Звіт Всеукраїнської Асоціації ломбардів за період 9 місяців 2005 року

Свою діяльність Асоціація активізувала навесні 2005 року. Презентація діяльності Асоціації, її цілей й поставлених завдань відбулася 17 травня. За звітний період в Асоціацію вступило 42 компанії. Сьогодні ВАЛ об’єднує 47 ломбардів.

Відповідно своїх напрямків діяльності, для підтримки та захисту інтересів своїх членів у 2005 році Асоціація максимальну увагу приділила встановленню робочих контактів взаємодії з державними органами, які прямо або опосередковано регулюють діяльність ломбардів. Асоціація представила свою діяльність, поінформувала про свої цілі та завдання Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг, її територіальні відділення, Антимонопольний комітет України, Міністерство фінансів України, Міністерство економіки України, Державну скарбницю України, Пробірну службу України.

Між Всеукраїнською Асоціацією ломбардів та Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг підписано Меморандум про співпрацю та взаємодію. Мета підписання Меморандуму – координація зусиль, спрямованих на створення сприятливих організаційних та економічних умов розвитку діяльності ломбардів.
Звернувшись до Антимонопольного комітету України, Всеукраїнська Асоціація ломбардів отримала погодження Статуту і Правил асоціації Антимонопольним комітетом. Це узгодження дало можливість всім бажаючим компаніям – учасникам ринку фінансових послуг вільно, без отримання додаткових дозволів / погоджень АМКУ вступати в Асоціацію, не порушуючи антимонопольного законодавства в питаннях, що стосуються узгодженості дій, економічної концентрації, конкуренції.

З метою підтримки своїх учасників Асоціація уклала договір про співпрацю з Інститутом розвитку фондового ринку, визначеним Держфінпослуг як навчальний центр учасників фінансового ринку. Асоціація взяла активну участь в підготовці, написанні та складанні методичного посібника для ломбардів.

Також, Асоціація підписала договір про співпрацю з Інститутом розвитку фондового ринку та в рамках програми «Підтримка членів Асоціації» члени Асоціації отримують 15% знижку при оплаті за навчання.

З ініціативи Асоціації за звітний період було проведено:

  • 17 травня – семінар «Державне регулювання ринку фінансових послуг. Порядок складання та подання звітності ломбардами »;
  • 5 липня – круглий стіл з представниками Мінфіну, Пробірної служби, Державної скарбниці, Держфінпослуг «Звернення і реалізація дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння на ринку ломбардних послуг»;
  • 15 липня – семінар «Звітність учасників ринку фінансових послуг. Порядок надання фінансових послуг ломбардами відповідно до чинного законодавства ».

Слід зазначити, що співробітниками ВАЛ були підготовлені детальні методичні рекомендації щодо порядку та складання звітності ломбардами. Всім членам Асоціації була надана максимальна допомога Асоціації в складанні звітів.

  • 22 вересня – разом з гемологічного центру Міністерства фінансів був проведений презентаційний семінар «Оцінка культурних цінностей».

У 2005 році Асоціація взяла активну участь в роботі робочої групи, створеної відповідно до Указу Президента щодо розробки змін і доповнень до регуляторних актів. Так, Асоціацією були розроблені та запропоновані зміни до Постанови НБУ N 277 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій” (Встановлення ліміту каси для ломбардних установ). Асоціацією були підготовлені та подані пропозиції до Постанови КМУ №576 «Про патентування окремих видів підприємницької діяльності», до Положення Держфінпослуг «Про надання фінансових послуг ломбардами», до Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів ломбардів. Результатом роботи ВАЛ в робочій групі стало внесення змін до Постанови НБУ N 277 – 27 вересня вимоги по ліміту каси не поширюються на фінансові установи, в т.ч. – на ломбарди.
Щодо патентування ломбардних послуг. Проект змін до Постанови КМУ №576 «Про патентування окремих видів підприємницької діяльності» з пропозиціями Асоціації скасувати патентування видачі фінансових кредитів, в робочому порядку ВАЛ погодила з Мінфіном, Мінекономіки й Кабінетом Міністрів України. На даний момент ВАЛ очікує затвердження проекту змін.

Що стосується Положення «Про надання фінансових послуг ломбардами» й Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів ломбардів – робота над цими документами – триває. Пропозиції, надані членами асоціації – учасниками ринку фінансових послуг на засіданні робочої групи ВАЛ були узагальнені та представлені в Держфінпослуг.

Активну участь Асоціація взяла і в роботі групи при Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг при підготовці Методичних рекомендацій з корпоративного управління і розкриття інформації фінансовими компаніями. За результатами роботи групи, Комісією підготовлено проект «Порядку розкриття інформації фінансовими компаніями».

За звітний період Асоціацією розроблений і введений в дію Інтернет – сайт ВАЛ, який інформує про роботу Асоціації, розміщує нормативні акти, що стосуються діяльності ломбардів; постійно поповнює та оновлює розділи «методичні рекомендації», «правова база», «навчання», «програма підтримки учасників асоціації».

З серпня 2005 року Асоціація почала випускати для своїх членів щомісячне інформаційне видання «Вісник Асоціації ломбардів». У виданні розміщуються новини Асоціації, нормативні документи, які стосуються діяльності фінансового ринку, консультації спеціалістів, методичні рекомендації з питань діяльності ломбардів, публікації, корисні ресурси.

На прохання учасників Асоціації співробітниками ВАЛ були розроблені методичні рекомендації: орієнтовний договір про надання фінансового кредиту ломбардами; орієнтовний договір про заставу; договір пролонгації фінансового кредиту; орієнтовний установчий договір ломбардної установи; приблизні правила та інструкції з ведення фінансового моніторингу в ломбардах.

У Віснику Асоціації розміщені підготовлені асоціацією методичні консультації за темами: порядок оформлення спадщини та доручень; можливості правозастосування з боку державних органів; переліки документів, які подаються до Держфінпослуг, в Мінфін для отримання (продовження) свідоцтв та ліцензій. Консультації про вимоги до підрозділів ломбардів; про страхування заставного майна в ломбарді; про матеріальну відповідальність працівників ломбардів; про обстеження суб’єктів господарської діяльності державної Пробірною палатою; про реалізацію заставного майна у випадку неповернення кредиту; про можливості оренди приміщення ломбарду.