Увага з 1 вересня 2006 року вступає в силу наказ № 87 Державного комітету фінансового моніторингу України тому нагадуємо, що у місячний термін після набрання чинності цим наказом необхідно подати форму № 1-ФМ

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

Держфінмоніторинг України повідомляє, що з 1 вересня 2006 року вступає в силу наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 5 травня 2006 року № 87 „Про внесення змін та доповнень до деяких наказів Держфінмоніторингу”, відповідно до якого суб’єктам первинного фінансового моніторингу (крім банків) у місячний термін після набрання чинності цим наказом необхідно подати форму № 1-ФМ „Картка реєстрації суб’єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб”, з визначенням коду виду повідомлення „первинне”.

Водночас, до вступу вказаного наказу в силу, суб’єкт первинного фінансового моніторингу при направленні до Держфінмоніторингу України картки реєстрації суб’єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб (форма № 1-ФМ) зі змінами загальних або додаткових відомостей про суб’єкта первинного фінансового моніторингу (чи відокремлений підрозділ) у розділах II, III чи IV (відповідно) або ж про відповідальних осіб (розділ V) заповнює ті поля, в яких є будь-які зміни та повинен заповнити поле 100 або 360 (Вид суб’єкта (код) з зазначенням коду відповідно до нового довідника кодів видів суб’єктів первинного фінансового моніторингу1. Інші поля та розділи (за винятком розділу I) заповнюються символом "-" (прочерк), поле 040 "Вид повідомлення (код)" в цьому разі кодується значенням "додаткове".

1 Довідник кодів видів суб’єктів первинного фінансового моніторингу у новій редакції затверджено наказом Державного комітету фінансового моніторингу України від 20 квітня 2006 року № 76 „Про внесення змін та доповнень до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 4 травня 2006 р. за № 513/12387.