НБУ оприлюднив Стратегію пом’якшення валютних обмежень, підвищення гнучкості обмінного курсу та відновлення інфляційного таргетування

Національний банк України оприлюднив Стратегію пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування. У ній окреслені пріоритети та принципи для здійснення кроків за наведеними напрямами.

Документом визначено, що впровадження Стратегії здійснюватиметься поступово, лише за формування стійких передумов та після належного аналізу потенційного впливу, а також ефективності попередніх кроків. На кожному етапі реалізації Стратегії Національний банк забезпечуватиме достатню привабливість гривневих активів. Такий підхід дасть змогу мінімізувати ризики для стійкості валютного ринку, зниження інфляції та відновлення економіки.

Розроблення стратегії зумовлене необхідністю поступового пом’якшення обмежень, а в тривалій перспективі – повернення до традиційного формату інфляційного таргетування з плаваючим курсом.

Пом’якшення валютних обмежень та поступове підвищення курсової гнучкості в перспективі збільшить можливості адаптації економіки до змін зовнішніх та внутрішніх умов. Крім того, це відновить дієвість каналів монетарної трансмісії та посилить спроможність НБУ одночасно забезпечувати цінову і фінансову стабільність та стійке економічне зростання у тривалій перспективі.

Упровадження Стратегії визначатиметься не часовими межами, а формуванням відповідних макроекономічних передумов. Увага, зокрема, приділятиметься оцінці розвитку таких ключових параметрів:

  • інфляція та інфляційні очікування;
  • рівень міжнародних резервів і стійкість валютного ринку;
  • процентні ставки (включаючи додатний рівень облікової ставки в реальному вимірі та привабливість гривневих інструментів);
  • параметри фінансової стабільності.

З огляду на невизначеність, пов’язану з війною, стратегія передбачає, що інтенсифікація ризиків може бути причиною призупинення реалізації наступних кроків або скасування попередніх кроків для збереження макроекономічної та фінансової стабільності.

Сформовані належні передумови та позитивний результат проведеного аналізу вже дали змогу НБУ пом’якшити низку валютних обмежень у червні. Водночас передумови для реалізації наступних кроків зі Стратегії ще формуються.

Джерело