Звіт Всеукраїнської Асоціації ломбардів 2007 році.

ЗВІТ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ ЛОМБАРДІВ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ У 2007 РОЦІ.

Всеукраїнська Асоціація ломбардів (ВАЛ) заснована у червні 2002 року. Станом на кінець 2007 року ВАЛ об’єднує 107 ломбардів – учасників ринку фінансових послуг.   ВАЛ є добровільною недержавною неурядовою некомерційною організацією, заснованою на засадах рівноправності й спільності інтересів своїх членів.

Головні цілі, мета та приоритети діяльності ВАЛ:

–    Сприяння створенню і розвитку інфраструктури ринку фінансових послуг, ефективної діяльності ломбардів, ломбардної галузі в цілому.
–    Участь в розробці нормативно – правової бази, що стосується діяльності ломбардів. Сприяння вирішенню питань, що стосуються діяльності ломбардів у правовому полі.
–    Сприяння підвищенню кваліфікації і професіоналізму персоналу, що здійснює ломбардну діяльність на ринку фінансових послуг. Забезпечення максимальної правової поінформованості своїх учасників.
–    Захист прав та професійних інтересів компаній – учасників асоціації. Формування позитивного іміджу ломбардів на ринку фінансових послуг, в органах  влади, а також серед клієнтів – споживачів.
– Об’єднання учасників ломбардного бізнесу, узагальнення думки операторів ринку і донесення  її у конструктивному діалозі до регуляторів.
– Сприяння розвитку ломбардного бізнесу, створення позитивного іміджу ломбардної діяльності. Узагальнення найкращої професійної практики цього сегмента ринку.
– Відстоювання професійних інтересів своїх учасників у стосунках з державними органами, допомога у вирішенні спірних питань впровадження діяльності на ринку фінансових послуг.

У  2007 році Асоціація планувала прийняти до своїх членів 20 компаній і протягом року  статусу членства Асоціації  набули  24 компанії. Поряд з цим,у зв`язку із не сплатою членських внесків та порушенням обов`язків членства, передбачених статутом Асоціації,  з  членів Асоціації виключено  10 компаній.

Січень 2007  Асоціація доводить до відома своїх учасників інформацію щодо внесення змін до Ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами (Положення Держфінпослуг від 18.10.2005 року N 4802) . Зазначені зміни стосуються поняття „залучених коштів ломбарду”, а саме: роз`яснено питання відсутності необхідності отримання ліцензії в рамках зазначених ліцензійних умов, у випадку залучення ломбардами коштів від кредитних установ (банків) за кредитними договорами.

За ініціативою Асоціації переглянуто плату за отримання Ліцензії. Зміни, що стосуються зниження вартості Ліцензії з 10 000 грн. до 400 грн., вже узгоджені з Міністерством економіки і Держкомітетом підприємництва і прийняті колегіальним органом Держфінпослуг.

Асоціація звертається до Інституту розвитку фондового ринку України Київського Національного економічного університету з пропозицією щодо можливості стажування та працевлаштування на роботу у провідних ломбардних установах  випускників  Київського Національного університету за спеціальністю „Бухгалтерський облік та аудит” .

Асоціація нагадує всім своїм учасникам про необхідність своєчасно подати звітність в Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг.

Співробітники Асоціації ломбардів беруть участь у засіданні Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу, а саме: питання щодо джерел та шляхів отримання інформації власників фінансових установ, вимог навчання відповідальних за ведення фінансового моніторингу, тощо.

 Лютий 2007  Асоціацією розроблено примірний пакет документів, необхідний для отримання Ліцензії на право видачі фінансових кредитів за рахунок залучених коштів.

Асоціацією  проінформовано своїх учасників про внесення змін до Положення про Державний реєстр фінансових установ (Розпорядження Держфінпослуг №41 від 28.08.2003) а саме: змінені форми реєстраційних карток, які подаються в Держфінпослуг  при реєстрації/внесенні змін, а також встановлено нові вимоги щодо порядку оформлення документів .

Проаналізувавши результати подання звітності та диференціювавши помилки, Асоціацією доведено до відома учасників про найбільш „типові”  помилки, що супроводжують складання фінансової звітності та повідомлено про  порядок їх усунення.

