Бізнесу та ФОПам скасували воєнні пільги: які відсьогодні правила оподаткування

Відсьогодні, 1 серпня, ФОПам і бізнесу повернули колишні правила оподаткування. Докладно про зміни, з якими зіткнуться платники податків.

Скасування 2%: як ФОП перейти на іншу групу

Найбільшого резонансу викликало скасування 2% єдиного податку, а саме зміна щодо умов припинення перебування на цій системі. До ухвалення законопроєкту № 8401 термін перебування на ній закінчувався після припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України з першого дня місяця, наступного за місяцем припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України.

Натомість, законотворці різко встановили: gлатники єдиного податку третьої групи, які використовували особливості оподаткування, встановлені цим пунктом, із 1 липня 2023 року втрачають право на використання особливостей оподаткування, передбачених цим пунктом, і автоматично вважаються такими, що застосовують систему оподаткування, на якій такі платники податку перебували до обрання особливостей оподаткування, передбачених цим пунктом.

Збережено право платника податку самостійно визначитись, на яку систему оподаткування перейти, та подати відповідну заяву про відмову від застосування 2% ЄП. У разі неподання заяви платник автоматично переведеться на систему оподаткування, на якій перебував до обрання 2% ЄП.

Усі новостворені суб’єкти, які відразу обрали спрощену систему оподаткування 2%, автоматично вважатимуться платниками ЄП третьої групи 5%.

З огляду на неодноразові зміни прогнозів щодо скасування єдиного податку 2% та платників, які завчасно перейшли з 2% ЄП на загальну систему, законотворці надали право перейти повторно до кінця 2023 року на спрощену систему за своїм вибором, подавши заяву. Звертаємо увагу, що, в разі подання заяви до 1 вересня 2023 року, обрана система оподаткування запрацює вже з 1 серпня 2023 року.

Питання лімітів

Ще одним із важливих питань щодо скасування єдиного податку 2% було врегулювання розрахунку річних лімітів, і врахування чи неврахування вже отриманих доходів після переходу/повернення на іншу, відмінну від 2%, систему. Відтепер закріплено, що після 1 серпня 2023 року річний ліміт розраховується пропорційно кількості календарних місяців перебування на іншій, відмінній від 2%, спрощеній системі оподаткування, тобто не більше 5 місяців фактичного перебування до кінця 2023 року.

Врегульовано питання щодо «технічного боргу» фізичних осіб-єдинників, який відображається в електронному кабінеті за період із 1 квітня 2022 року до липня 2023 року — він не враховуватиметься та не впливатиме на визначені можливості перебування платника на спрощеній системі.

Що чекає на платників ПДВ та податку на прибуток

Суб’єкти господарювання, платники ПДВ автоматично повертаються до виконання своїх обов’язків. У законі ретельно прописані перехідні операції — зокрема, донарахування компенсуючих зобов’язань до 31 жовтня 2023 року, а не протягом місяця. Донарахування визначені стосовно товарів і необоротних активів — зокрема, з їх початковими залишками на момент переходу на 2% та використання на час перебування на спрощеній системі, — відсутні донарахування за роботи та послуги. Надана можливість скористатися податковим кредитом щодо імпортних товарів і необоротних активів.

Окрему увагу варто звернути на податок на прибуток. Балансову вартість основних засобів варто враховувати за мінусом амортизації, яка була нарахована під час перебування на спрощеній системі. Врегульовані питання врахування податкових різниць щодо придбання та реалізації товарів, робіт, послуг у низькоподаткових нерезидентів, і щодо перехідних операцій за товарами та послугами під час перебування на різних системах оподаткування. Тому бухгалтерам-загальносистемникам варто приділити увагу відповідним змінам.

Перевірки та штрафи 

Звичайно, не можна залишити без уваги найбільш живе для всіх суб’єктів господарювання питання щодо відновлення перевірок.

