Щодо подання щоденної електронної звітності з реєстраторів розрахункових операцій

Дата впровадження відповідальності за неподання щоденної електронної звітності з реєстраторів розрахункових операцій переноситься з 01.07.2013 р. на 01.01.2014 р.

Розробники Закону зазначають, що прийняття таких мір було необхідним, оскільки на сьогодні не забезпечено виготовлення необхідної кількості РРО, що  створюють  контрольну стрічку  в  електронній  формі, які б відповідали вимогам чинного законодавства щодо передачі контрольно-звітної інформації у електронному вигляді до органів ДПС по дротових або бездротових каналах зв’язку за технологією НБУ для суб’єктів господарювання.

Станом на 22.05.2013 року забезпечено наявність та підключено 30 тисяч РРО, що становить 12% від необхідної кількості РРО в Україні.

Крім того, на даний час значна кількість суб’єктів господарювання не має доступу до Інтернету у зв’язку із специфічним територіальним розташуванням та технологічними чинниками (сільська місцевість, розташування  суб’єктів у низинах або відсутність покриття) у зв’язку із чим, позбавлені можливості власними силами забезпечити для себе наявність Інтернету, пояснюють розробники.

Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування..

Текст Закону.

""

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до розділу II Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України" щодо відстрочення настання відповідальності за неподання електронної звітності

Верховна Рада України постановляє:

I. У розділі II Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 23, ст. 160; 2012 р., № 6, ст. 50; 2013 р., № 16, ст. 136) цифри і слово "1 липня 2013" замінити цифрами і словом "1 січня 2014".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
21 червня 2013 року
№ 357-VII