Щодо порядку ведення обліку підзвітних фінансових установ

Мінфін наказом від 30.08.2023 №468 затвердив Порядок взяття на облік та зняття з обліку фінансових агентів, які є підзвітними фінансовими установами для цілей багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки та загального стандарту звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки. А згодом наказом від 20.09.2023  №505  ще підкоригував його.

Згідно з цим Порядком взяттю на облік у ДПС підлягатимуть усі фінансові агенти, які є Підзвітними Фінансовими Установами (далі – ПФУ). Взяття ПФУ на облік у ДПС здійснюється незалежно від наявності у ПФУ Підзвітних Рахунків у звітному періоді.

Інформація про ПФУ, отримана для їх обліку згідно з цим Порядком, вноситься до переліку Підзвітних Фінансових Установ (далі – Перелік ПФУ). Перелік ПФУ веде ДПС. Взяття ПФУ на облік, їх включення до Переліку ПФУ, внесення змін до відомостей про ПФУ в Переліку ПФУ та зняття ПФУ з обліку з їх виключенням з Переліку ПФУ здійснюється ДПС в електронній формі з використанням засобів електронного зв’язку.

ПФУ береться на облік, щодо ПФУ вносяться зміни до Переліку ПФУ та ПФУ знімається з обліку на підставі відповідної заяви, форму якої наведено у додатку 1 до цього Порядку. Заяву про взяття на облік подає (заявником є):

  • Фінансова Установа України, яка перебуває на обліку як платник податків у контролюючих органах, має податковий номер та буде подавати звіти про підзвітні рахунки за себе самостійно;
  • Компанія з управління активами щодо кожного інституту спільного інвестування, який відповідає визначенню “Підзвітної Фінансової Установи” та активами якого управляє компанія з управління активами;
  • Фінансова Установа України, яка відповідно до закону або договору уповноважена або зобов’язана подавати звітність від імені або щодо партнерства, трасту чи іншої Організації, що не є юридичною особою, але яка відповідає визначенню “Підзвітної Фінансової Установи”.

ПФУ подає заяву про взяття її на облік у ДПС протягом 60 календарних днів після встановлення нею статусу ПФУ. Дата встановлення статусу ПФУ, від якої відраховується термін подання заяви для взяття ПФУ на облік у ДПС, визначається відповідно до розділу XI Порядку застосування Загального стандарту звітності CRS. 

Джерело