В рамках курсу підвищення кваліфікації керівників та головних бухгалтерів ломбардів, за участю  представників Асоціації та представників  ломбардів України обговорено питання професійної діяльності ломбардів, зміст деяких нормативно – правові актів, що стосуються ломбардних установ, а також діяльність Асоціації ломбардів на ринку ломбардних послуг.

 Березень 2007 Представники Асоціації беруть участь у засіданні робочої групи з досліджень методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом у Державному комітеті фінансового моніторингу.  Фахівцями Державного комітету фінансового моніторингу розроблений Орієнтовний перелік критеріїв оцінки ризику проведення клієнтом операцій з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Асоціація звертається із запитом до Державної комісії з врегулювання ринків фінансових послуг України з питання надання роз`яснення  щодо права ломбардів надавати власті/орендовані приміщення в оренду/суборенду як різновид господарської діяльності.

Представники  Асоціації беруть  участь у засіданні круглого столу з питань захисту прав споживачів фінансових послуг . Круглий стіл організовано  Канадською програмою  Зміцнення Кредитних спілок в Україні на підставі спільного проекту канадської кооперативної Асоціації та Української Кооперативної ради Канади.

Асоціацією отримано та проаналізовано Звіт Державного комітету з питань фінансового моніторингу України за 2006 рік, що  надісланий комітетом Асоціації в рамках плідної співпраці в сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.

Проаналізувавши нормативно-правові акти з питання порядку та  строків повідомлення Держфінпослуг про зміни в інформації про ломбард, що міститься в Реєстрі фінансових установ, Асоціацією розроблено та надано своїм учасникам зведену таблицю даних із зазначенням строків, переліку необхідних документів та порядку їх оформлення у кожному конкретному випадку внесення зміни (статутного капіталу, керівника ломбарду, тощо).

 Квітень 2007  Представники  Асоціації ломбардів взяли участь у черговому засіданні робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму. Зокрема, обговорювалося питання щодо підстав проведення перевірки інформації по ідентифікації особи, проведення додаткового вивчення ідентифікуючих даних особи.

Всеукраїнська асоціація ломбардів звертається до Державної комісії з врегулювання ринків фінансових послуг України з проханням розглянути пропозицію щодо внесення змін та доповнень до Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами, затвердженого Розпорядження Держфінпослуг від 26.04.2005, № 3981.

Асоціацією ломбардів за участю  представників Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг та Державного комітету фінансового моніторингу було проведено семінар «Актуальні питання здійснення діяльності на ринку фінансових послуг ломбардами». Були детально розглянуті порядок та вимоги щодо внесення інформації про зміни, що відбулись у ломбарді при веденні діяльності, вимоги та порядок реєстрації відокремлених підрозділів ломбардів,  обговорені також  питання щодо складання та подання звітності ломбардами до Держфінпослуг,  ведення внутрішнього фінансового моніторингу в ломбардах. Проведений семінар дозволив учасникам ринку отримати практичні поради з питань, що стосуються реєстрації змін; ознайомитися з усіма вимогами щодо оформлення документів при зміні місцезнаходження, збільшенні уставного фонду, зміні керівника та інших.

Асоціація висловлює щиру подяку заступнику директора департаменту нагляду за фінансовими установами Соколовій Ірині Володимирівні, начальнику управління внутрішнього аудиту та апеляцій Роботіну Михайлу Вікторовичу, начальнику відділу звітності Драгану Тарасу Михайловичу, головному спеціалісту відділу аналізу звітності Бадійко Юлії Василівні за участь у семінарі та надання практичних рекомендацій учасникам ринку фінансових послуг.

Асоціацією за підтримки Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України розроблено матеріали «Актуальні питання здійснення діяльності на ринку фінансових послуг ломбардами», в яких розкриті питання порядку та вимог щодо внесення інформації про зміни, які відбулися у ломбарді , порядку реєстрації відокремлених підрозділів, специфіки складання та подання звітності, питання ведення внутрішнього фінансового моніторингу.

Поставивши на меті  забезпечення єдиного методологічного підходу Асоціацією направлено лист до Державної комісії з врегулювання ринків фінансових послуг України з пропозицією затвердити напрацьовані спеціалістами Асоціації методичні рекомендацій  з питання здійснення реєстрації змін, що відбулися у фінансовій установі.

