затверджено звіт про виконання бюджету ВАЛ за І квартал 2008 року.

Асоціацією надано роз`яснення з питання чи повинен ломбард отримувати  сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за для  визначення вартості – оцінки предметів, які передаються в заставу. Також,  доведено до відома учасників Асоціації зміст листа Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва з цього питання, який є відповіддю на лист-запит Асоціації, надісланий у квітні. Так, у відповідності до зазначеного листа, Держкомпідприємництво вважає, що за умови, якщо ломбард окремо не надає суміжну послугу із оцінки майна, визначену Положенням, то такому ломбарду не потрібно отримувати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності.

24 квітня 2008 року представники ВАЛ взяли участь у засіданні Робочої групи по розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму, організованої  Державним комітетом фінансового моніторингу України. У засіданні Робочої групи також взяли участь представники Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Державної податкової адміністрації, Ліги страхових організацій України, Всеукраїнської асоціації кредитних спілок України, Української асоціації діячів грального бізнесу. Учасників засідання було поінформовано, що Держфінмоніторинг України розглянув пропозиції Держфінпослуг щодо проходження відповідальним працівником навчання з питань проведення внутрішнього фінансового моніторингу не рідше одного разу на три роки та надав пропозиції до Положення про порядок навчання працівників та керівників підрозділів фінансових установ, відповідальних за проведення внутрішнього фінансового моніторингу, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 16.09.03 № 55 та до Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами, затвердженого розпорядженням  Держфінпослуг від 05.08.03 № 25.

За підсумками засідання Робочої групи прийнято рішення про підготовку методичних рекомендацій для суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо розглянутих Робочою групою проблемних питань.

За результатами своєї роботи у методичному напрямку Асоціація отримала  погодження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України з питання спільного опрацювання та розробки методичних рекомендацій щодо оформлення та подання документів для внесення інформації до Реєстру фінансових установ, внесення інформації у разі виникнення змін у документах та у разі виключення фінансової установи з Реєстру.

30 травня 2008 року Асоціація направила лист до Державного підприємства „Український державний центр радіочастот” з питання реалізації ломбардами не викуплених з під застави мобільних телефонів та іншої побутової техніки, що є  радіоелектронними засобами або випромінюваними пристроями. У своєму листі Асоціація просила роз`яснити чи повинні ломбарди проводити маркування бувших у використанні РЕЗ (мобільних телефонів), на які у відповідності до умов договору звернуто стягнення з метою їх подальшої реалізації, при тому, що ломбарди – не являються суб`єктами господарювання, які безпосередньо здійснюють виробництво РЕЗ, ВП на території України, а також суб`єктами господарювання – комітентами, що займаються комісійною торгівлею ввезеними з-за кордону або отриманими поштовим відправленням РЕЗ та ВП.

Асоціація доводить до відома учасників про курси підвищення кваліфікації керівників та головних бухгалтерів ломбардів, які проводяться  Міжнародною академією фінансів та інвестицій Торгово-промислової палати України у червні 2008 року за участю фахівців Асоціації.

Червень 2008

Асоціація доводить до відома своїх учасників про внесення змін до Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ,  затверджених Розпорядженням Держфінпослуг  від 17 квітня 2008 р. N 529. У відповідності до внесених змін, з моменту набрання ними чинності дія Професійних вимог буде поширюватися не тільки на керівників і головних бухгалтерів фінансових установ, а й на осіб, на яких покладено ведення бухгалтерського обліку (якщо у фінансовій установі не створено бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером). Також, змінено кваліфікаційні вимоги до керівника та головного бухгалтеру ломбарду – для керівника ломбарду –  наявність досвіду роботи на керівних посадах керівникам ломбардів мати не обов`язково; для головного бухгалтера – достатньо стажу роботи не менше двох років на посадах, пов’язаних з фінансовою або бухгалтерською діяльністю.

