Напрямки діяльності Всеукраїнської Асоціації ломбардів на 2009 рік.

NN Назва заходу Терміни виконання
Основні напрямки діяльності Асоціації відповідно мети створення Асоціації:
–       Сприяння подальшого розвитку інфраструктури ринку фінансових послуг, ефективної діяльності ломбардів, ломбардної галузі в цілому.-       Участь в розробці нормативно – правової бази, що стосується діяльності ломбардів. Сприяння вирішенню питань, що стосуються діяльності ломбардів у правовому полі.-       Захист прав та професійних інтересів компаній – учасників асоціації.-       Формування позитивного іміджу ломбардів на ринку фінансових послуг, в органах  власті, а також серед клієнтів – споживачів. Постійно, протягом року
Організаційна робота Асоціації.
1 Проведення Загальних зборів Учасників ВАЛ Грудень 2009
2 Інформаційна та рекламна робота асоціації. Щоквартально
3 Діяльність з залучення нових членів до асоціації. Щоквартально
4 Співпраця з іншими Асоціаціями – об’єднаннями Постійно
Захист професійних інтересів учасників Асоціації.
1 Участь в законодавчому процесі, в розробці та запровадженні нормативних актів, що стосуються професійної діяльності учасників ринку фінансових послуг. Постійно, протягом року
2 Участь в розробці змін та доповнень, пропозицій щодо доопрацювання нормативно – правових актів, що стосуються діяльності ломбардів. Постійно, протягом року
3 Співпраця з управліннями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг, Міністерства фінансів України, Державної податкової адміністрації України, Державного Комітету фінансового моніторингу, іншими органами, в рамках питань ведення ломбардної  діяльності. Постійно, протягом року
Професійна діяльність Асоціації.
1 Напрацювання методичних рекомендацій щодо діяльності на ринку фінансових послуг, відповідно запитів членів асоціації. Постійно, на запити членів ВАЛ
2 Надання консультацій членам асоціації по питанням застосування чинного законодавства, внутрішніх правил, стандартів, тощо. Постійно, на запити членів ВАЛ
3 Допомога учасникам асоціації у складанні звітності до Держфінпослуг, Держфінмоніторингу. Щоквартально
Інформаційна діяльність Асоціації.
1 Інформування учасників асоціації стосовно прийняття законодавчих актів, змін у нормативно – правовому полі, діяльності Асоціації та подій державних органів, що прямо або опосередковано відносяться до ломбардної діяльності. Постійно, протягом року
2 Видання та розповсюдження серед учасників асоціації щомісячного інформаційного видання „Вісник Всеукраїнської асоціації ломбардів”. Щомісячно, протягом року
3 Підтримка та постійне оновлення ВЕБ – сторінки Асоціації. Постійно, протягом року
Навчально – методична діяльність Асоціації.
1 Проведення семінарів, нарад, практикумів, робочих зустріч, круглих столів з питань діяльності ринку фінансових послуг, ломбардної діяльності Протягом року за окремим графіком
2 Проведення семінару „Проблемні питання професійної діяльності ломбардних установ” за окремим графіком
3 Участь фахівців ВАЛ у навчальних процесах по підготовці фахівців ломбардів. Постійно, за графіком проведення
4 Взаємодія з навчальними закладами щодо навчання професійних учасників фінансового ринку. Постійно, протягом року
Впровадження заходів щодо повноважень СРО
1 За умови отримання повноважень саморегулювання розробка внутрішніх правил та положень щодо виконання повноважень СРО та їх погодження з Держфінпослуг за окремим графіком
2 Представництво членів саморегулівної організації та захист професійних інтересів членів Асоціації. Постійно, протягом року
3 Професійна підготовка та підвищення кваліфікації фахівців – членів Асоціації Постійно, протягом року
4 За умови відповідного рішення Держфінпослуг здійснення попереднього аналізу документів, що мають подаватися для видачі / переоформлення Свідоцтва про внесення до Державного реєстру фінансових установ. Постійно, протягом року