З метою урегулювання питання вимог до навчання керівників та головних бухгалтерів фінансових установ Всеукраїнська Асоціація ломбардів звернулась до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України з пропозицією щодо внесення змін до Професійних вимог керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, затверджених Розпорядження Держфінпослуг від 13.07.2004 року, № 1590.

На прохання учасників Асоціації та у зв`язку із збільшенням перевірок ДПІ на предмет отримання ломбардами патентів, Асоціацією розроблені як найбільше заохочувані документи з цього приводу:  примірні листи-звернення  до податкових інспекцій, апеляційні скарги на рішення ДПІ, позовні заяви , тощо. Також, Асоціація звернулась з листом до Державної податкової адміністрації України з питання перевірок ломбардів органами ДПІ на наявність та придбання торгових патентів.

 Травень 2007 На прохання своїх учасників щодо ініціювання спрощення системи отримання копій ліцензій Мінфіну на діяльність філій та відділень, Асоціація направила до Управління з питань державного регулювання операцій з дорогоцінними металами Міністерства фінансів України пропозиції відмовитися від видачі копій ліцензій відокремленим підрозділам суб’єктів господарювання, які провадять господарську діяльність з торгівлі скупленими в населення та прийнятими під заставу ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння. З метою опрацювання вищезазначених пропозицій та підготовки до нормативного закріплення, Асоціацією запропоновано більш конкретно та аргументовано розглянути їх на спільній нараді фахівців Міністерства фінансів та Всеукраїнської Асоціації ломбардів.

Асоціація оприлюднила на своєму сайті погоджений Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг проекту  Закону «Про ломбарди і ломбардну діяльність» та запропонувала своїм учасникам надати свої думки та пропозиції з приводу проекту закону про ломбарди та ломбардну діяльність.

За ініціативою Асоціації ломбардів проведено робочу групу з приводу підготовки та обговорення пропозицій/зауважень, що надійшли від учасників ринку по проекту Закону «Про ломбарди і ломбардну діяльність». До участі в обговоренні були залучені учасники ринку фінансових послуг, представники Держфінпослуг та фахівці Асоціації. За підсумками роботи підготовлено таблицю пропозицій змін та доповнень до проекту Закону.

Ознайомившись з оприлюдненим проектом Закону «Про ломбарди і ломбардну діяльність» та опрацювавши рекомендації та зауваження учасників ломбардного ринку, розглянуті на робочих групах, Асоціація звернулась до Державної комісії з врегулювання ринків фінансових послуг України  з таблицею пропозицій змін та доповнень до оприлюдненого проекту  закону.

З огляду на багато чисельні звернення учасників щодо перевірок державними податковими інспекціями у травні 2007 року на предмет наявності патентів Всеукраїнська Асоціація ломбардів знов звернулась до Державної податкової адміністрації України з приводу перегляду ДПАУ свого підходу до наслідків, що виникли при правовій колізії з патентами та несвоєчасним внесенням змін до Постанови КМУ. У листі Асоціація навела правові підстави, що аргументують відсутність у ломбардів правового обов`язку отримання та сплати торгових патентів з моменту набуття ними статусу фінансової установи та  в котре зазначила, що не приведення державними органами у відповідність до чинного законодавства нормативного акту протягом певного часу не може бути підставою для накладання штрафних санкцій на платників податків.

За результатами своєї роботи у методичному напрямку Асоціація отримала  погодження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України з питання спільного опрацювання та розробки методичних рекомендацій щодо оформлення та подання документів для внесення інформації до Реєстру фінансових установ, внесення інформації у разі виникнення змін у документах та у разі виключення фінансової установи з Реєстру.

Асоціація доводить до відома своїх учасників про внесення змін до Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, затверджених Розпорядженням Держфінпослуг  від 08.05.2007, N 7271, а саме: до керівників та головних бухгалтерів кредитних спілок та ломбардів, призначених на посади до набрання чинності Професійними вимогами до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, які навчаються у вищих навчальних закладах з метою здобуття вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста/магістра, вимоги щодо наявності вищої освіти застосовуються з 12 серпня 2008 року.

 Червень 2007 Асоціація бере участь у V Міжнародному фінансовому форумі «Державне регулювання та іноземний капітал на фінансовому ринку 2007», за участю Заступника Міністра економіки Мунтіяна В.І., Заступника Голови НБУ Савченко О.В. , Заступника Голови Держфінпослуг Левченко В.П., Заступника директора департаменту нагляду за фінансовими установами ДПА України Вольгу Л.Б.  При обговоренні питання щодо податкової політики, виконавчий директор Асоціації Волковська В.О. акцентувала увагу на необхідності перегляду норм виконання функцій податкового агенту фінансовими установами, ломбардами насамперед. Було вказано на нелогічний підхід до оподаткування неповернутих кредитів та неврегульованість питань доходів та витрат платника податку.   