Асоціація інформує своїх учасників про внесення змін до Ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами (N 4802), щодо наступних питань: надано визначення та „перелік” коштів, які не відносяться до „залучених” в рамках зазначених Ліцензійних умов  та відповідно залучення яких не підлягає ліцензуванню, зокрема такими є  кошти, отримані від кредитних установ за кредитними договорами (банківські кредити). Також, розширено перелік документів, необхідних для отримання ліцензії та встановлено додаткові вимоги до ліцензіата  – наявність власного капіталу, за винятком субординованого боргу, у розмірі 1 млн. грн., приміщення ліцензіата -повинно обов`язково  мати статус не житлового.

Асоціацією розроблено примірний пакет документів, необхідний для отримання Ліцензії на право видачі фінансових кредитів за рахунок залучених коштів.

Асоціація нагадує своїм учасникам, що до 1 червня 2009 року необхідно привести власний капітал у відповідність до вимог підпункту 2.1.11 пункту 2.1 розділу 2 Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26.04.2005 N 3981.

Асоціація доводить до відома ломбардів про те, що втратив чинність наказ Міністерства статистики України від 15.02.96 N 51 “Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій”, яким затверджувались наступні типові форми первинного обліку касових операцій: касові ордери (прибутковий, видатковий); журнали реєстрації прибуткових та видаткових касових документів; касова книга; книга обліку (прийнятих та виданих) касиром грошей.

Асоціація нагадує своїм учасникам про необхідність подати до 1 липня поточного року  до Держфінпослуг копію оприлюдненої річної фінансової звітності, достовірність та повнота якої підтверджена аудитором.

Липень 2008

03 липня 2008 року за участю представників Асоціації  відбулося чергове дванадцяте засідання Робочої групи Державного комітету фінансового моніторингу України по розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму. В ході засідання обговорені питання, які виникають у суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ щодо застосування законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму, та які потребують додаткового роз’яснення. Зокрема, це питання, які стосуються проведення ідентифікації юридичної особи суб’єктом первинного фінансового моніторингу, проведення суб’єктами внутрішнього фінансового моніторингу тощо. Під час засідання Держфінмоніторингом України був презентований проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», який 5 червня 2008 року направлений до Кабінету Міністрів України, після погодження із заінтересованими органами.

У зв’язку із збільшенням кількості запитань учасників Асоціації з податкового обліку ПДВ, на сайті Асоціації розміщено для ознайомлення  лист ДПАУ від 14.06.2008 р. N 5977/6/16-1515-20 „Щодо окремих питань податкового обліку ПДВ”.

Асоціація доводить до відома учасників роз’яснення Національного банку України  стосовно застосування типових форм первинного обліку касових операцій, а саме: Нацбанк роз’яснив, що підприємства мають застосовувати норми Положення  про ведення касових операцій у національній валюті в України і для первинного обліку касових операцій використовувати форми документів, передбачених цим нормативно-правовим актом.

На багаточисельні звернення учасників Асоціації  щодо порядку виправлення помилок у звітності, поданої до Держфінпослуг, Асоціація розмістила для ломбардів на своєму сайті інформаційні відомості щодо цього питання: у разі самостійного виявлення ломбардом помилок, що містяться у раніше поданій звітності, він має право подати не пізніше останнього терміну подання наступної звітності уточнені форми попередньої звітності.

 За участю фахівців Асоціації в Держфінпослуг здійснюється розробка проекту Ліцензійних умов провадження ломбардами діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів ломбарду. Зазначеним проектом передбачено нормативні вимоги до здійснення ломбардами  діяльності із надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів. У порівнянні із діючими Ліцензійними умовами провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами, (Розпорядження Держфінпослуг від 18 жовтня 2005 року N 4802),  Проект є більш лояльним та гнучким щодо здійснення ломбардами зазначеного виду  діяльності. Проект розроблений з урахування спеціалізованого нормативного акту ломбардів –  норм Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами, (від 26 квітня 2005 року №3981), а тому, у випадку прийняття, зазначені Ліцензійні умови повинні мати  значно ефективніший механізм реалізації.

