Щодо змін в організації та проведенні внутрішнього аудиту (контролю) у ломбардах

Повідомляємо, що 15 серпня 2014 року набув чинності Порядок проведення внутрішнього аудиту (контролю) у фінансових установах (далі – Порядок), затверджений розпорядженням Нацкомфінпослуг від 05.06.2014 № 1772, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.07.2014 за № 885/25662 (далі – Розпорядження).

Порядок встановлює особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) у фінансових установах, у тому числі і ломбардах. Служба внутрішнього аудиту (контролю) є структурним підрозділом або окремою посадовою особою, що проводить внутрішній аудит (контроль) фінансової установи.

Порядком, зокрема, встановлені вимоги до керівника та працівників структурного підрозділу або окремої посадової, що проводять внутрішній аудит (контроль) фінансової установи.

Так, відповідно до пункту 3 розділу II Порядку керівник та працівники структурного підрозділу або окрема посадова особа, що проводять внутрішній аудит (контроль) фінансової установи, не можуть суміщувати свою діяльність з обов’язками іншого працівника цієї фінансової установи. За рішенням наглядової (спостережної ради) фінансової установи, а уразі, коли законодавством не вимагається обов’язкового утворення наглядової (спостережної ради), – вищого органу управління фінансової установи окремою посадовою особою, що проводить внутрішній аудит (контроль) фінансової установи, може визначатися особа, яка також працює за сумісництвом в іншій юридичній особі.

Крім того, згідно із пунктом 4 розділу II Порядку внутрішній аудит (контроль) фінансової установи проводиться особами, які мають бездоганну ділову репутацію та досвід роботи не менше ніж два роки.

Також Порядком встановлені інші вимоги щодо організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) у фінансових установах, зокрема, вимоги до змісту положення про службу внутрішнього аудиту (контролю), необхідності річного планування завдань цієї служби.

Звертаємо увагу на те, що відповідно до пункту 5 Розпорядження фінансовим установам протягом трьох місяців з дня набрання чинності Розпорядження необхідно привести свою діяльність у відповідність до вимог Порядку.