Напрямки діяльності Всеукраїнської Асоціації ломбардів на 2007 рік.

NNНазва заходуТерміни виконання
Основні напрямки діяльності Асоціації відповідно мети створення Асоціації:
–       Сприяння створенню і розвитку інфраструктури ринку фінансових послуг, ефективної діяльності ломбардів, ломбардної галузі в цілому.-       Участь в розробці нормативно – правової бази, що стосується діяльності ломбардів. Сприяння вирішенню питань, що стосуються діяльності ломбардів у правовому полі.-       Захист прав та професійних інтересів компаній – учасників асоціації.-       Формування позитивного іміджу ломбардів на ринку фінансових послуг, в органах  власті, а також серед клієнтів – споживачів.Постійно, протягом року
Організаційна робота Асоціації.
1Проведення Загальних зборів Учасників ВАЛГрудень 2007
2Інформаційна та рекламна робота асоціації.Щоквартально
3Діяльність з залучення нових членів до асоціації.Щоквартально
4Співпраця з іншими Асоціаціями – об’єднаннями Постійно
Захист професійних інтересів учасників Асоціації.
1Участь у розробці проекту закону Про ломбарди та ломбардну діяльність.І півріччя 2007
2Участь в законодавчому процесі, в розробці та запровадженні нормативних актів, що стосуються професійної діяльності учасників ринку фінансових послуг.    Постійно, протягом року
3Участь в розробці змін та доповнень, пропозицій щодо доопрацювання нормативно – правових актів, що стосуються діяльності ломбардів.Друге півріччя 2007 року
4Співпраця з управліннями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг, Міністерства фінансів України, Державної податкової адміністрації України, Державного Комітету фінансового моніторингу, іншими органами, в рамках питань ведення ломбардної  діяльності.Постійно, протягом року
Професійна діяльність Асоціації.
1Розробка та впровадження правил та стандартів щодо діяльності ломбардів на ринку фінансових послуг.Друге півріччя 2007 року
2Напрацювання методичних рекомендацій щодо діяльності на ринку фінансових послуг, відповідно запитів членів асоціації.Постійно, на запити членів ВАЛ
3Надання консультацій членам асоціації по питанням застосування чинного законодавства, внутрішніх правил, стандартів, тощо.Постійно, на запити членів ВАЛ
4Допомога учасникам асоціації у складанні звітності до Держфінпослуг, Держфінмоніторингу.Щоквартально
5Отримання статусу саморегулівної організації – об’єднання учасників ринку фінансових послуг ломбардів.Перше півріччя
Інформаційна діяльність Асоціації.
1Інформування учасників асоціації стосовно прийняття законодавчих актів, змін у нормативно – правовому полі, діяльності Асоціації та подій державних органів, що прямо або опосередковано відносяться до ломбардної діяльності.Постійно, протягом року
2Видання та розповсюдження серед учасників асоціації щомісячного інформаційного видання „Вісник Всеукраїнської асоціації ломбардів”.Щомісячно, протягом року
3Підтримка та постійне оновлення ВЕБ – сторінки Асоціації.Постійно, протягом року
4Розробка на сайті ВАЛ форуму учасників АсоціаціїЛютий 2007
Навчально – методична діяльність Асоціації.
1Проведення семінарів, нарад, практикумів, робочих зустріч, круглих столів з питань діяльності ринку фінансових послуг, ломбардної діяльностіПротягом року за окремим графіком
2Проведення семінару „Проблемні питання професійної діяльності ломбардних установ”Травень 2007
3Проведення круглого столу з представниками Державної податкової адміністрації України „Питання оподаткування ломбардних операцій”.Вересень 2007
4Участь фахівців ВАЛ у навчальних процесах по підготовці фахівців ломбардів.Постійно, за графіком проведення
5Взаємодія з навчальними закладами щодо навчання професійних учасників фінансового ринку.Постійно, протягом року
6Участь в розробці методичного посібника «Здійснення професійної діяльності ломбардів на ринку фінансових послуг».Січень-березень 2007 р.
Впровадження заходів щодо повноважень СРО
1За умови отримання повноважень саморегулювання розробка внутрішніх правил та положень щодо виконання повноважень СРО та їх погодження з ДержфінпослугПерше півріччя
2Забезпечення високо професійного рівня діяльності учасників фінансового ринку – членів асоціації. Розробка та впровадження професійних правил та стандартів.Постійно, протягом року
3Представництво членів саморегулівної організації та захист професійних інтересів членів Асоціації.Постійно, протягом року
4Професійна підготовка та підвищення кваліфікації фахівців – членів АсоціаціїПостійно, протягом року
5За умови відповідного рішення Держфінпослуг здійснення попереднього аналізу документів, що мають подаватися для видачі / переоформлення Свідоцтва про внесення до Державного реєстру фінансових установ.Постійно, протягом року
6У разі делегування Комісією відповідних повноважень- розробка навчальних програм та планів курсів підвищення кваліфікації фахівців фінансового ринку,- участь у навчальних процесах;- ведення обліку фахівців, що мають кваліфікаційні посвідчення.За окремим графіком