Очікуємо, що закон залишить мораторій на проведення планових податкових перевірок до припинення або скасування воєнного стану на території України. Виняток: платники податків, які здійснюють діяльність у сфері виробництва та/або реалізації підакцизної продукції; у сфері організації та проведення азартних ігор; надають фінансові, платіжні послуги.

Також на період дії правового режиму воєнного стану на території України збережеться мораторій на проведення документальних перевірок правильності нарахування, обчислення та сплати ЄСВ.

Суб’єкти господарювання звільняться від відповідальності за порушення вимог щодо застосування РРО, вчинені не лише під час воєнного стану, а й у період із 1 січня 2022 року до 1 жовтня 2023 року (окрім продажу підакцизних товарів, купівлі/продажу іноземної валюти, грального бізнесу). З 1 жовтня 2023 року відновлюється застосування штрафних санкцій за порушення порядку використання РРО/ПРРО (окрім санкцій за порушення, що вчинені на окупованих територіях чи територіях бойових дій).

Буде встановлено зменшений розмір штрафних санкцій (25% і 50% вартості товару, замість 100% і 150% відповідно) за незастосування РРО/ПРРО, невидачу розрахункового документа або видачу розрахункового документа на неповну суму покупки, що застосовуються до ФОП — платників єдиного податку (до закінчення воєнного стану, але не довше ніж до 1 серпня 2025 року).

Передбачено, що в разі сплати платником податків протягом 30 днів сум податків і зборів, донарахованих за результатами документальних перевірок, штрафні санкції не застосовуватимуться, а пеня не нараховуватиметься.

Документальні та фактичні перевірки: умови проведення

Також звертаємо увагу: «Документальні та фактичні перевірки під час дії воєнного стану проводяться за наявності під час проведення перевірок безпечного:

  • доступу, допуску до територій, приміщень та іншого майна, що використовуються для провадження господарської діяльності та/або є об’єктами оподаткування, або використовуються для отримання доходів (прибутку), або пов’язані з іншими об’єктами оподаткування такими платниками податків;
  • доступу, допуску до документів, довідок про фінансово-господарську діяльність, отримані доходи, видатки платників податків та іншої інформації, пов’язаної з обчисленням та сплатою податків, зборів, платежів, про дотримання вимог законодавства, здійснення контролю за яким покладено на контролюючі органи, а також фінансової і статистичної звітності у порядку та на підставах, визначених законом;
  • проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки.

У разі відсутності визначених цим підпунктом умов безпечного проведення перевірок, документальні перевірки, які були розпочаті, але не можуть бути завершені у зв’язку з такою відсутністю умов їх безпечного проведення, можуть бути зупинені за рішенням керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу до усунення перешкод для їх проведення.

Таке рішення оформлюється наказом, копія якого надсилається до електронного кабінету платника податків із одночасним надісланням на електронну адресу (адреси) платника податків копії такого наказу та інформації про дату та час його надіслання до електронного кабінету (відображення в електронному кабінеті). Таке зупинення перериває перебіг терміну проведення перевірки.

Документальні перевірки, що були розпочаті та не завершені до 24 лютого 2022 року, поновлюються на невикористаний термін. Водночас, на період до завершення поновлених перевірок та/або завершення дії обставин, визначених у цьому підпункті, та/або усунення перешкод щодо проведення таких перевірок зупиняється перебіг термінів давності, передбачених ст. 102 цього Кодексу.

У разі сплати платником податків протягом 30 календарних днів із дня, наступного за днем отримання податкового повідомлення-рішення, суми податкового зобов’язання, нарахованого за результатами документальних перевірок, які були відновлені або розпочаті з 1 липня 2023 року та завершені до дня припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, штрафні (фінансові) санкції (штрафи), нараховані на суму такого податкового зобов’язання, скасовуються, а пеня не нараховується. Сума податкового зобов’язання, сплаченого в порядку, передбаченому цим абзацом, не підлягає оскарженню.

За матеріалами