Триває обговорення змін до процедур авторизації надавачів фінансових послуг

Національний банк пропонує до обговорення зміни до деяких нормативно-правових актів, якими визначено особливості переоформлення ліцензій фінансовим компаніям, ліцензій на торгівлю валютними цінностями платіжним установам та оператору поштового зв’язку (надалі – Проєкт).

Проєкт також спрямовано на врегулювання таких питань:

  • заборону на здійснення фінансовими компаніями діяльності в лотерейній сфері;
  • запровадження механізму здійснення Національним банком контролю за відповідністю працівника, який відповідає за проведення фінансового моніторингу, вимогам щодо професійної придатності та ділової репутації, зокрема стосовно права НБУ проводити співбесіди та тестування, вимагати звільнення у разі прийняття рішення про невідповідність особи вимогам / неналежного виконання посадових обов’язків і порушення надавачем фінансових послуг вимог законодавства; 
  • впровадження нової підстави для відмови в погодженні керівника / ключової особи об’єднаної кредитної спілки, значимої кредитної спілки та страховика (кандидата на посаду), платіжної установи, установи електронних грошей, оператора поштового зв’язку, якщо особа тричі не з’явилася на тестування без поважної причини;
  • уточнення ознаки небездоганної ділової репутації щодо надання недостовірної інформації до Національного банку тощо.

Національний банк приймає зауваження та пропозиції до Проєкту до 13 травня 2024 року включно за визначеною формою.

Джерело