Асоціація інформує своїх учасників про внесення змін до Положення № 25 „Про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами”. Вказаними змінами  встановлено нові вимоги до  змісту внутрішніх Програми та Правил здійснення фінансового моніторингу, які повинні бути приведені у відповідність до нових норм протягом 1 місяця.

Представники  Асоціації ломбардів взяли участь в черговому засіданні Суспільної Ради при Державному комітеті фінансового моніторингу  України.  Основними питаннями обговорення стали відкриття Навчально-методичного центру при Держфінмоніторингу і питання проходження курсу підвищення кваліфікації відповідальних за ведення фінансового моніторингу.  

Асоціація ломбардів за участю Асоціацій інших учасників фінансового і фондового ринку неодноразово виходили з ініціативою про перегляд нормативних актів, що вимагають щорічного проходження курсів підвищення кваліфікації відповідальних за ведення фінансового моніторингу; неодноразово зверталися і до уповноважених органів і до Державного комітету фінансового моніторингу. Попереднім результатом стали листи – пропозиції Держфінмоніторингу до Державних Комісій і НБУ про можливий перегляд нормативних актів і пом’якшення вимог, що стосуються навчання. Пропозиція така: проходження курсів обов’язкове один раз в три роки. Зазначена  пропозиція направлена в уповноважені органи для узгодження.

Асоціація доводить до відома своїх учасників про оприлюднення Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг проекту  змін до Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” (щодо посилення відповідальності за правопорушення у сфері фінансових послуг)

 Липень 2007 Співробітники Асоціації  беруть участь у черговому засіданні робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів фінансового моніторингу, що проводиться  Державним комітетом з питань фінансового моніторингу. У зв’язку з поширенням випадків несвоєчасного подання фінансовими установами до Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу, Асоціація нагадала своїм учасникам, щодо строків та порядку повідомлення Держфінмоніторинга у випадку настання фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу.  Зроблено акцент на форму повідомлення : паперову або за допомогою електронної пошти. Асоціація вкотре відстоювала точку зору, щодо обмеження  можливості невеликих ломбардів у користуванні послугами Інтернет, а тому  паперова форма залишається на даний час більш надійною.

Асоціацією отримано відповіді фахівців на питання щодо проходження курсів відповідальних за ведення фінансового моніторингу та осіб, які тимчасово виконують обов’язки працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу, яке досить часто виникає у учасників Асоціації.

Асоціацією повідомлено своїх учасників про те, що Навчально – методичний центр Державного комітету фінансового моніторингу визначено Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг, як центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з ведення фінансового моніторингу.  Таким чином учасники ринку зможуть навчати відповідальних за ведення фінансового моніторингу безпосередньо у Навчально-методичному центрі Держфінмоніторингу.

Всеукраїнська Асоціація ломбардів звертається  до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг з приводу прискорення затвердження Методичних рекомендацій по оформленню та поданню документів для реєстрації змін, що відбулись в ломбарді. Даний проект було напрацьовано Асоціацією, розглянуто Держфінпослуг і на даний час очікує офіційного погодження  Держфінпослуг.

Асоціація звертає  увагу своїх учасників про внесення змін до Інструкції про порядок проведення перевірок щодо дотримання чинного законодавства при виконанні операцій з дорогоцінними металами і коштовними каменями” Міністерства фінансів України. Зазначені зміни відміняють процедуру проходження обстеження органами Державної пробірної служби України при відкритті нових підрозділів, а також отриманні та переоформленні ліцензії. Проте відсутність обстежень посилює рівень вимог при проведенні зазначеним органом поточних планових та позапланових перевірок.

