Актуалізовано підходи щодо застосування штрафів до банків за порушення у сфері протидії відмиванню брудних коштів та валютного законодавства

Національний банк актуалізував підходи щодо застосування штрафів до банків за ключові порушення у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом (далі – ПВК/ФТ), та валютного законодавства.

Так, виокремлено застосування штрафів за найпоширеніші види порушень у сфері ПВК/ФТ:

 • порушення вимог законодавства у сфері ПВК/ ФТ щодо управління ризиками – до 50 млн грн;
 • невідповідність внутрішніх документів з питань ПВК/ФТ вимогам законодавства у цій сфері – до  1 млн грн.

Крім того, переглянуті та збільшені граничні розміри штрафів за ключові порушення у сфері ПВК/ФТ: 

 • порушення вимог щодо неналежної перевірки клієнтів – до 50 млн грн;
 • порушення вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ щодо платіжних операцій/переказів коштів – до 10 млн грн;
 • неналежне застосування до клієнтів, які є РЕРs, ризик-орієнтованого підходу, зокрема, встановлення їм необґрунтованого рівня ризику, вжиття щодо них непропорційних заходів відповідно до категорії ризику – до 10 млн грн.

Також переглянуті та збільшені граничні розміри штрафів за ключові порушення у сфері валютного законодавства, а саме:

 • суттєві порушення банком вимог валютного законодавства щодо порядку проведення розрахунків за валютними операціями, торгівлі іноземною валютою, переказу валютних цінностей, їх транскордонного переміщення, нездійснення/неналежного здійснення банком валютного нагляду, порушення заходів захисту – до 1 млн грн;
 • інші суттєві порушення банком вимог валютного законодавства, у тому числі недопущення до перевірки/створення перешкод щодо проведення перевірки банку уповноваженими працівниками Національного банку, нездійснення банком аналізу, перевірки документів (інформації) про валютні операції – до 1% від суми зареєстрованого статутного капіталу банку;
 • порушення банком вимог валютного законодавства щодо порядку проведення розрахунків за валютними операціями, торгівлі іноземною валютою, переказу валютних цінностей, їх транскордонного переміщення, нездійснення/неналежного здійснення банком валютного нагляду, порушення заходів захисту, які не є суттєвими – до  400 000 тис. грн.

Комплексний перегляд та актуалізація підходів щодо застосування штрафів за окремі порушення у сфері ПВК/ФТ та у сфері валютного законодавства сприятиме запобіганню вчинення банками порушень вимог законодавства, підвищення відповідальності за їх невиконання/неналежне виконання, а також дієвості заходу впливу, його стримуючого характеру з метою зміни підходу до належної організації роботи банку, функціонування належної системи управління ризиками.

Крім того, змінами передбачається уточнення окремих положень до:

 • застосування заходів впливу за результатами нагляду за дотриманням вимог санкційного законодавства;
 • оприлюднення інформації про застосовані заходи впливу за порушення у сфері ПВК/ФТ;
 • сприяння забезпеченню електронного документообігу.

Наведені зміни внесені постановою Правління Національного банку України від 21 червня 2023 року № 80 “Про затвердження Змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу”

Джерело