Інфляція залишиться помірною, а економіка й далі відновлюватиметься – Інфляційний звіт НБУ

За підсумками 2023 року інфляція сповільниться до 5,8% й залишатиметься помірною на прогнозному горизонті, попри певне прискорення в наступному році. Економіка цьогоріч зросте майже на 5%, а в наступному році – ще на 3,6%. Цей прогноз ґрунтується на припущенні про збереження високих безпекових ризиків щонайменше до кінця 2024 року. Детальний аналіз і прогноз макроекономічної ситуації опубліковано в щоквартальному Інфляційному звіті за жовтень 2023 року.

Інфляція залишатиметься помірною впродовж 2023–2025 років 

Наприкінці цього року темпи зростання споживчих цін сповільняться до 5,8% з 26,6% у 2022 році. Швидше, ніж очікувалося, зниження інфляції насамперед зумовлюється більшою пропозицією продуктів харчування на тлі вищих врожаїв, нарощуванням виробництва та складнощами з експортом агропродукції.

У 2025 році темпи зростання споживчих цін сповільняться до 6% на тлі зменшення безпекових ризиків, що дасть змогу бізнесу поступово налагодити логістику й виробництво. Водночас тиск на ціни зберігатиметься через диспропорції на ринку праці, збільшення споживчого попиту та зростання адміністративних тарифів.

Монетарна політика НБУ на прогнозному горизонті спрямовуватиметься на збереження можливості українців захистити свої заощадження від інфляції завдяки привабливій дохідності за строковими гривневими депозитами. Це обмежуватиме тиск на валютному ринку та дасть змогу НБУ забезпечити курсову стійкість і втримати інфляцію на помірних рівнях.

Економіка відновлюватиметься, попри виклики війни

Реальний ВВП цього року зросте на 4,9%. Суттєве поліпшення економічного прогнозу зумовлене вищою адаптивністю українського бізнесу та населення до воєнних умов, вищими врожаями, швидшим розширенням експортних шляхів та більшими обсягами бюджетної підтримки.

Прогноз економічного зростання на 2024 та 2025 роки майже не змінився, незважаючи на припущення щодо довшої тривалості безпекових ризиків. У наступному році ВВП зросте на 3,6% завдяки збереженню бюджетної підтримки, високій адаптивності бізнесу й поступовій розбудові альтернативних логістичних шляхів. Надалі, у 2025 році, зростання економіки пришвидшиться до 6%. Цьому насамперед сприятимуть зниження безпекових ризиків і, як результат, пожвавлення споживчого та інвестиційного попиту на тлі все ще значних стимулів для економіки з боку бюджету.

Ураховуючи масштаб втрат, потенційний ВВП до кінця 2025 року не сягне довоєнного рівня. Водночас у разі реалізації масштабного плану відбудови України за участю міжнародних інвесторів, що зараз не передбачено в базовому сценарії прогнозу НБУ, зростання економіки значно пришвидшиться.

Зайнятість та трудові доходи населення поступово зростатимуть завдяки відновленню економки

Безробіття й надалі знижуватиметься, однак залишатиметься вищим за рівень до повномасштабного вторгнення. Очікується, що цього року воно зменшиться до майже 19%, наступного – до 16,5% та у 2025 році – нижче 15%. Стримуватимуть відновлення ринку праці структурні диспропорції, що посилилися через наслідки війни: міграцію та нерівномірне економічне відновлення за галузями та регіонами.

За оцінками НБУ, доходи населення повернулися до зростання. За підсумками року доходи в номінальному вимірі збільшаться майже на 18%, а в реальному (тобто вже з вирахуванням інфляції) – на близько 4%. У 2024-2025 роках реальні доходи громадян теж зростатимуть. Збільшенню доходів на всьому прогнозному горизонті сприятимуть відновлення економічної активності та збереження м’якої фіскальної політики. Додатковим стимулюючим чинником у післявоєнний час стане посилення попиту на робочу силу з огляду на потреби у відбудові.

Зовнішня допомога залишиться важливим джерелом фінансування дефіциту бюджету та покриття дефіциту поточного рахунку у 2023–2025 роках

Дефіцит бюджету без урахування грантів у доходах у 2023 році сягне майже 29% ВВП. В умовах довшої тривалості високих безпекових ризиків значний дефіцит зберігатиметься й у 2024 році (понад 20% ВВП). Зменшення цих ризиків дасть змогу розпочати фіскальну консолідацію, що разом із подальшим зростанням доходів бюджету сприятиме скороченню дефіциту бюджету до 13% ВВП у 2025 році.

Попри зростання ролі внутрішнього боргового ринку, значна частина бюджетних потреб фінансуватиметься за рахунок міжнародної допомоги. Передбачається, що обсяг зовнішньої підтримки цього року перевищить 45 млрд дол. США. У 2024–2025 роках офіційне фінансування залишатиметься значним, хоча й поступово зменшуватиметься – до 38,5 млрд дол. США і 25,0 млрд дол. США відповідно. Рівень боргу і надалі буде високим, але не чинитиме значного тиску на бюджет у найближчі роки.

Суттєві обсяги зовнішньої підтримки також забезпечать чистий приплив валюти в країну, незважаючи на збереження її дефіциту з боку приватного сектору на тлі обмеженого експорту та значної потреби в імпорті. Як результат, міжнародні резерви зростуть вище 41 млрд дол. США наприкінці цього року та утримуватимуться на рівні близько 45 млрд дол. США за підсумками 2024 та 2025 років.

Джерело