 Серпень 2007 Представники Асоціації беруть  участь у засіданні міжвідомчої робочої групи з дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом. Робочою групою були розглянуті питання щодо можливості проходження навчання суб’єктів первинного фінансового моніторингу у Навчально – методичному центрі Держфінмоніторингу України. Особливу увагу було відведено питанню  ідентифікації осіб, які здійснюють фінансові операції. Держфінмоніторинг наполегливо рекомендує фінансовим компаніям при наданні будь – яких фінансових кредитів вимагати від клієнтів – споживачів ідентифікаційний номер. Зі свого боку Асоціація зауважила, що відповідно статті 6 Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” вимагати від клієнтів ідентифікаційний номер необхідно в разі надання фінансових кредитів, які підлягають фінансовому моніторингу (якщо сума виданого кредиту перевищує 80 000 грн., або здійснюються дві операції на загальну суму вище 80 000 грн.). У всіх інших випадках, на думку ВАЛ, пред’явлення ідентифікаційного коду бажано, але не обов’язково.

Всеукраїнська Асоціація ломбардів підписала договір про співробітництво з Міжнародною академією фінансів та інвестицій – навчальним закладом Торгово промислової палати України.  Предметом Договору є співробітництво щодо організації навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників та головних бухгалтерів ломбардів, інших фахівців, які провадять діяльність на ринках фінансових послуг з питань ломбардної діяльності.

Представники Асоціації беруть участь у робочих нарадах, що були проведені  департаментом нагляду за фінансовими компаніями Державної комісії з врегулювання ринків фінансових послуг України з приводу проекту закону о ломбардах і ломбардної діяльності. Станом на серпень 2007 року проект закону доопрацьовується на підставі зауважень – пропозицій, що надійшли у процесі погодження проекту від Антимонопольного комітету, Міністерства фінансів, Міністерства економіки, Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва, інших державних органів. 

У зв`язку із підвищенням кількості перевірок ломбардів органами прокуратури на предмет дотримання ними положень Закону “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”, Асоціація  розмістила на своєму сайті корисну інформацію з цього питання, зокрема:  щодо обсягу повноважень прокуратури при проведенні перевірок, щодо заходів, що вживаються при виявленні порушень тощо.

Асоціація доводить до відома своїх учасників інформацію з питання виконання ломбардом функцій податкового агента  та  розміщує на своєму сайті  лист Державної податкової інспекції з цього питання від 25.07.2007 р. N 14809/7/22-3017.  

 Вересень 2007  Всеукраїнська Асоціація ломбардів уклала договір про співпрацю з незалежним всеукраїнським виданням – інформаційно-аналітичного бюлетеня «Фінансовий маркетинг», на сторінках якого освітлюватимуть актуальні проблеми і перспективи розвитку фінансового ринку, небанківських фінансових послуг; конференції, круглі столи по питаннях розвитку фінансового ринку; діяльність фінансових установ; а так само послуги з публікацій фінансової звітності фінансових установ. Друкарські послуги з публікації річних фінансових звітів діяльності ломбардів виконуються на платній основі по договірних цінах знижкою для членів ВАЛ.

Асоціація інформує своїх учасників про збільшення кількості перевірок ломбардів на предмет дотримання вимог законодавства з регулювання обігу дорогоцінних металів. Перевірки проводяться органами Державної пробірної служби переважно у суб`єктів, які переоформляли, отримували нові ліцензії, створювали нові місця здійснення діяльності .

Асоціація, також, звертає увагу своїх членів на необхідність підтвердження ломбардами, як суб`єктами первинного фінансового моніторингу, факту отримання ними від  Держфінмоніторингу  змін до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності, що затверджені наказом Державного комітету фінансового моніторингу України.

3 вересня відбулась робоча група за участю представників  Асоціації ломбардів та фахівців Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України з приводу розгляду та обговорення запропонованих Асоціацією змін та доповнень до проекту Закону про ломбарди і ломбардну діяльність.

17 вересня директор Асоціації бере участь у  робочій зустрічі представників Управління з питань державного регулювання операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним  камінням Міністерства фінансів України. На зустрічі обговорюються питання ліцензійних умов провадження діяльності з продажу не викуплених з-під застави виробів з дорогоцінних металів та проекти змін до нормативно – правових актів, що регулюють питання на ринку продажу дорогоцінних металів.

19 вересня за участю  представників Асоціації Департаментом нагляду за фінансовими компаніями Держфінпослуг проведено робочу нараду з питань внесення змін та доповнень, що надавалися Асоціацією до Положення про надання фінансових послуг ломбардами (№3981). За підсумками обговорення прийнято рішення: доопрацювати спільно з методологічним та юридичним департаментом Держфінпослуг запропоновані зміни та доповнення, метою яких є: врегулювати питання щодо визначення залучених коштів, розширити перелік супутніх послуг ломбарду, визначити види відокремлених підрозділів.

