Звіт Всеукраїнської Асоціації ломбардів 2006 р.

Звіт Всеукраїнської Асоціації ломбардів про діяльність у 2006 році.

Всеукраїнська Асоціація ломбардів (ВАЛ) заснована у червні 2002 року. З виникненням нових вимог та правил до учасників ломбардного ринку у 2005 році Асоціація активізувала свою діяльність: був набраний апарат співробітників, створено матеріально – технічну базу; Асоціація отримала дозвіл щодо вільного вступу до членів Асоціації від Антимонопольного комітету України.

Сьогодні ВАЛ об’єднує 85 ломбардів – учасників ринку фінансових послуг.   

ВАЛ є добровільною недержавною неурядовою некомерційною організацією, заснованою на засадах рівноправності й спільності інтересів своїх членів.

Головні цілі ВАЛ:

Сприяння створенню і розвитку інфраструктури ринку фінансових послуг, ефективної діяльності ломбардів, ломбардної галузі вцілому.
Участь в розробці нормативно – правової бази, що стосується діяльності ломбардів. Сприяння вирішенню питань, що стосуються діяльності ломбардів у правовому полі.
Сприяння підвищенню кваліфікації і професіоналізму персоналу, що здійснює ломбардну діяльність на ринку фінансових послуг.
Захист прав та професійних інтересів компаній – учасників асоціації. Формування позитивного іміджу ломбардів на ринку фінансових послуг, в органах  влади, а також серед клієнтів – споживачів.

Мета та напрямки діяльності Асоціації:

– Об’єднання учасників ломбардного бізнесу, узагальнення думки операторів ринку і донесення  її у конструктивному діалозі до регуляторів.
– Сприяння розвитку ломбардного бізнесу, створення позитивного іміджу ломбардної діяльності. Узагальнення найкращої професійної практики цього сегмента ринку.
– Забезпечення максимальної правової поінформованості своїх учасників.
– Відстоювання професійних інтересів своїх учасників у стосунках з державними органами, допомога у вирішенні спірних питань впровадження діяльності на ринку фінансових послуг.

У 2006 році вийшли з членів ВАЛ у зв’язку з припиненням діяльності на ринку фінансових послуг 2 компанії.

До членів Асоціації у 2006 році вступило 30 компаній.

Січень 2006 Асоціація звертається до Кабінету Міністрів України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва, Державної податкової адміністрації України, інших державних органів, які беруть участь в узгодженні проекту змін до Постанови N576 «Про затвердження переліку послуг, що належать  до побутових і підлягають патентуванню» з наголошенням на необхідності прискорення розгляду та внесенні змін до постанови, приведення її у відповідність до чинного законодавства. 

Асоціація звертається до Держфінпослуг з проханням надати офіційне роз’яснення щодо отримання ломбардами ліцензій з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів ломбардами відповідно нормативно – правового акту, затвердженого Розпорядженням Держфінпослуг від 18.10.2005  N 4802  «Ліцензійні умови провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами».

Також, Асоціація наполягає на перегляді розміру плати за отримання ліцензії на провадження певних видів фінансових послуг, що наведена у розпорядженні Держфінпослуг „Про встановлення плати за видачу ліцензій” від 29.12.2003 №188. Асоціація наголошує, що сума за отримання ліцензії у розмірі 30 000 грн. є суттєво завищеною, а обґрунтування та методика розрахунку цієї вартості відсутні.

Лютий 2006 Асоціація звертається до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України з пропозицією, напрацьованою у рамках робочої групи, створеної відповідно Указу Президента, – внести зміни до Професійних вимог керівників та головних бухгалтерів фінансових установ (Розпорядження Держфінпослуг від 13 липня 2004 долі N 1590), а саме: виключити з положень Професійних вимог керівників відокремлених підрозділів.

Всеукраїнська Асоціація ломбардів звертається до Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва з проханням розглянути питання щодо можливих негативних наслідків, викликаних необхідністю виконання учасниками ринку фінансових послуг положень „Ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами”.

Членами Правління Асоціації приймається рішення щодо проведення правового аналізу Ліцензійних умов. Підготовлені висновки та розрахунки надсилаються до Держфінпослуг.

