Зміни до законодавства щодо спрощеної системи оподаткування

Шановні учасники Асоціації!

 Нагадуємо, що з 1 січня 2012 року набуває чинності  Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» (далі – Закон).

 Згідно Закону суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі ГРУПИ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ:

1) перша групафізичні особи – підприємці, які:

 • не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і
 • обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 150 000 гривень;

  Ставка податку 
  –  у межах від 1 до 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати – встановлюються сільськими, селищними та міськими радами для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць

2) друга група – фізичні особи – підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

 • не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;
 • обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень.

  Ставка податку  –  у межах від 2 до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати – встановлюються сільськими, селищними та міськими радами для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб – підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005). Такі фізичні особи – підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для третьої групи;

 
3) третя група – фізичні особи – підприємці, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

 • не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 20 осіб;
 • обсяг доходу не перевищує 3 000 000 гривень;

  Ставка єдиного податку
  1) 3 відсотки доходу – у разі сплати податку на додану вартість згідно з цим Кодексом.           
  2) 5 відсотків доходу – у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

4) четверта група – юридичні особи суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

 • середньооблікова кількість працівників не перевищує 50 осіб;
 • обсяг доходу не перевищує 5 000 000 гривень.

  Ставка єдиного податку
  1) 3 відсотки доходу – у разі сплати податку на додану вартість згідно з цим Кодексом.                      
  2) 5 відсотків доходу – у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

НЕ МОЖУТЬ БУТИ ПЛАТНИКАМИ ЄДИНОГО ПОДАТКУ:

1. Суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи – підприємці), які здійснюють:

– діяльність з організації, проведення азартних ігор;
– обмін іноземної валюти;
– виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та -діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);
видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення;
– видобуток, реалізацію корисних копалин;
– діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України "Про страхування", сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом III цього Кодексу;
– діяльність з управління підприємствами;
– діяльність з надання послуг пошти та зв’язку;
– діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;
– діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;

2.  Фізичні особи – підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту.

3. Фізичні особи – підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів.

 4. Страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів.

5. Суб’єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків.

6. Представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку.

 7. Фізичні та юридичні особи – нерезиденти.

 8. Суб’єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).