Щодо необхідності мати власну веб-сторінку

Шановні учасники Асоціації!

        Нагадуємо, що з 1 січня 2012 року набудуть чинності зміни до  Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (далі – Закон) у відповідності  до яких:
"4. Публічні акціонерні товариства, підприємства – емітенти іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, облігацій підприємств і сертифікатів фондів операцій з нерухомістю, а також професійні учасники фондового ринку, банки, страховики та інші фінансові установи зобов’язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком шляхом розміщення на власній веб-сторінці з опублікуванням у періодичних або неперіодичних виданнях"
        Отже, ломбардам, на виконання вимог вказаного Закону  необхідно мати власну веб-сторінку.
Також, звертаємо Вашу увагу на те, що інформація про наявність веб-сторінки фінансової установи  міститься в Державному реєстрі фінансових установ. А тому, на виконання вимог Розпорядження  Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 18 грудня 2003 року N 170 "Про затвердження Положення про порядок внесення інформації про ломбарди до Державного реєстру фінансових установ" :
         "Ломбард зобов’язаний протягом 15 робочих днів з дати виникнення змін у інформації, яка міститься у Реєстрі, надіслати до Держфінпослуг письмове повідомлення про зміни (додаток 4 до цього Положення), реєстраційну картку юридичної особи (додаток 3 до Положення про Державний реєстр) у паперовому та електронному вигляді у форматі, установленому Держфінпослуг, та копії документів, що підтверджують такі зміни".