Березень 2006 Асоціація доводить до відома своїх учасників інформацію Міністерства фінансів України  щодо виконання Наказу про подання ломбардами звітності по Формі №1-СЛ.

В рамках курсу підвищення кваліфікації керівників та головних бухгалтерів ломбардів представники Асоціації проводять робочу зустріч з ломбардами міста Одеси. Під час зустрічі обговорюються питання професійної діяльності ломбардів, розтлумачуються нормативно – правові акти, що стосуються ломбардних установ, а також діяльності Асоціації ломбардів тощо.

Асоціація звертається до Державної податкової Адміністрації України з проханням надати офіційне податкове роз’яснення з деяких питань оподаткування ломбардних операцій. У своєму листі – зверненні до ДПАУ Асоціація висвітлює бачення оподаткування, складене операторами ринку за певним аналізом норм діючого законодавства та відповідних судових рішень.

Квітень 2006 З метою обговорення питань діяльності ломбардів Асоціація ініціює нараду з представниками Держфінпослуг. У нараді беруть участь представникидепартаменту нагляду за фінансовими установами, юридичного та методологічного департаментів. Обговорюються вимоги Ліцензійних умов впровадження діяльності за рахунок залучених коштів та  Положення про надання фінансових послуг ломбардами (N3981).

Асоціація висловлює подяку за взяті до уваги пропозиції ВАЛ та внесення окремих змін до Положення про надання фінансових послуг ломбардами, але вже у квітні починають з’являтися певні непорозуміння при переоформленні засновницьких договорів ломбардами. Асоціація ставить питання про необхідність внесення змін та доповнень до Положення та пропонує більш чітко і широко визначити види супутніх послуг ломбарду, статус їх відокремлених підрозділів, а також визначення залучених коштів ломбарду. 

У квітні проводиться робоча зустріч представників Асоціації з представниками департаменту контролю за фінансовими установами та операціями в сфері ЗЕД Державної податкової адміністрації України з приводу надання офіційного податкового роз’яснення щодо нарахування та утримання ломбардами податку з доходів фізичних осіб з сум неповернутих позик у випадку реалізації заставленого майна.

За ініціативою своїх учасників Асоціація укладає договір про співробітництво з Української Біржею Дорогоцінних Металів  (УБДМ). На сайті ВАЛ розміщується банер Біржі із щоденним поновленням інформації про стан ринку дорогоцінних металів в Україні й у світі, поточні світові ціни й курси.

За наслідками роботи Асоціації щодо ініціювання внесення змін та доповнень до деяких нормативних актів у квітні Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг затверджуються зміни до «Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ», відповідно яким виключені вимоги до керівників відокремлених підрозділів.  

У квітні фахівці ВАЛ беруть активну участь у проведенні навчальних курсів з підготовки фахівців ломбардів, відповідальних за ведення фінансового моніторингу.

Травень 2006 Всеукраїнська Асоціація ломбардів звертається до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України з пропозицією щодо внесення змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами, затвердженого розпорядженням від 5.09.2003 N25. Асоціація пропонує переглянути норму проходження курсів щорічно, надає свої обґрунтування і пропонує навчання або одноразове, якщо відповідальний за ведення фінансового моніторингу не змінюється, або, за загально прийнятними нормами, проходження курсів не частіше одного разу на три роки.

На прохання своїх учасників Асоціація розробляє примірний засновницький договір та окремі примірні внутрішні правила / положення ломбарду з урахуванням вимог, наведених Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг. 

Пройшовши чималий шлях погоджень та обговорень, наполегливого відстоювання своїх позицій, Асоціація домоглася результатів: 11 травня 2006 р. на засіданні Уряду було прийнято проект змін до Постанови №576  з урахуванням пропозицій Всеукраїнської Асоціації ломбардів –  виключити ломбардні послуги з переліку послуг, що підлягають патентуванню, (Постанова КМУ від 11 травня 2006 р. № 659 Про внесення змін до переліку послуг, що належать до побутових і підлягають патентуванню). З переліку послуг, що підлягають патентуванню, виключені не тільки ломбардні послуги, а й послуги ломбардів по зберіганню.