26 вересня представники ВАЛ беруть участь у роботі Громадської ради при Державному фінансовому моніторингу. В рамках роботи Громадської ради обговорені питання можливості отримання сертифікату про проходження навчального курсу з питань фінансового моніторингу один раз на три (п‘ять) років та щорічне підвищення кваліфікації цих суб‘єктів первинного фінансового моніторингу, питання щодо окремого порядку реєстрації повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу в разі подання інформації до Держфінмоніторингу в електронному вигляді, інші.

Жовтень 2007 Представники  Асоціації ломбардів приймають участь в роботі міжвідомчої робочої групи Державного комітету з питань державного моніторингу з розгляду проблемних питань суб’єктів фінансового моніторингу – небанківських установ.  На засіданні фахівцями Держфінмоніторингу піднято питання про перехід суб’єктів первинного фінансового моніторингу на електронну форму взаємодії з Держфінмоніторингом.

Асоціація вкотре акцентувала увагу на проблемах, що виникають у невеликих фінансових компаній, що працюють в населених пунктах, які не мають повноцінного покриття мережею Інтернет. На певному етапі Асоціації вдалося відстояти інтереси таких компаній і залишити за ними право подавати інформацію в письмовому вигляді. Проте сьогодні питання піднімається знову, більш того, тепер представники Держфінмоніторингу пропонують Комісії з регулювання фінансових ринків застосовувати санкції по відношенню до тих суб’єктів, які не використовують електронну форму при подачі інформації.

Асоціація ломбардів зі своїми колегами – асоціаціями учасників фінансового ринку звертається до Державного комітету фінансового моніторингу України щодо перегляду  вимог до навчання працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу. Питання неодноразово обговорювалось у рамках роботи міжвідомчої робочої групи та Громадської ради Держфінмоніторингу. За  підсумками – було досягнуто порозуміння та погодження з боку Державного комітету фінансового моніторингу щодо перегляду вимог щорічного навчання.

Отримавши погодження Державного комітету з питань фінансового моніторингу щодо перегляду необхідності щорічного навчання працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу, на підставі рішень його  Громадської ради, Асоціація  звертається до Уповноваженого органу – Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг з проханням переглянути вимоги щодо обов’язковості щорічного навчання, встановлені пунктом 6  Положення №55.  Асоціація підтримує позицію навчання „відповідальних працівників” достатньо проводити  1 раз на 3 роки, у зв`язку з тим , що  фактично, операції які підлягають фінансовому моніторингу у ломбардній діяльності зустрічаються доволі рідко.

24 жовтня 2007 року представники Всеукраїнської Асоціації ломбардів взяли участь у засіданні Спільної робочої групи громадських організацій учасників фінансового ринку з питань реклами, присвяченої узгодженню Меморандуму про взаємодію учасників ринку фінансових послуг України та координації зусиль щодо встановлення правил використання добросовісної реклами своїх послуг.   Меморандум про співпрацю і взаємодію з цього питання підписали Асоціація українських банків, Всеукраїнська асоціація ломбардів, Ліга страхових організацій, Національна асоціація кредитних спілок України, Національна асоціації недержавних пенсійних фондів та адміністраторів НПФ, Українська асоціація інвестиційного бізнесу, Українська асоціація адміністраторів пенсійних фондів, Українське Кредитно-Банківський Союз.

 Листопад 2007  Фахівці  Асоціації беруть активну участь у проведенні навчальних курсів з підготовки керівників та головних бухгалтерів ломбардів, що проводяться Міжнародною академією фінансів та інвестицій Торгово-промислової палати України.

Асоціація надає роз`яснення  своїм  учасникам щодо подання в електронному вигляді суб’єктами первинного фінансового моніторингу до Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.

Асоціація доводить до відома своїх членів інформацію про порядок нарахування ПДВ при здійснення операцій з поставки дорогоцінних металів. Зазначена інформація розміщується на офіційному сайті Асоціації.

Асоціація звертається до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України з питання надання роз`яснення щодо ідентифікації осіб клієнтів та переліку документів, необхідних на стадії укладання з клієнтами договорів про надання ломбардом фінансового кредиту.

