Щодо форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, які надаються до Держфінмоніторингу України суб’єктами первинного фінансового моніторингу

Наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2013 № 496 «Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24.05.2013 за № 805/23337 (далі – Наказ), затверджено форми обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, які надаються до Держфінмоніторингу України суб’єктами первинного фінансового моніторингу.

Наказом затверджено форми № 1-ФМ «Форма обліку суб’єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)», № 2-ФМ «Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу», № 4-ФМ «Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу» тощо.

Крім цього, Наказом затверджено Інструкцію щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу.

Відповідно до пункту 7 Наказу визнається таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 26 серпня 2010 року № 148 «Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 жовтня 2010 року за № 891/18186.

Одночасно, пунктом 9 Наказу встановлено, що Наказ набирає чинності через 30 днів з дня його офіційного опублікування. Наказ опубліковано 18.06.2013 у журналі «Офіційний вісник України» № 43 та, відповідно, набуває чинності 19.07.2013 року.

У зв’язку з викладеним, працівники, відповідальні за проведення фінансового моніторингу, повинні ознайомитись із Наказом та зобов’язані з 19.07.2013 року при обліку та поданні до Держфінмоніторингу України інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, застосовувати затверджені цим Наказом форми і заповнювати їх відповідно до затвердженої інструкції.

Наказ розміщено на офіційному веб-порталі Верховної Ради України (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0805-13).