Червень 2006 Всеукраїнська Асоціація ломбардів повторно звертається до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України з пропозиціями щодо внесення змін до Положення „Про порядок надання фінансових послуг ломбардами” №3981 і врегулювання окремих питань діяльності ломбардів. Так, Асоціація наголошує на тому, що діяльність щодо надання ломбардами фінансових послуг (кредитів, позик) регулюється Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України; діяльність, пов’язана з реалізацією, обігом предметів застави належить до компетенції Міністерства фінансів України.

З метою забезпечення єдиного методологічного підходу Асоціація наполягає розглянути напрацьований Асоціацією проект примірного засновницького договору ломбарду з визначенням повного спектру супутніх послуг ломбардів та певних видів господарської діяльності, пов’язаної з дорогоцінними металами.

Липень 2006 Ломбарди активізують свою діяльність щодо приведення у відповідність до нових вимог засновницьких договорів і, при реєстрації, стикаються з питаннями сплати мита у розмірі 1% від зазначеного у договорах капіталу. Чимала розбіжність вимог контролюючих органів призводить до того, що практично жодному ломбарду не вдається з першого разу пройти усі етапи перереєстрації, що примушує їх по декілька разів вносити зміни до засновницьких договорів і, відповідно, посвідчувати їх нотаріально.

Асоціація готує та направляє звернення до Міністерства Юстиції України із пропозицією розглянути й врегулювати питання розміру державного збору при реєстрації установчих  договорів. До того ж, не очікуючи відповіді, Асоціація  проводить аналіз норм, наведених у  Декреті Кабінету Міністрів України  № 7-93 та у Законі України от 12.07.2001 р. N 2658-III «Про оцінку майна, майнових прав і професійну оцінну діяльність в Україні» та надає їх членам Асоціації для використання в процесі своєї  діяльності.

Багато уваги у липні місяці Асоціація приділяє консультуванню та допомозі своїм учасникам у складанні та поданні квартальної звітності до Держфінпослуг. 

Серпень 2006 З серпня 2006 представники ВАЛ почали працювати у Громадській колегії при Державному комітеті фінансового моніторингу. На засіданнях Громадської колегії були підняті проблемні питання щодо здійснення фінансового моніторингу у ломбардах. Також, відповідно до Указу Президента від 15.09.2005р. „Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики” представниками Держфінмоніторингу з метою дослідження громадської думки серед суб’єктів первинного фінансового моніторингу було запропоноване анкетування, яке провела ВАЛ серед своїх учасників, і виявила чималу кількість проблем та пропозицій стосовно ведення фінансового моніторингу у ломбардах.

Вересень 2006  За наполяганням Асоціації Державною комісією з регулювання ринку фінансових послуг повторно розглядається та схвалюється проект змін до Ліцензійних умов, але знов таки, проект остаточно не затверджується. Асоціація звернулась до Кабінету Міністрів України з проханням посприяти вирішенню питання та взяти на контроль остаточне затвердження  змін до нормативного акту.

З набуттям чинності наказу Державного комітету фінансового моніторингу України від 5.05.2006 №87 „Про внесення змін і доповнень у деякі накази Держфінмоніторингу”, відповідно якого суб’єктам первинного фінансового моніторингу у місячний термін необхідно подати форму № 1-ФМ „картка реєстрації суб’єкта первинного фінансового моніторингу і відповідальних осіб”, фахівці Асоціації проводять прискіпливу та детальну роботу з учасниками Асоціації щодо правильності заповнення та подання карток до Держфінмоніторингу.

У вересні відбувається робоча нарада за участю представників Державної податкової адміністрації України, Міністерства фінансів України, Державної скарбниці та учасників ринку фінансових послуг для розгляду питань оподаткування ломбардних операцій. На нараді розглядаються питання оподаткування ломбардних операцій, питання виконання ломбардами функцій податкового агента, сплати податків. Учасники зустрічі детально аналізують приклади проведення ломбардної операції, спільно з представниками Державної Скарбниці обговорюють питання ціноутворення на ринку ломбардних послуг, звертаються до вимог діючих законів та рішень судів.

За підсумками наради Асоціація готує та подає до ДПАУ примірний розрахунок проведення ломбардної операції та пропозиції стосовно внесення змін до окремих законів, що регулюють питання сплати податку на доходи фізичних осіб.

