Затверджено порядок надання аудиторами інформації про виявлені факти порушень надавачами фінансових послуг

Національний банк України затвердив порядок надання повідомлень субʼєктами аудиторської діяльності. Аудитори надаватимуть інформацію про надавачів фінансових послуг, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес. Йдеться про всі банки, всі страхові компанії, а також про небанківські фінансові установи та юридичні особи, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, що є емітентами цінних паперів та/або належать до великих підприємств.  

Зокрема, визначено порядок повідомлення субʼєктом аудиторської діяльності Національного банку про встановлені факти:

  • порушення законодавства, включаючи недотримання пруденційних вимог та нормативів;
  • суттєвої загрози  або сумнівів щодо можливості надавача фінансових послуг продовжувати діяльність на безперервній основі;
  • наявності модифікованої думки аудитора тощо.

Про це йдеться в постанові Правління Національного банку України від 14 березня 2023 року № 22 “Про затвердження Положення про порядок повідомлення субʼєктом аудиторської діяльності Національного банку України про встановлені факти порушення законодавства, суттєвої загрози, наявності модифікованої думки та наявну щодо цих фактів інформацію”, яка набирає чинності з 18  березня 2023 року.

Довідково

Згідно із Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” великими є підприємства, що відповідають щонайменше двом з таких критеріїв: 

  • балансова вартість активів – понад 20 млн євро; 
  • чистий дохід від реалізації продукції – понад 40 млн євро;
  • середня кількість працівників – понад 250 осіб.

Джерело