Щодо зміни Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку

Національний банк України пропонує для громадського обговорення зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку (далі – Правила).

Мета змін до Правил – приведення їх у відповідність до вимог чинного законодавства та забезпечення можливості отримання звітності від респондентів для здійснення контролю за дотриманням ними цих вимог.

У проєкті змін до Правил передбачається внесення змін до діючих файлів та запровадження нових файлів з показниками статистичної звітності, а саме:

  • 6RX “Дані щодо розрахунку розміру регулятивного капіталуˮ;
  • 3WX “Дані багатофакторної моделі оцінки фінансового стану боржника – юридичної особи за спеціалізованим кредитомˮ;
  • 6KС “Дані щодо розрахунку на консолідованій основі коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRВВк) та коефіцієнта покриття ліквідністю за іноземними валютами (LCRІВк)”;
  • 6NC “Дані щодо розрахунку на консолідованій основі коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFRк).

Унесені зміни забезпечать:

  • оптимізацію звітності;
  • доопрацювання структури файлів за результатами розгляду запитів респондентів (постачальників статистичної звітності) щодо порядку заповнення файлів;
  • здійснення Національним банком якісного аналізу банківських кредитних портфелів, активних операцій з контрагентами/пов’язаними з банком особами;
  • здійснення аналізу пасивних операцій з контрагентами/пов’язаними з банком особами, визначення концентрації груп пов’язаних контрагентів;
  • виконання Національним банком обов’язку щодо забезпечення реалізації та моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), застосованих рішеннями Ради національної безпеки і оборони України;
  • уточнення переліку респондентів (постачальників статистичної звітності), які подають файли з показниками статистичної звітності тощо.

Такі норми містить проєкт постанови Правління Національного банку України “Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України”.

Ознайомитися з матеріалами ддля обговорення можна за посиланнями:

Зауваження та пропозиції до проєкту постанови приймаються до 03 липня 2024 року за визначеною формою.

Джерело