Державна податкова адміністрація України розглянула письмовий запит щодо правильності справляння державного мита при нотаріальному засвідченні вірності копій документів і повідомляє…

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 30.11.2007 р. N 24485/7/17-0317
Державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі

Про правильність справляння державного мита
Державна податкова адміністрація України розглянула письмовий запит щодо правильності справляння державного мита при нотаріальному засвідченні вірності копій документів і повідомляє.

Справляння державного мита в Україні регулюється Декретом Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" із змінами і доповненнями. Порядок його обчислення та сплати – Інструкцією про порядок обчислення та сплати державного мита, затвердженою наказом Головної державної податкової інспекції України від 22.04.93 N 15 і зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 19.05.93 за N 50.

Статтею 1 зазначеного Декрету встановлено, що платниками державного мита на території України є фізичні та юридичні особи за вчинення в їхніх інтересах дій та видачу документів, що мають юридичне значення, уповноваженими на те органами.
Перелік найменувань документів і дій, за які сплачується державне мито, наведено у статті 2, а розмір ставок державного мита – у статті 3 Декрету.

Зокрема, державне мито за нотаріальне засвідчення вірності копій документів та витягів з них (за сторінку) справляється у розмірі 0,01 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян і вираховується виходячи з розміру зазначеного неоподатковуваного мінімуму, що діє на день сплати державного мита.

За засвідчення копій і витягів з документів державне мито справляється з кожної сторінки документа незалежно від його формату і кількості рядків.

При засвідченні вірності кожної копії одного документа (коли на прохання особи видається кілька копій) державне мито стягується виходячи із кількості засвідчених документів (за дві копії документа, який складається із 1 сторінки – 0,02 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, за три – 0,03 і т. д.).

Заступник Голови
ДПА України
С. Лекарь

Надруковано:
"Податковий, банківський, митний КОНСУЛЬТАНТ",
N 51 – 52, 24 грудня 2007 р.