Асоціація бере участь у засіданнях колегіального органу Держфінпослуг з розгляду проекту закону про ломбарди і ломбардні діяльність.

 Грудень 2007 У грудні Асоціація продовжує, розпочату у листопаді, роботу з проектом закону про ломбарди і ломбардну діяльність. Представники Асоціації беруть участь у спільних нарадах, обговореннях проекту; напрацьовують пропозиції та подають їх до департаментів Держфінпослуг. На початку грудня оприлюднюється проект закону, який враховує більшість пропозицій, наданих Асоціацією.

Триває підготовка змін та доповнень до профільних положень діяльності ломбардів №3981 та №170 відповідно запропонованих проектом закону норм та положень.

У грудні ВАЛ розпочинає підготовку до звітних загальних зборів та готує плани своєї подальшої діяльності на 2008 рік.

 У 2007 році фахівцями Асоціації були напрацьовані:

1. Примірний пакет документів, необхідних для отримання ліцензії на право провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, а саме:

– Примірне внутрішнє Положення ломбарду про умови та порядок залучення коштів.
– Примірне внутрішнє Положення ломбарду про порядок надання фінансових кредитів та ідентифікації осіб, яким надаються кредити.
– Примірне внутрішнє Положення ломбарду про порядок зберігання договорів, а також інших документів, пов’язаних з наданням фінансових кредитів.
– Примірне внутрішнє Положення ломбарду про порядок внутрішнього контролю.
– Примірне внутрішнє Положення ломбарду про порядок доступу до документів та іншої інформації, систему захисту інформації.
 – Примірне внутрішнє Положення ломбарду про порядок моніторингу наданих кредитів, управління ризиками, притаманними здійсненню такої діяльності (кредитними, ліквідності, операційними тощо) та супроводження прострочених кредитів.
 – Примірне внутрішнє Положення ломбарду про порядок ведення обліку договорів, який здійснюється шляхом ведення реєстру договорів в електронній та паперовій  формах.
 – Примірне внутрішнє Положення ломбарду про порядок створення та використання резервів для покриття ризиків.

2.Методичні рекомендаціїщодо реєстрації змін в інформації про ломбард, що міститься у Державному реєстрі фінансових установ.

3. Типові  документи: апеляційна скарга, позовна заява  з  питань оскарження рішень ДПІ щодо патентування ломбардної діяльності.

4. Позовна заява про відшкодування шкоди, завданої злочином (після проведення в ломбарді виїмки предмета закладу).

Юридичною службою ВАЛ, відповідно до письмових та усних запитів членів асоціації опрацьовувалися питанняпровадження діяльності ломбардами на ринку фінансових послуг.

За результатами роботи Асоціації з питання надання юридичних консультацій та роз`яснень членам Асоціації:  

1. Надано письмові відповіді на запити членів Асоціації:

  • з питання оподаткування доходів фізичних осіб та набуття ломбардом статусу податкового агента;
  • з питання податкового обліку ломбардних операцій;
  • щодо сплати членських внесків  та актів виконаних робіт.

2. Протягом року надано близько 900 усних консультацій та роз`яснень у тому числі засобами електронної пошти. Найбільш поширеними є консультації з питань:

– оформлення документів при здійсненні реєстрації змін в Державній комісії з врегулювання ринків фінансових послуг;
– переліку документів та порядку їх оформлення для отримання копій ліцензій Міністерства фінансів України при створенні нових відокремлених підрозділів;
– порядок заповнення реєстраційних карток,
– питання з фінансового моніторингу,
– порядок та строки подання звітності,
– консультації з питань проведення перевірок податковими органами,
– питання оподаткування (ломбард, як податковий агент),
– питання нарахування та сплати ломбардом податку з доходів фізичних осіб;
– питання бухгалтерського обліку , каси;
– поповнення статутного капіталу; інші.

