Щодо регулювання діяльності бюро кредитних історій

Національний банк України затвердив Положення про регулювання діяльності бюро кредитних історій.

Основні пункти документу визначають:

  • Як бюро кредитних історій має взаємодіяти з регулятором під час погодження правил формування і ведення кредитних історій.
  • Як Національний банк України здійснюватиме контроль за діяльністю бюро кредитних історій та цільовим використанням інформації.

Згідно з Положенням контроль за діяльністю бюро кредитних історій здійснюватиметься Національним банком шляхом віддаленого моніторингу та аналізу наявної інформації, документів, письмових пояснень.

За результатами контролю Національний банк у разі виявлення порушень оформлюватиме довідку про результати здійснення контролю та звертатиметься до бюро з письмовим застереженням з вимогою вжити заходів для їх усунення.

У разі невиконання або несвоєчасного виконання письмового застереження Національний банк може звернутися до суду з вимогою про застосування до бюро кредитних історій фінансових санкцій, передбачених чинним законодавством.

Положення про регулювання діяльності бюро кредитних історій затверджене постановою Правління Національного банку України від 06 жовтня 2023 року № 127, яка набирає чинності з 11 жовтня 2023 року.

Попередній нормативно-правовий акт, що регулював аналогічні питання з 1 січня 2021 року, – Положення про здійснення контролю за діяльністю бюро кредитних історій, затверджене постановою Правління НБУ від 29 грудня 2020 року № 171, втрачає чинність.

Джерело