Серпень 2008

Асоціація доводить до відома учасників, що  Міністерством фінансів України введено додаткову форму звітності – Звіт про операції з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням (Форма 1 ДМ-ДК)- затверджену наказом Міністерства фінансів України від 07.07.2008 №  894. Вказана звітність подається щоквартально  – окремо за кожний звітний період та фактично відображає рух дорогоцінного металу на підприємстві – облікові дані (номенклатурні позиції) дорогоцінного металу, інформацію щодо постачальників, покупців дорогоцінного металу, тощо.

Асоціацію розроблено та надруковано у Віснику Асоціації Методичні рекомендації по заповненню ломбардами Звіту про операції з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням (Форма 1 ДМ-ДК), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.07.2008 №  894.

За  участю представників  Асоціації  за результатами численних засідань робочих груп Державного комітету фінансового моніторингу України – Держфінмоніторингом розроблено нові Методичні рекомендації суб’єктам первинного фінансового моніторингу – небанківським установам щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу. Метою є вдосконалення  процесу взаємодії Держфінмоніторинга з небанківськими установами та відповідно полегшення процедури подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, враховуючи дані аналізу Держфінмоніторингом найбільш поширених помилок. Отже, фактично, це „вдосконалені” методичні рекомендації з надання практичної допомоги у поданні належним чином оформленої інформації з питань фінансового моніторингу. В тексті Методичних рекомендацій акцентується увага на найбільш типових помилках  при поданні суб`єктами первинного фінансового моніторингу Форм 1-ФМ, 2-ФМ, 4-ФМ та надаються рекомендації щодо їх правильного заповнення.

Всеукраїнська асоціація ломбардів, враховуючи велику кількість запитань членів асоціації щодо віднесення членських внесків, перерахованих  Асоціації до складу валових витрат ломбарду  надала для ознайомлення на своєму офіційному сайті  Лист ДПА від 18.02.2008 р. N 3009/7/15-0217, у якому ДПА,  посилаючись на норми Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” надала розрахунок  визначення розміру валових витрат при добровільному перерахуванні коштів неприбутковим організаціям нормативно обґрунтованим пп. 5.2.2 ст. 5 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”.

Асоціація інформує своїх учасників про відміну дії  рішення Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 20 червня 2007 року N 803, що зумовлювало необхідність  маркування обліковими марками мобільних телефонів та інших радіоелектронних засобів (РЕЗ), які підлягають реалізації.

Вересень 2008 

Асоціація взяла участь в розробці проекту Ліцензійних умов провадження ломбардами діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів ломбарду. Ініціатором розробки є Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України. Значним плюсом проекту є те, що ним передбачено право ліцензіата (ломбарду) самостійно делегувати повноваження своїм відокремленим підрозділам на здійснення ліцензуємого виду діяльності, шляхом надання засвідченої підписом керівника та печаткою ломбарду копії із зазначенням на ній інформації щодо місцезнаходження такого відокремленого підрозділу. Також, проектом значно зменшено кількість документів, які заявник повинен подавати   за для отримання ліцензії.

У зв`язку із підвищенням кількості перевірок ломбардів органами прокуратури на предмет дотримання ними положень Закону “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”, Асоціація  розмістила на своєму сайті корисну інформацію з цього питання, зокрема:  щодо обсягу повноважень прокуратури при проведенні перевірок, щодо заходів, що вживаються при виявленні порушень тощо.

Асоціація надала до Держфінпослуг свої пропозиції щодо нового проекту Ліцензійних умов провадження ломбардами діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів ломбарду. Пропозиції стосуються наступного: вивести із сфери дії ліцензійних умов діяльність з надання фінансових кредитів за рахунок коштів, залучених від учасників ломбарду; відмінити вимогу до заявника  щодо необхідності формування в повному розмірі статутного капіталу ломбарду  на момент подання заяви на  отримання ліцензії; відкоригувати вимоги Проекту щодо беззбитковості заявника/ліцензіата.

