Огляд небанківського фінансового сектору, березень 2023 року

У ІV кварталі 2022 року тривало повільне відновлення діяльності надавачів небанківських фінансових послуг. Зростання ринку було нерівномірним, а обсяги послуг залишалися помітно меншими від довоєнних.

За даними НБУ впродовж року сектор ломбардів практично не розвивався. Обсяги активів та нових кредитів зменшились, суттєво впав капітал установ.

Загалом за 2022 рік обсяг кредитування ломбардами впав на 36%, втім у другій половині року доходи ломбардів дещо збільшились. У IV кварталі обсяг активів ломбардів зменшився. Обсяги кредитів скоротилися на 7.1%, основні засоби та грошові кошти суттєво не змінилися. Власний капітал ломбардів і далі скорочувався та перебував на найнижчому рівні за останніх шість років.

Обсяг нових кредитів у ІV кварталі зменшився на 6%. Коефіцієнт покриття кредитів заставою становив 111%. Кредити переважно надавалися під заставу виробів із дорогоцінних металів 72% та техніки 28%, із тенденцією зростання частки техніки в загальній картині застав протягом 2022 року.

У IV кварталі процентні доходи, що становлять основу доходів ломбардів, збільшилися на 9%. Це дало змогу ломбардам отримати незначний прибуток за квартал. Показники рентабельності активів та капіталу впродовж року підвищувалися, проте не досягли позитивних значень.