Напрямки діяльності всеукраїнської асоціації ломбардів на 2006 рік

„Затверджено”
ХІ Загальними зборами ВАЛ
Протокол від 28.10.05

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ ЛОМБАРДІВ НА 2006 РІК.

Розвиток ринку фінансових послуг, захист професійних, соціально – економічних і правових інтересів Учасників Асоціації, розвиток ефективної діяльності ломбардів, розвиток ломбардної галузі в цілому.
Взаємодія учасників асоціації з контролюючими / регулюючими ломбардний бізнес органами державної влади, вирішення питань шляхом узагальнення думок, пропозицій учасників асоціації.

Організаційна робота.
1. Проведення Загальних зборів Учасників ВАЛ
2. Інформаційна та рекламна робота асоціації.
3. Забезпечення роботи з прийому нових членів до асоціації.

Захист професійних інтересів учасників асоціації.
1. Підтримка співпраці, спільної діяльності з управліннями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг, Міністерством фінансів України, Державної податкової адміністрації, Державного Комітету фінансового моніторингу, Державної скарбниці, Пробірної палати, іншими органами, відповідно питань впровадження професійної діяльності ломбардами.
2. Участь в законодавчому процесі, в розробці та запровадженні нормативних актів, що торкаються професійної діяльності учасників ринку фінансових послуг.
3. Участь в розробці пропозицій щодо опрацювання нормативно – правових актів, що стосуються діяльності ломбардів.

Професійна діяльність.
1. Розробка та впровадження правил та стандартів щодо діяльності ломбардів на ринку фінансових послуг.
2. Напрацювання методичних рекомендацій щодо діяльності на ринку фінансових послуг., відповідно запитів членів асоціації.
3. Надання консультацій членам асоціації по питанням застосування чинного законодавства, внутрішніх правил, стандартів, тощо.
4. Напрацювання та впровадження механізмів розв’язання спорів між Учасниками асоціації та їх клієнтами.
5. Участь в розробці програмного забезпечення реєстручої – облікової системи ломбардів.
6. Допомога учасникам асоціації в складанні звітності до Держфінпослуг.
.
Інформаційна діяльність ВАЛ.
1. Інформування учасників асоціації стосовно законодавчих актів та змін у нормативно – правовому полі, що відносяться до ломбардної діяльності.
2. Видання та розповсюдження серед учасників асоціації інформаційного „Віснику Всеукраїнської асоціації ломбардів”.
3. Підтримка та постійне оновлення інформаційної ВЕБ – сторінки асоціації.
4. Розробка на сайті ВАЛ форуму учасників Асоціації

Навчально – методична діяльність асоціації.
1. Проведення семінарів, нарад, практикумів, робочих зустріч, круглих столів з питань діяльності ринку фінансових послуг, ломбардної діяльності:
• проведення круглого столу „Проблемні питання професійної діяльності ломбардних установ”;
• проведення практикуму з фахівцями Пробірної служби України за темою „Методики оцінки виробів з дорогоцінних металів”;
• проведення круглого столу з представниками Державної податкової адміністрації України „Питання: оподаткування ломбардних операцій”
• проведення семінару – практикуму з представниками Міністерства фінансів „Обіг та реалізація драг металів”;
• проведення круглого столу з представниками державних органів щодо залучення ломбардами коштів від фізичних осіб.

2. Участь фахівців ВАЛ у навчальних процесах по підготовці фахівців.
3. Взаємодія з навчальними закладами щодо навчання професійних учасників фінансового ринку.