Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою

 

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

 06.06.2013  N 210

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 липня 2013 р.   за N 1109/23641

 Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою    

 На виконання  вимог  статті  1087  Цивільного кодексу України  ( 435-15 ) та відповідно до статей 33 та 40  Закону  України  "Про  Національний  банк  України"  (  679-14  ) Правління Національного  банку України  П О С Т А Н О В Л Я Є:  

   1. Установити граничну суму розрахунків готівкою:

    –  підприємств (підприємців)  між  собою  протягом  одного дня в  розмірі 10 000 (десяти тисяч) гривень;

   –   фізичної особи  з підприємством (підприємцем) протягом одного  дня за товари (роботи,  послуги) у розмірі 150 000 (ста п’ятдесяти  тисяч) гривень;

     – фізичних осіб між собою за  договорами  купівлі-продажу,  які  підлягають  нотаріальному  посвідченню,  у  розмірі   150 000 (ста  п’ятдесяти тисяч) гривень.  

     2. Фізичні особи мають право здійснювати розрахунки на  суму,  яка  перевищує  150 000   гривень,  шляхом  перерахування коштів з  поточного   рахунку   на   поточний   рахунок,   внесення   та/або  перерахування  коштів  на  поточні рахунки (у тому числі у депозит  нотаріуса на окремий поточний рахунок у національній валюті).  

     3. Затвердити Зміни до Положення про ведення касових операцій  у   національній   валюті   в  Україні,  затвердженого  постановою  Правління Національного банку України  від  15  грудня  2004  року  N 637 ( z0040-05 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  13 січня 2005 року за N 40/10320 (зі змінами), що додаються.

      4. Визнати такою,  що втратила чинність,  постанову Правління  Національного банку   України   від  09  лютого  2005  року  N  32  ( z0410-05  )  "Про  встановлення   граничної   суми   готівкового  розрахунку", зареєстровану  в   Міністерстві   юстиції   України 18 квітня 2005 року за N 410/10690.  

     5. Генеральному  департаменту  регулювання  грошового   обігу (Нестеренко   В.М.)  після  державної  реєстрації  в  Міністерстві юстиції  України  довести   зміст   цієї   постанови   до   відома територіальних управлінь,  структурних одиниць Національного банку України та банків України для використання в роботі, а також інших юридичних  та  фізичних  осіб  шляхом  опублікування  в  офіційних друкованих виданнях.

     6. Прес-службі Національного банку України  (Кутерещин  О.Р.) забезпечити  опублікування  прес-релізу та змісту цієї постанови у засобах масової інформації.

     7. Контроль  за  виконанням  цієї   постанови   покласти   на заступника Голови Національного банку України Ричаківську В.І.

     8. Постанова набирає чинності з 01 вересня 2013 року.  

 

  Голова                                                 І.В.Соркін