Про місцезнаходження юридичної особи (лист роз’яснення)

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

ЛИСТ

від 09.06.2006 р. N 4245/0/2-06

Про місцезнаходження юридичної особи

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва розглянув <…> звернення стосовно місцезнаходження юридичної особи та повідомляє таке.

Статтею 1 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб – підприємців" (далі – Закон про реєстрацію) визначено, що місцезнаходження юридичної особи – це адреса органу або особи, яка відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступають від її імені (далі – виконавчий орган).

Звертаємо Вашу увагу на те, що Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" N 2452 від 03.03.2005 р. місцезнаходження виключене із відомостей, що обов’язково повинні міститися в установчих документах юридичної особи.

Стаття 24 Закону про реєстрацію не вимагає для проведення державної реєстрації юридичної особи подачі державному реєстратору документа, що підтверджує місцезнаходження юридичної особи за вказаною нею адресою.

Відповідно до статті 16 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" від 01.06.2000 р. N 1775-III зміна місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності є підставою для переоформлення ліцензії.

У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії ліцензіат зобов’язаний протягом десяти робочих днів подати органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.

Орган ліцензування протягом трьох робочих днів з дати надходження заяви про переоформлення ліцензії та документів, що додаються до неї, зобов’язаний видати переоформлену на новому бланку ліцензію з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення ліцензії.

У разі переоформлення ліцензії у зв’язку зі змінами, пов’язаними з провадженням ліцензіатом певного виду господарської діяльності, зазначеного в статті 9 цього Закону, якщо ця зміна пов’язана з намірами ліцензіата розширити свою діяльність, ліцензія переоформляється в порядку і в строки, передбачені для видачі ліцензії.

Водночас з переоформленою на новому бланку ліцензією орган ліцензування на підставі даних ліцензійного реєстру безкоштовно видає ліцензіату засвідчені ним копії такої ліцензії.

У разі переоформлення ліцензії орган ліцензування приймає рішення про визнання недійсною ліцензії, що була переоформлена, з внесенням відповідних змін до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня.

Строк дії переоформленої ліцензії не може перевищувати строку дії, зазначеного в ліцензії, що переоформлялася.

За переоформлення ліцензії справляється плата в розмірі п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Плата за переоформлення ліцензії зараховується до Державного бюджету України.

Ліцензіат, який подав заяву та відповідні документи про переоформлення ліцензії, може провадити свою діяльність на підставі довідки про прийняття заяви про переоформлення ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, яка видається органом ліцензування у разі подання заяви про переоформлення ліцензії.

Не переоформлена в установлений строк ліцензія є недійсною.

Перший заступник Голови
К. Ващенко

Надруковано:
"Галицькі контракти – Дебет-Кредит",
N 35, 28 серпня 2006 р.