Розпочато обговорення Положення про безвиїзний нагляд за діяльністю небанківських фінансових установ

Національний банк оприлюднив проєкт постанови Правління Національного банку України “Про затвердження Положення про безвиїзний нагляд за діяльністю з надання фінансових та супровідних послуг”. Положення розроблено з метою встановлення порядку здійснення Національним банком безвиїзного нагляду на ринках небанківських фінансових послуг за:

  • надавачами фінансових і супровідних послуг та їх відокремленими підрозділами;
  • небанківськими фінансовими групами та їх учасниками;
  • власниками істотної участі;
  • ключовими учасниками у структурі власності;
  • афілійованими та спорідненими особами надавачів фінансових послуг; 
  • іноземними учасниками ринку фінансових послуг, які здійснюють діяльність з надання фінансових та/або супровідних послуг в Україні; 
  • особами, які у встановленому Законом про фінансові послуги, спеціальними законами порядку надають послуги з аутсорсингу надавачам фінансових послуг.

Положенням установлюються вимоги, спрямовані на регламентування мети, способів та особливостей здійснення напрямів безвиїзного нагляду і заходів, що вживатимуться за результатами такого нагляду. 

Положення також визначає порядок взаємодії та обміну інформацією з надавачами фінансових і супровідних послуг, відповідальними особами небанківських фінансових груп, іншими особами, які охоплені наглядовою діяльністю.

У проєкті постанови передбачено, що Положення набере чинності з 01.01.2024 (одночасно з введенням в дію нового Закону України “Про фінансові послуги та фінансові компанії”).

Ознайомитися з матеріалами до обговорення можна за посиланнями:

  • Проєкт постанови “Про затвердження Положення про безвиїзний нагляд за діяльністю з надання фінансових та супровідних послуг”;
  • Аналіз регуляторного впливу проєкту постанови Правління Національного банку України “Про затвердження Положення про здійснення безвиїзного нагляду за діяльністю з надання фінансових та супровідних послуг”.

Зауваження та пропозиції до проєкту постанови приймаються до 9 жовтня 2023 року на електронну адресу: NBFI.regulations@bank.gov.ua

Джерело