МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ЛОМБАРДОМ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ТА ПОРЯДОК УРЕГУЛЮВАННЯ СПІРНИХ ПИТАНЬ, ЩО ВИНИКАЮТЬ У ПРОЦЕСІ НАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ПОСЛУГИ

Реалізація механізму захисту прав споживачів здійснюється Ломбардом наступним чином:

•           дотримання у своїй діяльності вимог законодавства у сфері захисту прав споживачів;

•           організації належного обслуговування клієнтів Ломбарду відповідно до законодавства та внутрішніх документів Ломбарду;

•           затвердження внутрішніх документів Ломбарду з надання фінансових та супутніх послуг (Правил надання фінансових послуг Ломбардом, Договорів про надання фінансового кредиту та застави Ломбардом тощо), які відповідають вимогам законодавства;

•           не включення у Договір про надання фінансового кредиту та застави умов, які є несправедливими; 

•           надання у доступній формі клієнтам Ломбарду своєчасної, повної та достовірної інформації відповідно до законодавства, у тому числі про найменування Ломбарду, режим його роботи, про послуги, що надаються Ломбардом, права та обов’язки Ломбарду та клієнтів по Договору про надання фінансового кредиту та застави, що укладається між Сторонами;

•           наявності механізму розгляду заяв та скарг клієнтів, у тому числі своєчасного розгляду заяв та скарг клієнтів Ломбарду, застосування, у разі необхідності, відповідних заходів, які припиняють порушення у разі їх наявності;

•           надання клієнтам Ломбарду відповідної інформації (реквізитів) органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів;

•           надання споживачам ломбардних послуг  (до укладення з ними Договору про надання фінансового кредиту та застави Ломбардом) інформації, зазначеної в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;

•           надання клієнтам Ломбарду інформації про прізвище, ім’я та по батькові працівника Ломбарду, уповноваженого розглядати скарги та заяви клієнтів Ломбарду.

     Порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги, здійснюється шляхом:

1. проведення переговорів;

2. звернення до суду та інших уповноважених органів державної влади за захистом порушених пр

При здійсненні ломбардної діяльності, чинним законодавством не передбачено наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем.