Щодо інформаційного листа з питань застосування Загального стандарту звітності CRS

Міністерство фінансів України з метою запровадження в Україні міжнародного автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки спільно з Державною податковою службою України здійснює необхідні підготовчі кроки, що спрямовані на імплементацію міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки для податкових цілей (далі – Загальний стандарт звітності CRS).

Для забезпечення ефективного впровадження нових вимог статті 393 Податкового кодексу України та належного інформування фінансових установ України щодо застосування Загального стандарту звітності CRS на офіційних сторінках Мінфіну та ДПС подано інформаційний лист «Практичні питання тлумачення окремих термінів Загального стандарту звітності CRS».

У зазначеному інформаційному листі висвітлено:
− правову основу імплементації CRS;
− допустимі відхилення від тексту стандарту під час його імплементації у законодавство України;
− які організації є підзвітними фінансовими установами, на які поширюються вимоги статті 393 Податкового кодексу України;
− які організації є непідзвітними фінансовими установами;
− які рахунки та послуги є фінансовими рахунками;
− виключені рахунки тощо.

Джерело