З метою врегулювання проблемних питань впровадження ломбардної діяльності на фінансовому ринку Асоціацією були підготовлені та направлені листи – запити:

До Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України:

– Щодо права ломбардів надання приміщень в оренду/суборенду;
– Запрошення на участь у семінарі „Актуальні питання здійснення діяльності на ринку фінансових послуг ломбардами”
– Щодо Проекту розпорядження Держфінпослуг про внесення змін до Професійних вимог керівників та головних бухгалтерів фінансових установ (Розпорядження Держфінпослуг від 13.07.2004 року, № 1590)
– Щодо реєстрації/перереєстрації змін , які відбуваються у фінансових установах.
– Щодо внесення змін та доповнень до Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами (розпорядження Держфінпослуг від 26.04.2005 № 3981) з таблицею пропозицій.
– Щодо оприлюднення проекту Закону України  „Про  ломбарди і ломбарду діяльність”
– Щодо розгляду проекту методичних рекомендацій по оформленню та поданню документів для внесення до Державного реєстру фінансових установ;
– Щодо внесення змін та доповнень до положення про порядок навчання працівників та керівників підрозділів фінансових установ, відповідальних за проведення внутрішнього фінансового моніторингу від 16.09.2003 року, №55;
– Щодо надання роз`яснення з питання переліку документів, необхідних для ідентифікації осіб, при укладанні клієнтом договору про надання фінансового кредиту ;

До Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва

– Щодо проекту Закону України  „Про  ломбарди і ломбарду діяльність”

До Державної скарбниці НБУ:

–  Про  надання інформації про закупівельні ціни на дорогоцінні метали.

До Міністерства фінансів України:

– Пропозиції ВАЛ щодо провадження ліцензування окремих видів діяльності

До Державної податкової адміністрації України:

–    Щодо перевірок ломбардів на наявність та придбання торгових патентів

З метою підтримки професійних інтересів членів ВАЛ Асоціацією були напрацьовані  пропозиції щодо змін та доповнень до:

– Положення про надання фінансових послуг ломбардами;
– Ліцензійних умов надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами;
–  Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів ломбардів;
–  Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами.

Асоціація взяла активну участь у підготовці нової редакції навчального посібника «Професійна діяльність ломбардів на ринку фінансових послуг України».

Асоціація сприяла підготовці методичного посібника для ів «Оценка изделий из драгоценных металлов при приеме под залог»

Протягом року щомісячно напрацьовувався, видавався та надсилався усім членам Асоціації інформаційно – консультаційний «Вісник Асоціації ломбардів».

 У 2007 році Асоціацією було ініційовано та проведено близько 20 робочих зустрічей – нарад з представниками Держфінпослуг та Держфінмоніторингу.  

Допомогою Асоціації при складанні пакетів документів на реєстрацію та перереєстрацію скористувалося 30 ломбардівБлизько 30 компаній щоквартально користуються допомогою фахівців ВАЛ при складанні квартальної фінансової звітності до Держфінпослуг. Близько 10 компаній членів ВАЛ скористалися консультаційно – методичною допомогою Асоціації при проходженні планових перевірок.

Підсумовуючи, можемо сказати: Асоціація змогла відстояти інтереси своїх учасників у наступних питаннях:

За ініціативою Асоціації знижено плату за отримання Ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів  з 10 000 гривень до 400 гривень.

Внесено зміни до Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, відповідно яких подовжено термін отримання вищої освіти.

У 2007 році за ініциативою ВАЛ напрацьовані зміни та доповнення до Положення про надання фінансових послуг ломбардами, до Положення про внесення до Державного реєстру фінансових установ ломбардів.       

Протягом року про ломбардну діяльність, про наші проблеми та побажання чимало писали засоби масової інформації «Экономические известия», «Деловая столица», «Україна – бізнес», газета «Дело», «Коммерсант», «Ліга – Аспект» та «Ліга -інформ».         

Можемо сказати, що 2007 рік був присвячений роботі над проектом закону про ломбарди і ломбардну діяльність: участь у розробці проекту на початку року, його обговорення, напрацювання зауважень, пропозицій; обговорення його положень з державними органами влади; потім активна участь у обговоренні іншої редакції, внесення чималої кількості пропозицій, висловлених учасниками ринку та донесених Асоціацією до регуляторних органів.

Плануємо подальші конструктивні взаємовідносини та плідну співпрацю для вдосконалення та успішного розвитку ломбардів на фінансовому ринку України. Сподіваємось, що активне користування послугами ломбардів, яке збільшується кожного року доводить, що ринок ломбардних послуг розвивається і стає все більш комфортним і зручним для споживачів, зрозумілим для регуляторів і, більш зручним для самих ломбардів .          

«Погоджено» Рішенням Правління ВАЛ

(Протокол №6 від 12.12.2007)