Всеукраїнська асоціація ломбардів, з метою захисту правових та соціально-економічних інтересів фінансових установ – ломбардів та з метою дотримання операторами ринку вимог чинного законодавства в сфері фінансових послуг, звернулась  до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг  України з проханням надати відповідь з приводу формування небанківськими фінансовими установами резерву для покриття ризиків неповернення основного боргу за кредитами. В своєму листі Асоціація просила надати відповіді на запитання: чи має право ломбард формувати страховий резерв під нестандартну і безнадійну заборгованість  за рахунок валових витрат, враховуючи  той факт, що продаж майна, переданого у заставу, в ломбарді  здійснюється не через аукціони (публічні торги)? Яким чином повинна здійснюватись класифікація портфеля ломбарду  щодо укладених договорів з надання кредитів, для формування страхового резерву під нестандартну заборгованість? Асоціація шляхом звернень та переговорів намагається отримати від державного регулятора необхідні роз`яснення  зазначених питань.

За участю спеціалістів  Асоціації  та Міжрегіональної академії фінансів та інвестицій було розроблено тестові завдання до екзаменів, що складаються  керівниками та головними бухгалтерами ломбардів  за результатами навчання на курсах  підвищення кваліфікації керівників та головних бухгалтерів фінансових установ.

Асоціацією доведено  до відома учасників інформацію про здійснення контролю господарської діяльності органами місцевого самоврядування та працівниками міліції перевірок суб`єктів господарської діяльності, зокрема щодо правомірності здійснення перевірок  без направлень (інших документів, що надають право на перевірку).

Жовтень 2008

Асоціація доводить до відома учасників про внесення  змін до Інструкції про порядок реєстрації в Державній пробірній службі відбитків.  Також змінено систему позначень та форму іменників – спеціальних знаків, що засвідчують виготовлювачів ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів.

Асоціація інформує своїх учасників про збільшення кількості перевірок ломбардів на предмет дотримання вимог законодавства з регулювання обігу дорогоцінних металів. Перевірки проводяться органами Державної пробірної служби переважно у суб`єктів, які переоформляли, отримували нові ліцензії, створювали нові місця здійснення діяльності .

Асоціація звертається до своїх учасників з проханням надати свої пропозиції та зауваження щодо тексту проекту Ліцензійних умов провадження ломбардами діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів ломбарду .

Представники Асоціації беруть участь у черговому тринадцятому засіданні Робочої групи Державного комітету фінансового моніторингу України по розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму. Державним комітетом фінансового моніторингу України поінформовано учасників групи про завершальний етап підготовки Плану заходів на 2009 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, який проходить процедуру затвердження Кабінетом Міністрів України та Національним банком України. За підсумками засідання прийняті відповідні рішення та визначені перспективні напрямки діяльності державних органів, задіяних в системі протидії відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму.

Асоціація доводить до відома учасників інформацію про результати судового розгляду питання по визнанню недійсним другого абзацу п. 12 Правил торгівлі дорогоцінними металами (крім банківських металів) і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним  камінням у сирому та обробленому вигляді і виробами з них, що належать суб’єктам підприємницької діяльності на праві власності, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.1998 року № 802. За результатами судового розгляду суд  прийшов до висновку, що необхідно визнати частково недійсним другий абзац п. 12 Правил торгівлі дорогоцінними металами (крім банківських металів) і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним  камінням у сирому та обробленому вигляді і виробами з них, що належать суб’єктам підприємницької діяльності на праві власності, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.1998 року № 802 із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від30.12.2003 року № 2079, в частині слів: після слів Національним банком «…ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, а також…». Отже, з урахуванням винесеного судового рішення, можна зробити висновок, що вимоги Постанови № 802, щодо продажу  ломбардами не викуплених  з-під застави виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння зазначеним в постанові суб’єктам, розповсюджуватимуться тільки на реалізацію ювелірних та побутових виробів  з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, що стали непридатними чи втратили свою  експлуатаційну цінність.

Листопад 2008 

Фахівці  Асоціації беруть активну участь у проведенні навчальних курсів з підготовки керівників та головних бухгалтерів ломбардів, що проводяться Міжнародною академією фінансів та інвестицій Торгово-промислової палати України.

Асоціація надає роз`яснення  своїм  учасникам щодо подання в електронному вигляді суб’єктами первинного фінансового моніторингу до Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.

Асоціація інформує своїх учасників про внесення змін до Положення про підвищення кваліфікації працівників фінансових установ, відповідальних за проведення внутрішнього фінансового моніторингу. Відтепер таке навчання проводиться не рідше одного разу на три роки.

