Щодо порядку заповнення та подання фінансовими агентами звіту про підзвітні рахунки

Мінфін наказом від 25.09.2023 №516 (зареєстрований у Міністерстві юстиції 10.10.2023 за №1774/40830) затвердив Порядок заповнення та подання фінансовими агентами звіту про підзвітні рахунки відповідно до багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки. Згодом цей наказ ще був підкоригований наказом Мінфіну від 13.10.2023 № 556.

Цей Порядок встановлює вимоги до форми та формату звіту про підзвітні рахунки (далі – Звіт) та визначає порядок його заповнення та подання фінансовими агентами до контролюючого органу відповідно до багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки (далі – Багатостороння угода CRS). Він містить пояснення щодо формування Звіту Підзвітними Фінансовими Установами з метою його подання контролюючому органу для наступної передачі інформації компетентним органам підзвітних юрисдикцій відповідно до Загального стандарту звітності, як цей термін визначено відповідно до пункту 1(f) розділу I Багатосторонньої угоди CRS.

Звіт заповнюється латиницею (крім контактних даних) та подається виключно в електронній формі одним XML-файлом, формат якого описано в додатку 1 до цього Порядку.

Довідники, які застосовуються при заповненні елементів Звіту, наведені в додатку 2 до цього Порядку.

Виправлений Звіт (звітний новий, уточнюючий), що подається Підзвітними Фінансовими Установами, повинен формуватися з дотриманням правил щодо заповнення та подання виправленого Звіту, наведених у додатку 3 до цього Порядку.

У Звіті надається інформація про всі підзвітні рахунки за звітний період в обсязі, визначеному розділом III Порядку застосування Загального стандарту звітності CRS та цим Порядком. Якщо Підзвітна Фінансова Установа у звітному році не має фінансових рахунків або якщо після застосування процедур належної комплексної перевірки у звітному році Підзвітна Фінансова Установа не виявляє жодного фінансового рахунку, який є підзвітним для цілей Багатосторонньої угоди CRS, Підзвітна Фінансова Установа подає Звіт та вказує у ньому про відсутність підзвітних рахунків у відповідному році (“нульовий” звіт).

Звіт подається Підзвітними Фінансовими Установами щороку, в термін до 01 липня року, що настає за звітним. Звітним періодом вважається попередній календарний рік.

Зверніть увагу, що перший звіт про підзвітні рахунки за звітний період, що розпочинається 01 липня 2023 року та завершується 31 грудня 2023 року, подається фінансовими агентами до 01 липня 2024 року.

Якщо останній день строку подання звіту про підзвітні рахунки припадає на вихідний або святковий день, останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

Звіт повинен бути підписаний керівником Підзвітної Фінансової Установи або уповноваженою особою. Керівник Підзвітної Фінансової Установи визначає, змінює перелік уповноважених осіб платника податків, які наділяються правом підписання, подання, отримання ними документів та інформації через електронний кабінет від імені Підзвітної Фінансової Установи, та визначає їхні повноваження.

Накази наберуть чинності з дня офіційного опублікування. Станом на 25.10.2023 не опубліковані.

Джерело