26 грудня 2007 року ВАЛ направила звернення до Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва та Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг звернення зі своїми зауваженнями…..

26 грудня 2007 року ВАЛ направила звернення до Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва та Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг звернення зі своїми зауваженнями щодо запропонованого Державним комітетом фінансового моніторингу проектом змін щодо Вимог до організації фінансового моніторингу суб`єктами первинного фінансового моніторингу….
Всеукраїнська Асоціація ломбардів, ознайомившись з проектом Змін до Вимог до організації фінансового моніторингу суб`єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний оббіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму”, оприлюднений Державним комітетом фінансового моніторингу 26.12.2007 року, від імені своїх учасників звертається з проханням не підтримувати та не погоджувати зазначений проект.
Вищезазначене прохання обґрунтоване наступним:
Ломбарди, як учасники ринку фінансових послуг та суб`єкти первинного фінансового моніторингу фактично не здійснюють фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу, і віднесені до суб`єктів первинного фінансового моніторингу лише у зв`язку з тим, що визнані фінансовими установами. Специфіка ломбардного кредитування визначається наданням дрібних споживчих кредитів, середній розмір яких становить 300-400 гривень і які жодним чином не пов`язані із легалізацією/відмиванням доходів одержаним злочинним шляхом, а тим більше з фінансуванням тероризму, хоча б тому, що є дуже дрібними і незначущими та не досягають того розміру, необхідного для здійснення їх моніторингу.
Зазначений проект ще більше посилює правові вимоги до суб`єктів фінансового моніторингу в частині призначення працівників відповідальних за проведення фінансового моніторингу, а саме: у відповідності із проектом неможливо призначити одну і ту ж особу відповідальним працівником як суб`єкта фінансового моніторингу так і його відокремленого підрозділу. Зазначене положення значно ускладнює діяльність ломбардів, оскільки на відміну від інших фінансових компаній, їх мережі більш розгалужені (один ломбард має від 10 до 100 підрозділів), а кількісний склад працівників одного відокремленого підрозділу не перевищує 3-х осіб.
Якщо зазначений проект знайде своє погодження в державних органах та буде прийнятий, у ломбардів виникне значна проблема із дотримання норм законодавства з фінансового моніторингу, а саме: з призначенням, своєчасним повідомленням про зміну „відповідального працівника” та кваліфікацією „відповідальних працівників”, кожен із яких у відповідності до норм чинного законодавства повинен пройти навчання з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом не рідше 1 разу на рік.
Отже, фактично, ломбард, що має 50 відокремлених підрозділів повинен забезпечити навчання 50-ти „відповідальних працівників” щорічно! Зазначена вимога є не тільки шаленим навантаженням (у тому числі фінансовим) на учасників фінансового ринку, а й на сам Державний комітет фінансового моніторингу, оскільки роботи з опрацювання інформації про призначення, зміну відповідальних працівників у них стане в десятки разів більше, що є числом прямо пропорційним кількості відокремленим підрозділів учасників фінансового ринку.
Враховуючи вищевикладене, просимо не підтримувати та не погоджувати проект Змін до Вимог до організації фінансового моніторингу суб`єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, наданий Державним комітетом фінансового моніторингу.