Жовтень 2006 На прохання своїх учасників Всеукраїнська Асоціація ломбардів звертається до Державного комітету фінансового моніторингу Україниз пропозицією надати роз’яснення з питань щодо заповнення форми № 1-ФМ «Картка реєстрації суб’єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб»  та наполягає на скасуванні вимоги обов’язкового використання електронної скриньки.

Після численних звернень Асоціації, листів, робочих зустрічей з приводу внесення змін до Ліцензійних умов ведення діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами, та врегулювання питань, що стосуються вартості ліцензії, 23.10.2006 р. Держфінпослуг повідомляє про опублікування проекту розпорядження про внесення змін до Положення №188 (про встановлення плати за ліцензію) та проекту змін до Ліцензійних умов.

Проектами  передбачається виключення з Ліцензійних умов вимог до кредитів, залучених від банківських установ та зменшення плати за отримання ліцензії у випадках залучення коштів від інших юридичних та фізичних осіб. Асоціація направляє листи до Держпідприємництва та Мінекономіки з проханням підтримати проекти та прискорити їх погодження. 

Листопад 2006  Асоціація отримує погодження Держфінмоніторингом змін щодо необов’язковості заповнення поля «адреса електронної пошти» у реєстраційних картках, таким чином знімаючи напругу серед великої кількості ломбардів, які до прийняття такого рішення не могли виконати вимоги Держфінмоніторингу і при перевірках підпадали під штрафні санкції.  

Фахівці Асоціації беруть активну участь у проведенні курсів підвищення кваліфікації керівників та головних бухгалтерів ломбардів.

Грудень 2006 Для врегулювання окремих питань діяльності ломбардів Асоціація звертається до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг з пропозицією створити робочу групу з залученням представників Міністерства фінансів України та учасників ринку ломбардних послуг. 

Особливу увагу Асоціація приділяє роботі по залученню нових членів до ВАЛ.

Наприкінці року Асоціація активізувала роботу над проектом закону про ломбарди та ломбардну діяльність; почала готувати свої пропозиції та зауваження до проекту закону. 

У 2006 році фахівцями Асоціації були напрацьовані:

– Примірний засновницький договір ломбарду;
– Примірні внутрішні положення ломбарду;
– Примірні внутрішні правила ведення фінансового моніторингу у ломбардах;
– Інструкції щодо заповнення реєстраційних карток.

З метою врегулювання проблемних питань впровадження ломбардної діяльності на фінансовому ринку Асоціацією були підготовлені та направлені листи – запити:

До Кабінету Міністрів України:

Щодо внесення змін та доповнень до Постанови КМУ №576;
Щодо окремих нормативно – правових актів Держфінпослуг.

До Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України:

Щодо вимог «Професійних вимог керівників та головних бухгалтерів фінансових установ»;
Щодо отримання ліцензії з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами;
Щодо внесення змін та доповнень до нормативного акту Держфінпослуг №4802;
Щодо необхідності внесення змін до деяких положень Держфінпослуг, що регулюють діяльність ломбардів;
Щодо делегування повноважень Саморегулювання Всеукраїнській Асоціації ломбардів;
Щодо найменування фінансової установи ломбарду;
Пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами;
Пропозиції щодо внесення змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами;
Пропозиції щодо внесення змін до Ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами (7 листів);
Про проект примірного засновницького договору ломбарду;
Щодо внесення змін до Розпорядження №188 (розмір плати за ліцензію);
Про створення робочої групи з метою врегулювання окремих питань діяльності ломбардів.

До Державної пробірної служби:

Щодо надання роз’яснень з окремих питань діяльності з дорогоцінними металами.

До Державної скарбниці НБУ:

Про отримання інформації про закупівельні ціни на дорогоцінні метали.

До Міністерства юстиції України:

Про погодження змін у нормативно – правових актах Держфінпослуг (4 листа);
Щодо розміру ставки державного мита при засвідченні нотаріусами засновницьких договорів; 
Про тлумачення постанови КМУ №802.

До Міністерства фінансів України:

– Щодо надання роз’яснень стосовно звітності про обсяги дорогоцінних металів.

До Державної податкової адміністрації України:

Щодо визначення об’єктів, бази та ставок оподаткування ломбардних операцій; 
Щодо надання переліку документів, необхідних для отримання ліцензії;
Щодо Листа ДПАУ від 02.08.2006 №8468/6/17-0716;
Таблиця пропозицій та обґрунтувань щодо внесення змін до Закону «Про податок з доходів фізичних осіб»;
Про облік ломбардних операцій.

