Інфляційний звіт, липень 2023 року

Інфляція знижуватиметься впродовж 2023–2025 років  

Споживча інфляція у 2023 році сповільниться до 10,6%, а базова – нижче 9%. Цьому значною мірою посприяють заходи НБУ із забезпечення стійкості валютного ринку, а також фіксація основних тарифів на житлово-комунальні послуги. Вагомий вплив матиме й загальне зниження світових цін.

Інфляція продовжить сповільнюватися в наступні роки. Після зниження безпекових ризиків очікується налагодження ефективніших логістичних маршрутів та відновлення виробничих потужностей. Це сприятиме зменшенню витрат бізнесу та зростанню пропозиції товарів, зокрема продовольства. У результаті споживча інфляція у 2024 році знизиться до 8,5%, а базова – до 7%. Збереження порівняно жорстких монетарних умов наблизить інфляцію до верхньої межі цільового діапазону НБУ 5% ± 1 в. п. у 2025 році, водночас базова інфляція знизиться до близько 3%. У післявоєнний період основний внесок у загальну інфляцію матиме коригування адміністративних цін та тарифів, яке, однак, буде поетапним та супроводжуватиметься розширенням соціальної підтримки населення.

Відновлення економіки триватиме, незважаючи на виклики війни

НБУ поліпшив прогноз зростання реального ВВП у 2023 році до 2,9%. Це пояснюється стійкістю населення та бізнесу до викликів війни, стрімкішим відновленням внутрішнього попиту та переглядом у бік підвищення оцінки врожаїв.  

Зростання економіки пришвидшиться після зниження безпекових ризиків – до 3,5% у 2024 році та 6,8% у 2025 році. Цьому сприятимуть відновлення експортної логістики в Чорному морі, поліпшення ділових та споживчих настроїв, а також стимулююча фіскальна політика. Водночас оцінка зростання у 2024 році була погіршена порівняно з попереднім прогнозом через триваліший період високих безпекових ризиків.

Пожвавлення економіки сприятиме поступовому зростанню зайнятості та трудових доходів

Рівень безробіття поступово скорочуватимуться: до 19% у поточному році та до 16,9% та 14,4% відповідно в наступних роках. Цьому насамперед сприятиме відновлення економічної активності. Проте рівень безробіття залишатиметься вищим, ніж до повномасштабного вторгнення, через збереження значних диспропорцій на ринку праці. Це, зокрема, пояснюватиметься нерівномірним економічним відновленням за секторами та регіонами через наслідки війни. 

Пожвавлення економіки також зумовить поступове зростання попиту на робочу силу, а отже й трудових доходів. У повоєнний час їх збільшенню додатково сприятиме посилення конкуренції із закордонними роботодавцями за робочу силу. Зростання трудових доходів відновиться вже цього року, а надалі пришвидшуватиметься. Трудові доходи зростатимуть як у номінальному, так і в реальному вимірах.

Зовнішня допомога дасть змогу профінансувати значні бюджетні потреби та підтримувати високий рівень міжнародних резервів у 2023–2025 роках

У 2023 році дефіцит бюджету без урахування грантів у доходах очікується на рівні попереднього року – понад 26% ВВП. Надалі завдяки нарощуванню доходів він звужуватиметься – до майже 20% ВВП у 2024 році та близько 12% ВВП у 2025 році. Водночас фіскальна політика залишатиметься м’якою на всьому прогнозному горизонті, що підтримуватиме відновлення економіки.

Основним джерелом покриття значних дефіцитів залишатиметься міжнародна допомога. У 2023 році зовнішнє фінансування перевищить 42 млрд дол. США. У наступні роки воно залишатиметься значним, хоча й поступово знижуватиметься. Водночас і надалі зростатиме роль внутрішнього боргового фінансування для покриття бюджетних потреб.

НБУ знижуватиме облікову ставку поступово, щоб підтримувати привабливість гривневих інструментів. Монетарні умови ще тривалий час залишатимуться доволі жорсткими

З огляду на сприятливі макроекономічні тенденції НБУ знизив облікову ставку в липні – з 25% до 22%. Оновлений макропрогноз НБУ передбачає її зниження й надалі. Водночас цей процес відбуватиметься поступово, щоб підтримувати привабливість гривневих інструментів.

Пом’якшення процентної політики підтримає пожвавлення економіки. Так, у міру згасання безпекових ризиків та поліпшення макроекономічної ситуації банківське кредитування на ринкових засадах відновлюватиметься та стане додатковим імпульсом для стійкого економічного зростання.

Крім оновлених макроекономічних прогнозів, у липневому Інфляційному звіті розглянуто низку спеціальних тем, зокрема:

  • Короткострокове прогнозування світових цін на сталь та залізну руду
  • Наслідки руйнування Каховської ГЕС
  • Вплив військової допомоги Україні на економіки країн-партнерів
  • Трансмісія облікової ставки НБУ в ставки за строковими гривневими депозитами домогосподарств

Джерело