Щодо документального оформлення та відображення в бухгалтерському обліку зміни цін

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 18.06.2014 р. N 31-11410-07-27/15328

Щодо документального оформлення та відображення в бухгалтерському обліку зміни цін

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України розглянув лист ТОВ "Інтерактивна бухгалтерія" від 28.04.2014 N 314 щодо документального оформлення та відображення в бухгалтерському обліку зміни цін та повідомляє.

Відповідно до статті 526 Цивільного кодексу України зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших активів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог – відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до статті 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та пункту 1.2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 N 88 (далі – Положення), підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій і мають визначені зазначеним Законом і Положенням обов’язкові реквізити. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо – безпосередньо після її закінчення.

Відповідно до пункту 2.7 Положення первинні документи складаються на бланках типових і спеціалізованих форм, затверджених відповідним органом державної влади. Документування господарських операцій може здійснюватись із використанням виготовлених самостійно бланків, які повинні містити обов’язкові реквізити чи реквізити типових або спеціалізованих форм.

Відповідно до пункту 8 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 N 290, дохід (виручка) від реалізації (товарів, інших активів) визнається в разі наявності всіх наведених нижче умов:
– покупцеві передані ризики й вигоди, пов’язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив);
– підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами);
– сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена;
– є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а витрати, пов’язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені.

Кожною стороною (підприємством), що брала участь у здійсненні господарської операції, мають бути отримані первинні документи для записів у регістрах бухгалтерського обліку, інформація в яких ідентично засвідчує зміст господарської операції.

Вибуття запасів оформлюється відповідними первинними документами, в яких відповідно до вимог законодавства має бути зазначений зміст та обсяг господарської операції, одиниця виміру господарської операції, тобто ціна, кількість одиниць товару, загальна вартість.

Отже, первинними документами фіксується факт здійснення господарської операції з продажу (однією стороною) та придбання і оприбуткування (іншою стороною). Якщо ціна товару, вказана у первинних документах, відрізняється від ціни, зазначеної у договорі, то така розбіжність врегульовується сторонами у порядку, визначеному в договорі, або згідно із законодавством.

 

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології бухгалтерського обліку
М. О. Чмерук