Асоціація доводить до відома учасників про введення Міністерством фінансів України критеріїв оцінки ступеня ризику суб`єкта підприємницької діяльності що провадить діяльність  з дорогоцінними металами, дорогоцінним камінням  в залежності від строку провадження господарської діяльності, кількості місць здійснення ліцензує мого виду діяльності та наявності фактів порушення вимог законодавства, яке регулює питання щодо провадження господарської діяльності з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них.

Асоціація взаємодіє з представниками засобів масової інформації з приводу надання коментарів та інтерв’ю з питання діяльності ломбардів в умовах фінансової кризи.

Асоціація домовилась з Групою розробників “Алго-ритм” щодо отримання учасниками Асоціації знижки 10% на придбання облікової  реєструючої системи – програми автоматизації операційної діяльності ломбардів Pawnshop 6.0.  Зазначена програма „сертифікована” Державної комісією з регулювання ринків фінансових послуг України та формує звіти в друкованому та електронному вигляді,  вигляд і форма яких погоджена з Комісією.

19 листопада відбулася Консультаційно – експертна рада Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України за участю Всеукраїнської асоціації ломбардів та  повноважних представників інших професійних та громадських об’єднань учасників ринків небанківських фінансових послуг.  Після обговорень антикризових заходів  та імовірних шляхів розв’язання проблем було підготовлено  звернення до державних органів влади та управління  – Верховної Ради України , Кабінету міністрів  України та інших, в якому надано пропозиції щодо імовірності участі небанківських фінансових установ у підтримці діяльності окремих галузей реального сектора економіки, малого бізнесу і фермерства в умовах існуючої в Україні фінансової кризи та пом’якшення її можливих негативних наслідків для спеціально вразливих верств населення.

Грудень 2008

Фахівці  Асоціації беруть участь у тринадцятому засіданні Міжвідомчої робочої групи Державного комітету фінансового моніторингу України з дослідження  методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом. На засіданні були присутні представники Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг,  Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, представники професійних об`єднань учасників ринку фінансових послуг, представники ДПА України та інші.  Серед питань, які розглядались на порядку денному: проведення фондовими біржами ідентифікації осіб від імені або за дорученням яких здійснюється фінансова операція при проведенні біржових торгів за технологією ринку заявок, якість подання фінансовими  установами до Держфінмоніторингу України інформації про фінансові операції, інші питання.

Асоціація доводить до відома учасників про викладення в новій редакції Положення про порядок внесення інформації про ломбарди до Державного реєстру фінансових установ. У новій редакції Положення чітко закріплено вимоги до нежитлового статусу приміщення ломбарду, обумовлено неможливість суміщення керівником ломбарду посаду керівника відокремленого підрозділу, якщо такий підрозділ знаходиться на території іншої територіальної громади, змінено процедуру внесення інформації про відокремлені підрозділи ломбарду до Державного реєстру фінансових установ.

У 2008 році фахівцями Асоціації були напрацьовані:

1. Пакет документів, необхідних для отримання ліцензії на право провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів з урахуванням останніх змін у нормативно-правових документах.
2. Типові  документи: документи з фінансового моніторингу, позовна заява  про відшкодування матеріальних збитків від злочину, посадові інструкції, типові внутрішні правила та положення.
3. Методичні рекомендації щодо подання ломбардами до Міністерства фінансів України  Звіту про операції з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням .

Юридичною службою ВАЛ, відповідно до письмових та усних запитів членів асоціації опрацьовувалися питанняпровадження діяльності ломбардами на ринку фінансових послуг.

За результатами роботи Асоціації з питання надання юридичних консультацій та роз`яснень членам Асоціації:  

1. Надано письмові відповіді на запити членів Асоціації:

–  ПТ „Гавриленко, Макогоренко – ломбард „КОМПРОМІС”- з питання подання звітності відокремленими підрозділами ломбарду;
–   ПТ „Ломбард «Любий Друже» – з питання порядку встановлення  ломбардом  розміру фінансового кредиту та його імовірної залежності від розміру закупівельних цін на дорогоцінні метали, встановлені Державної скарбниці України;
–   ПТ „Ломбард „Софронова і компанія” – щодо сплати членських внесків.           

2. Протягом року надано близько 1000 усних консультацій та роз`яснень у тому числі засобами електронної пошти. Найбільш поширеними є консультації з питань:

– оформлення документів при здійсненні реєстрації змін в Державній комісії з врегулювання ринків фінансових послуг;
– порядок заповнення реєстраційних карток в режимі „он лайн” на сайті Держфінпослуг;
– відкриття нових відокремлених підрозділів;
– питання з фінансового моніторингу;
– порядок та строки подання звітності до Держфінпослуг;
– консультації з питань проведення перевірок податковими органами;
– питання оподаткування (ломбард, як податковий агент);
– питання нарахування та сплати ломбардом податку з доходів фізичних осіб;
– питання бухгалтерського обліку , каси;
– поповнення статутного капіталу;
– порядок реєстрації змін в установчих документах ломбарду;
– вимог до розміру  власного капіталу порядку та строків його формування;
– переліку документів та порядку їх оформлення для отримання копій ліцензій Міністерства фінансів України при створенні нових відокремлених підрозділів;
 – інші.

З метою врегулювання проблемних питань впровадження ломбардної діяльності на фінансовому ринку Асоціацією були підготовлені та направлені листи – запити:

До Кабінету міністрів України:

 – Щодо скасування Постанови Кабінету Міністрів України від 06 червня 2007 року   № 809 „Про доповнення додатка до Постанови Кабінету міністрів України від 19 квітня 1993 року № 283;
 – Щодо внесення змін до Наказу Державного комітету фінансового моніторингу від 24.04.2003 року № 40.

До Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України:

– Щодо скасування Постанови Кабінету Міністрів України від 06 червня 2007 року   № 809 „Про доповнення додатка до Постанови Кабінету міністрів України від 19 квітня 1993 року № 283;
 – Щодо навчання працівників, відповідальних за ведення фінансового моніторингу;
 – Щодо непогодження запропонованих змін до Закону України „Про  запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”;
– Щодо проекту змін до „Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами” оприлюдненого Держфінпослуг;
– Щодо проведення семінару „Нормативно-правове регулювання діяльності ломбардів” за  участю фахівців Держфінпослуг;
–  Щодо оприлюдненого проекту Закону України „Про внесення змін до Закону України „ про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”;
– Про надання роз`яснення щодо непотрібності отримання приймальниками ломбардів сертифікатів суб`єктів оціночної діяльності;
– Щодо проекту Ліцензійних умов провадження ломбардами діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів ломбарду.

До Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва

– Щодо скасування Постанови Кабінету Міністрів України від 06 червня 2007 року   № 809 „Про доповнення додатка до Постанови Кабінету міністрів України від 19 квітня 1993 року № 283;
–  Щодо непогодження запропонованих змін до Закону України „Про  запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”;
– Пропозиції до проекту Податкового кодексу України;
– Щодо проекту змін до „Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами”, оприлюдненого Держфінпослуг;
 – Про надання роз`яснення щодо непотрібності отримання приймальниками ломбардів сертифікатів суб`єктів оціночної діяльності.

До Комітету з питань фінансів і банківської діяльності Верховної ради України:

– Пропозиції до проекту Податкового кодексу України.

До Комітету з питань податкової та митної політики Верховної ради України:

– Щодо участі у Круглому столі „Актуальні питання оподаткування фінансових установ та операцій з фінансовими активами. Сьогодення та перспективи”.

До Генеральної Прокуратури України:

– Подяка за сприяння у розгляді ситуації, яка склалася з одним із учасників Асоціації.

До Фонду Державного майна України:

– Щодо правомірності вимог отримання оцінювачами ломбардів Сертифіката суб`єкта оціночної діяльності.

