Інструкція щодо подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до НБУ

Шановні члени Асоціації, нижче подаємо важливий документ – Інструкцію щодо подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України (редакція від 31.01.2022)

В ній НБУ надає рекомендації небанківським фінансовим установам щодо подання та оприлюднення звітності та іншої інформації регулятору. Зберігайте та користуйтесь.