Бізнес зберігає позитивні оцінки щодо результатів своєї діяльності – опитування підприємств у травні

Бізнес другий місяць поспіль позитивно оцінив поточні результати своєї діяльності, попри повномасштабну війну, що триває. Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який розрпховує НБУ. У травні 2023 року ІОДА залишився вище нейтрального рівня (50 пунктів) і становив 50.5 проти 51.5 у квітні.

Підприємства будівництва найсуттєвіше порівняно з іншими секторами поліпшили оцінки та вперше за півтора року очікували зростання своїх економічних результатів з огляду на сезонний фактор, поступове поновлення роботи більшості вітчизняних виробників будівельних матеріалів та пожвавлення попиту: секторальний індекс у травні становив 51.3 (у квітні – 44.9).

Підприємства торгівлі дещо послабили, але зберегли найоптимістичніші оцінки результатів та перспектив своєї діяльності, зважаючи на пожвавлення споживчого попиту та уповільнення інфляції: секторальний індекс у травні становив 52.7 порівняно з 57.6 у квітні. Респонденти зберегли високі оцінки щодо товарообороту та обсягів закупівлі товарів для продажу. Водночас вони були налаштовані на повільніше здорожчання товарів, закуплених для продажу, послабили свої оцінки щодо зростання закупівельних цін та відновили очікування щодо зниження торгівельної маржі.

Підприємства промисловості третій місяць поспіль очікували зростання своїх економічних результатів завдяки надійному енергопостачанню та новим логістичним шляхам: секторальний індекс у травні становив 50.4 порівняно із 50.5 у квітні. Респонденти вищими темпами, ніж місяць тому, очікували зростання обсягів виготовленої продукції та обсягів нових замовлень, у тому числі експортних. Водночас дещо посилились негативні оцінки обсягів незавершеного виробництва (невиконаних замовлень).

Підприємства сфери послуг єдині серед інших секторів зберегли негативні оцінки щодо своїх економічних перспектив: секторальний індекс становив 48.9 порівняно з 48.8 у квітні. Респонденти другий місяць поспіль прогнозували зростання обсягу наданих послуг та вперше з жовтня 2021 року очікували збільшення обсягу нових замовлень, натомість надали негативні оцінки щодо обсягів послуг у процесі виконання.

Більшість підприємств, що беруть участь в опитуваннях, зберегли високі очікування щодо зростання закупівельних цін на сировину та товари постачальників, а також тарифів на власну продукцію/послуги.

Оцінки щодо зайнятості залишаються стриманими. Респонденти всіх секторів, долучених до опитування, не налаштовані на збільшення загальної чисельності працівників. Найменш песимістичні оцінки ‒ в підприємств сфери послуг.

Довідково

Щомісячне опитування підприємств проводилось з 04 до 24 травня 2023 року. В опитуванні взяло участь 487 підприємств. Серед опитаних підприємств 45.4% – компанії промисловості, 29.8% – сфери послуг, 20.5% – торгівлі, 4.3% – будівництва; 32.2% респондентів – великі підприємства, 30.4% – середні, 37.4% – малі.

Щомісячний індекс очікувань ділової активності (ІОДА) – інструмент оперативної оцінки та відстеження тенденцій розвитку економіки. Індекс розраховується на основі опитувань українських підприємств реального сектору економіки.

Джерело