Фінансова фортеця України: НБУ презентував нову Стратегію

Національний банк України розробив нову інституційну Стратегію. Цей документ враховує фактори впливу вторгнення росії на умови функціонування фінансової системи та сфокусований на захист фінансової стабільності та відновленні країни.

Стратегію Національного банку до 2025 року після дворічного впровадження було змінено на нову, яка дасть можливість центробанку з урахуванням зовнішніх факторів розширити зону визначеності та заздалегідь сформувати альтернативні плани дій для різного розвитку подій.

Про нові стратегічні цілі 

Реалізація Стратегії здійснюватиметься за п’ятьма стратегічними цілями, що зосереджені на основних функціях Національного банку – забезпеченні цінової і фінансової стабільнос-ті та підтримці країни на шляху до Перемоги.

Стратегічні завдання Національного банку враховують виклики, що постають, у двох векторах: спротив російській агресії та відновлення країни. З огляду на це передбачені Стратегією ініціативи та заходи умовно поділені на фокуси:  

 • “фокус спротиву” – короткострокові заходи, спрямовані на забезпечення стабільності та недопущення погіршення ситуації у фінансовій системі та економіці загалом, включаючи застосування інструментів для контролю над інфляцією та курсом наці-ональної валюти, підтримання банківської системи тощо;
 • “фокус відновлення” – середньострокові заходи для запуску перетворень, що стануть основою майбутньої відбудови та зростання економіки, наприклад: зниження бюрократичних бар’єрів, підвищення прозорості та конкурентності середовища, залучення інвестицій тощо;

Перша ціль: “Стійка гривня”

Вона посідає особливе місце в Стратегії, адже забезпечення стабільності грошової одиниці України є основною функцією НБУ та надважливе під час війни. 

У її межах передбачається досягнення цінової стабільності та курсової стійкості завдяки:

 • розробленню стратегії повернення до інфляційного таргетування, валютної лібералізації та переходу до гнучкого обмінного курсу;
 • поступовому послабленню та зняттю валютних обмежень;
 • поступовому переходу до гнучкості обмінного курсу;
 • поверненню фокусу монетарної політики на інфляцію.

Друга ціль: “Фінансова стабільність”

Її досягнення передбачає забезпечення стану фінансової системи, за якого, не зважаючи на усі зовнішні впливи, вона спроможна належно виконувати основні функції – фінансове посередництво та здійснення платежів – й успішно протистояти кризовим явищам. Це завдання особливо важливе під час війни.

Реалізація її передбачає втілення таких стратегічних ініціатив:

 • збалансоване регулювання та нагляд, спрямовані на розвиток;
 • стійка та спроможна банківська система;
 • страховий ринок готовий підтримувати відновлення;
 • небанківський фінансовий та платіжний ринок – прозорий та технологічний;
 • надійна та стійка інфраструктура фінансового ринку.

Третя ціль: “Фінансова система працює на відновлення країни”.

Її мета – сприяння відновленню економіки, відбудові країни, поверненню до стійких темпів економічного зростання. 

Регулятор у межах свого мандата стимулюватиме якісний розвиток фінансового ринку за допомогою п’яти ініціатив, що увійшли до цієї цілі:

 • відповідальний фінансовий ринок;
 • розвинений кредитний ринок;
 • розвинений ринок страхових послуг;
 • розвинена інфраструктура ринків капіталу;
 • фінансово грамотне населення та підприємці.

Четверта ціль: “Сучасні фінансові послуги”

Фінансова система має працювати безперебійно навіть під час війни, в умовах бойових дій чи у разі блекаутів. Одне з ключових завдань центробанку полягатиме в посиленні кібербезпеки та ефективності готівкового обігу, а також у подальшій цифровізації фінансових послуг, впровадженні нових технологій, поширенні безготівкових розрахунків.

На реалізацію цієї цілі спрямовуватимуться ініціативи:

 • фінансовий ринок – цифрова фортеця;
 • Power banking 2.0 – відновлення інфраструктури на деокупованих територіях;
 • технологічний розвиток фінансового ринку; 
 • стійкість, ефективність та клієнтоорієнтованість готівкового обігу;
 • віртуальні активи та цифрові гроші НБУ – чітке регулювання для забезпечення монетарного суверенітету;
 • цифрові фінансові послуги – частина цифрової країни.

П’ята ціль: “Ефективний центральний банк”

Вона полягає в забезпеченні стійкості, ефективності, безперебійної роботи центробанку як ключової умови виконання всіх попередніх цілей, зазначених у цій Стратегії.

Досягнення цієї цілі передбачає реалізацію таких семи ініціатив:

 • голос НБУ – посилення комунікацій регулятора;
 • розвиток інституційних відносин зі стейкхолдерами; 
 • міжнародна співпраця та обмін експертизою;
 • європейська інтеграція фінансового сектору;
 • ефективна операційна діяльність; 
 • цифрова трансформація НБУ;
 • людський капітал – основний актив НБУ.

Отже, перші чотири цілі спрямовані назовні на задоволення потреб учасників фінансової екосистеми. П’ята ціль – “Ефективний центральний банк” – покликана поліпшити реалізацію Місії та Візії Національного банку через внутрішню трансформацію.

Джерело