До Міністерства фінансів України:

– Пропозиції до проекту Податкового кодексу України;
– Подяка за підтримку в вирішенні питання із скасуванням Постанови Кабінету Міністрів України від 06 червня 2007 року   № 809 „Про доповнення додатка до Постанови Кабінету міністрів України від 19 квітня 1993 року № 283;
– Про надання роз`яснення щодо непотрібності отримання приймальниками ломбардів сертифікатів суб`єктів оціночної діяльності.

До Міністерства юстиції  України:

– Щодо непогодження запропонованих змін до Закону України „Про  запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”;
– Про надання роз`яснення щодо непотрібності отримання приймальниками ломбардів сертифікатів суб`єктів оціночної діяльності.

До Державної податкової адміністрації України:

– Пропозиції до проекту Податкового кодексу України.

До Державного комітету фінансового моніторингу України:

 – Питання на обговорення та прийняття рішень на засіданні тимчасової робочої групи з розгляду проблемних питань суб`єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ.

До Державного підприємства „Український державний центр радіочастот”:

– Щодо маркування бувших у використанні РЕЗ (мобільних телефонів), на які ломбардами звернено стягнення з метою їх подальшої реалізації.

З метою підтримки професійних інтересів членів ВАЛ Асоціацією були напрацьовані  пропозиції щодо змін та доповнень до:

– Положення про надання фінансових послуг ломбардами;
– Положення про порядок внесення інформації про ломбарди до Державного реєстру фінансових установ;
– Ліцензійних умов надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами;
– Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів ломбардів;
– Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами.

Протягом року щомісячно напрацьовувався, видавався та надсилався усім членам Асоціації інформаційно – консультаційний «Вісник Асоціації ломбардів».

 У 2008 році Асоціацією було ініційовано та проведено близько 15 робочих зустрічей – нарад з представниками Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг, Державного комітету з питань фінансового моніторингу, тощо.  

Допомогою Асоціації при складанні пакетів документів на реєстрацію та перереєстрацію скористувалося 50 ломбардів.

Близько 50 компаній щоквартально користуються допомогою фахівців ВАЛ при складанні квартальної фінансової звітності до Держфінпослуг.  

Близько 20 компаній членів ВАЛ скористалися консультаційно – методичною допомогою Асоціації при проходженні планових перевірок.

Підсумовуючи, можемо сказати: протягом поточного року нам вдалося відстояти інтереси своїх учасників у наступних питаннях:

За ініціативою Асоціації скасовано Постанову Кабінету Міністрів України від 06 червня 2007 року   № 809 „Про доповнення додатка до Постанови Кабінету міністрів України від 19 квітня 1993 року № 283, якою касові ордери ( видаткові/прибуткові) було віднесено до категорії документів суворого обліку, що значно ускладнювало процедуру видачі фінансових кредитів тим ломбардам, що не використовують в своїй роботі РРО.

Внесено  зміни до Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ. Відповідно внесених змін кваліфікаційні вимоги до керівника та головного бухгалтера ломбарду стали більш лояльними.

У 2008 році нам вдалося встановити конструктивний діалог із представниками Держфінпослуг і  домогтися перегляду багатьох нормативних актів, що стосуються діяльності ломбардів. Покращилися наші стосунки і з представниками ДПАУ, якими були сприйняті деякі пропозиції учасників ринку, їх аргументи  та доводи.       

Протягом року про нашу діяльність, наші проблеми та побажання чимало писали засоби масової інформації, “Власть денег”,  «Деловая столица». Крок за кроком ми намагалися підтримувати імідж ломбардів, і приємно усвідомлювати, що (за офіційною статистикою!) населення все більше користується послугами ломбардів.         

Рік був складний і насичений, щось вдалося, щось – ні, але, сподіваємось, що в створенні більш комфортного і зручного клімату для діяльності учасників фінансового ринку є і наша з Вами  заслуга. Спасибі за поінформованість вашими проблемами, за ваш досвід, за спільні пошуки оптимальних шляхів вирішення проблемних питань.  

Ми вдячні своїм учасникам за своєчасну сплату членських внесків, що надає нам можливість працювати ефективно.

Сподіваємося на подальші взаємини та плідну співпрацю для вдосконалення та успішного розвитку ломбардної справи у непростих умовах ведення бізнесу на фінансовому ринку України.