До Державного комітету фінансового моніторингу України:

–  Про заповнення форми 1-ФМ.

З метою підтримки професійних інтересів членів ВАЛ Асоціацією були напрацьовані  пропозиції щодо змін та доповнень до:

Положення про надання фінансових послуг ломбардами;
Ліцензійних умов надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами;
Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів ломбардів;
Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами.

Асоціація взяла активну участь у підготовці нової редакції навчального посібника «Професійна діяльність ломбардів на ринку фінансових послуг України».

Протягом року щомісячно напрацьовувався, видавався та надсилався усім членам Асоціації інформаційно – консультаційний «Вісник Асоціації ломбардів».

 У 2006 році Асоціацією було ініційовано та проведено 9 робочих зустрічей – нарад з представниками Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг.  

 Юридичною службою ВАЛ, відповідно запитів членів асоціації, опрацьовано більше 25  питань впровадження діяльності ломбардами на ринку фінансових послуг.

Допомогою Асоціації при складанні пакетів документів на реєстрацію та перереєстрацію скористувалося 25 ломбардів.

Фахівцями Асоціації було надано 12 письмових консультацій з питань заповнення та подання форм 1-ФМ до Держфінмоніторингу.

27 компаній скористалися допомогою фахівців ВАЛ при складанні квартальної фінансової звітності до Держфінпослуг.  

5 компаній членів ВАЛ скористалися консультаційно – методичною допомогою Асоціації при проходженні планових перевірок.

Підсумовуючи, можемо сказати: нам вдалося відстояти інтереси своїх учасників у питаннях відміни патентування ломбардних послуг.

Ми домоглися внесення змін до Професійних вимог керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, а саме: вимоги до керівників відокремлених підрозділів – зняті.

Внесені певні зміни до вимог Держфінмоніторингу стосовно заповнення карток реєстрації суб’єктів фінансового моніторингу.

Нажаль, знадобився цілий рік для внесення змін до Ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових кредитів та змін у розмірів плати за отримання ліцензії на право використовувати залучені кошти. Але проекти змін та доповнень до цих нормативно – правових актів на даний час погоджені і знаходяться на реєстрації в Міністерстві юстиції України.     

У 2007 році нам вдалося встановити конструктивний діалог із представниками Держфінпослуг і  домогтися перегляду багатьох нормативних актів, що стосуються діяльності ломбардів. Покращилися наші стосунки і з представниками ДПАУ, якими були сприйняті деякі пропозиції учасників ринку, їх аргументи  та доводи.       

Протягом року про нашу діяльність, наші проблеми та побажання чимало писали засоби масової інформації «Экономические известия», «Деловая столица», «Україна – бізнес», газета «Дело», «Коммерсант». Крок за кроком ми намагалися підтримувати імідж ломбардів, і приємно усвідомлювати, що (за офіційною статистикою!) населення все більше користується послугами ломбардів.          

Рік був складний і насичений, щось вдалося, щось – ні, але, сподіваємось, що в створенні більш комфортного і зручного клімату для діяльності учасників фінансового ринку є і наша з Вами  заслуга. Спасибі за поінформованість вашими проблемами, за ваш досвід, за спільні пошуки оптимальних шляхів вирішення проблемних питань.  

Ми вдячні своїм учасникам за своєчасну сплату членських внесків, що надає нам можливість працювати ефективно.

Не зважаючи на очевидні інфляційні процеси в державі, значне підвищення
вартості комунальних послуг та розцінок на товари та послуги, ми маємо
можливість залишити ще деякий час членські внески на попередньому рівні.

Залишаємо незмінним розмір членських внесків для того, щоб невеличкі ломбарди, для яких обтяжливі дорогі послуги, могли би бути членами Асоціації і мати підтримку ВАЛ. А зберегти внески на колишньому рівні нам дозволило збільшення членів  Асоціації та активна робота по залученню нових учасників до нашого об’єднання.

Сподіваємося на подальші взаємини та плідну співпрацю для вдосконалення та успішного розвитку ломбардної справи у непростих умовах ведення бізнесу на фінансовому ринку України.